WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Будова і закономірності спілкування - Курсова робота

Будова і закономірності спілкування - Курсова робота

вербальному - відношення до партнера.
Невербальна поведінка людини нероздільно пов'язана з її психічними станами і служить засобами їх вираження. В процесі спілкування невербальна поведінка виступає об'єктом пояснення не сама по собі, а як показник прихованих для безпосереднього спостереження індивідуально-психологічних і соціально-психологічних характеристик особистості. На сонові невербальної поведінки розкривається внутрішній світ особистості, здійснюється формування психологічного змісту спілкування5 і спільної діяльності.
В соціально-психологічних дослідженнях розроблені різні класифікації невербальних засобів спілкування, до яких відносять всі рухи тіла, інтонаційні характеристики ти голосу, просторову організацію спілкування.
Найбільш важливими невербальними засобами є кінетичні засоби - зорове сприйняття рухів іншої людини, яке виконує виразно-регулюючу функцію в спіл5уванні. До кінетики відносять виразні рухи, що проявляються в міміці, позі, погляді, поході.
Важливу роль в передачі інформації відводиться міміці - рухові м'язів обличчя, яку називають дзеркалом душі.
Про інформацію, яку несе жестикуляція відомо дуже багато. Перш за все важлива кількість жестикуляції, конкретнийзміст відповідних жестів відмінний в різних культурах.
Як би не були важливі почуття емоції, відносини людей, та ділове спілкування передбачає не стільки передачу емоційних станів, скільки передачу інформації.
Зміст інформації передаються за допомог. Мови, тобто приймає вербальну чи словесну форму. При цьому суть частини інформації перекручується, а частина втрачається.
При передачі інформації потрібно ідею, що виникла спочатку словесно оформити в внутрішній мові, потім пе6ревести із внутрішньої мовив зовнішню, тобто висловити. Це висловлення повинно бути почуте і зрозуміло.
На кожному етапі відбувається втрата інформації і ї перекручення.. Величина цих втрат визначається і загальною недосконалістю людської мови, неможливістю повно і точно втілити думки в словесну форму.
Процес обміну інформації може бути схематично поданий як система з зворотнім зв'язком і шумом. До того ж, обмін повідомленнями відбувається не "просто так, а заради досягнення цілей спілкування тому треба враховувати особисту мету, вкладену в повідомлення. В спілкуванні ми не просто передаємо інформацію, а інформуємо, обмінюємось знаннями про трудності вирішення ідеї, жаліємося. Тобто, успішна комунікація можлива тільки з урахуванням особистісного фону, на якому передається інформація.
Максимальне наближення між передаючим і сприймаючим інформацію можливе тоді, коли задається достатня кількість питань, коли відправнику інформації повертається посланий ним "м'яч" і може дізнатися, що отримувач інформації її дійсно сприйняв. Необхідні зворотні зв'язки: "Якщо я вас правильно зрозумів, то ..." , "Ви маєте на увазі, що ..." і т.д. Такими фразами сигналізують, що стараються зрозуміти співрозмовника і дають йому можливість ще ясніше і чіткіше сформувати свої думки.
Якщо перейти від загальних теоретичних моделей передачі і прийому інформації до практики, то для ділового спілкування це перш за все вміння говорити і вміння слухати.
Умінню говорити, чи ораторському мистецтву вчили в античності. Воно передбачає вміння доступним для співрозмовника мовою, орієнтуватися в спілкуванні на реакцію співрозмовника.
Розмова в діловому спілкуванні направлена на те, щоб переконати співрозмовника в своїй точці зору і схиляти до співробітництва.
6. Спілкування як взаємодія
Аналіз спілкування як взаємодії являє значну складність. В спілкуванні відбувається постійна реакція на дії партнера. В одному випадку, наприклад, здається, що партнер підштовхує нас до чогось і ми чинимо опір, в другому - що наші дії однакові, в третьому - що партнер задіває наші інтереси, і ми залишаємо їх і т.д.
За словами стоять дії , і спілкуючись, ми постійно відповідаємо для себе на питання: "Що він робить?" і наша поведінка будується виходячи з отриманої відповіді.
Одним з можливих способів розуміння спілкування є сприйняття партнерів по спілкуванню. В будь-який розмові, бесіді, публічному спілкуванні, велике значення має відношення партнерів: хто в даній ситуації спілкування головний, а хто підлеглий.
Підхід до аналізу ситуації спілкування залежно від позицій, занятих партнерами, розвивається в руслі трансакційного аналізу, представленого іменами Є. Берна, Т. Харріса, Д. Джонджевіла.
Широко відома і найбільш застосована схема, розроблена Є. Берном, в якій основними поняттями є стани Я і трансакції, тобто одиниці спілкування.
Репертуар цих станів Є. Берн розбив на наступні категорії:
1. Стан Я, схожий з образом батьків.
2. Стан Я, направлений на об'єктивну оцінку реальності
3. Стан Я, діючий з моменту фіксації в ранньому дитинстві, що представляє собою архаїчні перетинки.
Неофіційно проявлення цих станів отримали назву Батько, Дорослий і Дитина. Стани Я - це нормальні психофізіологічні феномени. Кожний тип станів по-своєму життєво важливий людині.
Дитина - це джерело радості, інтуїції, творчості. Завдяки Батькові багато наших реакцій стали автоматичними, що помагає зберегти масу часу і енергії. Дорослий перероблює інформацію і враховує можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом. Дорослий контролює дії Батька і Дитини і є посередником між ними.
Позиції партнерів в спілкуванні виявляються тими станами Я, які в даний момент спілкування вступають у взаємодію. Ця психологічна схема найшла застосування в розробці рекомендацій по психології і техніці ділового спілкування.
Так вони використовуються В. Зінгертом і Л. Лангом в їхній праці "Керівник без конфліктів".
Основні характеристики позицій Батька, Дорослого, Дитини
Батько Дорослий Дитина
Характерні слова і висловів Всі знають, що ...
Ти ніколи не мусиш... Я не розумію, як це допускають... і т.д. Як? Що? Коли? Де? Чому? Можливо, Напевно Я злюся на тебе! Відмінно! Добре! Огидливо!
Інтонація Звинувачуючи, зневажливо, критично Пов'язана з реальністю Дуже емоційна
Стан Гордовитий, дуже пристойний Уважний, пошук інформації Незграбний, подавлений, засмучений
Вираз обличчя Нахмурений, незадоволений, неспокійний Спокійний, максимум уваги Засмучений, здивований
Пози Руки на бедрах, руки складені на грудях Нахил до співрозмовника і орієнтація на нього Спонтанна рухливість (хода, стискання кулаків).
Спілкування як взаємодію можна розглядати з позицій орієнтації на контроль і орієнтації на розуміння.
Орієнтація на контроль передбачає прагнення контролювати, керувати ситуацією і поведінкою інших, яке, звичайно, поєднується з

 
 

Цікаве

Загрузка...