WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → 1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною. 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умов - Реферат

1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною. 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умов - Реферат

у відповідні державні структури щодо підвищення рівня захищеності і безпеки працівників, забезпечувати впровадження науково-практичних розробок із зазначеної проблеми;
- здійснювати результативні контакти з державними органами (у тому числі з іншими правоохоронними органами і органами юстиції), громадськими і приватними організаціями та об'єднаннями, засобами масової інформації, населенням з метою забезпечення більш високого рівня професійної захищеності і безпеки працівників;
- мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні можливості для підвищення рівня особистої безпеки працівників;
- приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня професійної захищеності і безпеки;
- організовувати навчання працівників стратегії, тактиці та засобам забезпечення особистої безпеки як у системі бойової та службової, так і у системі професійно-психологічної підготовки.
Суб'єкти другого блоку (працівники) для забезпечення особистої безпеки повинні:
- знати і неухильно виконувати відповідні директивні вказівкикерівництва;
- знати основні тактико-операційні та психологічні прийоми забезпечення особистої безпеки у різноманітних ситуаціях професійної діяльності;
- уміти аналізувати і узагальнювати досвід безпечної поведінки колег по роботі та інших працівників у екстремальних умовах оперативно-службової діяльності;
- знати, застосовувати і творчо збагачувати тактику, прийоми і засоби забезпечення особистої безпеки та безпеки колег.
Слід наголосити, що будь-які організаційно-правові, матеріально-технічні, управлінські та інші заходи не можуть бути ефективними без усвідомлених і цілеспрямованих зусиль самого працівника по забезпеченню особистої безпеки. Передусім, - це діяльність по підвищенню свого професійного рівня, активне осмислення професійного досвіду своїх колег. Крім цього, необхідно постійно вивчати і удосконалювати стратегію, тактику, засоби і прийоми забезпечення особистої безпеки, особливо якщо йдеться про виконання службово-оперативних завдань в екстремальних умовах. І, найголовні-ше, слід не тільки засвоювати такі знання і уміння, а й формувати готовність до їх реалізації у ході вирішення оперативно-службових задач.
Основними формами забезпечення особистої безпеки працівника правоохоронних органів є:
1. Спеціально-тактичні - навчання основам професійної діяльності, майстерному володінню зброєю, спеціальними засобами і засобами зв'язку та індивідуального захисту;
формування готовності до застосування зброї і засобів активної оборони в екстремальних ситуаціях.
2. Педагогічні - індивідуальні бесіди, наставництво, аналіз виконання оперативно-службових завдань із позиції дотримання особистої безпеки; навчання операційно-тактичним і психологічним прийомам безпечної поведінки у різноманітних ситуаціях оперативно-службової діяльності.
3. Психологічні - вивчення індивідуально-психологічних особливостей працівників і прогнозування їх поведінки в екстремальних ситуаціях; проведення практичними психологами психокорекційної роботи; формування мотиву професійного зростання, нерозривно пов'язаного з дотриманням заходів особистої безпеки.
Таким чином, рівень та ефективність діяльності працівників органів внутрішніх справ в екстремальних ситуаціях значною мірою залежить від психологічної готовності та психологічної стійкості.
Психологічна готовність працівника - сукупність якостей і властивостей особистості, що зумовлює стан мобілізованості психіки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в складних чи небезпечних умовах виконання службових обов'язків.
Психологічна стійкість - активно-дійовий стан особистості, що відображає зміст і умови професійного завдання і виявляється у здатності зберігати стан нормального функціонування психіки, доцільно діяти, незважаючи на перепони. Найбільш значними складовими такої здатності є вміння співробітника за допомогою волі долати негативний вплив емоцій на діяльність, переборювати страх, нерішучість, а також зберігати самовладання при подальшому ускладненні ситуації.
Структура психологічної готовності працівника правоохоронних органів представлена такими компонентами:
1) мотиваційний - установка не тільки на найбільш доцільні, активні та рішучі дії, а й на власну безпеку;
2) орієнтацтний - вивчення та усвідомлення умов та особ-ливостей діяльності, способів можливих дій в різних варіантах розвитку подій, необхідних для цього властивостей та якостей особистості;
3) операційний - навички та вміння реалізовувати професійні дії;
4) вольовий - самоконтроль, самомобілізація та керування своїми діями, саморегуляція;
5) оціночний - об'єктивна оцінка ступеня небезпеки ситуації і власної підготовленості для її вирішення, прогнозування можливих результатів, внесення відповідних поправок.
При наявності зазначених компонентів працівник у змозі настроїтись на певну поведінку, на виконання дій, необхідних для досягнення поставленої мети; підготувати, при необхідності, матеріальну базу для виконання завдання чи створити умови для цього (здобути відсутню інформацію, провести тренування, змоделювати схеми можливого розвитку подій); з початком дій уважно слідкувати за змінами обставин, оцінювати адекватність своєї поведінки, модель якої була побудована раніше, прагнути реалізувати оптимальні умови й засоби досягнення мети, свідомо керувати своїми емоційним станом і поведінкою.
Достатня розвиненість та вираженість усіх компонентів і їх цілісної єдності - показник високого рівня готовності працівника правоохоронних органів, його активності, самостійності і творчого підходу до діяльності, що відповідає поняттю "професіоналізм". Недостатня розвиненість свідчить про низький чи середній рівень готовності, непідготовленість і непрофесіоналізм.
Література
1. Авдеев В. В. Психологические основы повышения эффективности деятельности работников ОВД в экстремальных условиях. - М., 1998.
2. Андросюк В. Г. Обережно: ситуація екстремальна / Науковий віс-ник НАВСУ. - 1996. - № 2.
3. Бодалев А. А Восприятие и понимание человека человеком. - М, 1982.
4. Дьяченко М. И, Кандыбович Л. Л, Пономаренко В. А Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Психологический аспект. - Минск, 1985.
5. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М.,1991.
6. Кабрин В. И. Транскоммуникация и личностное развитие. - Томск, 1992.
7. Романович Г. Г., Юстицкий В. В. Психологические особенности действий сотрудников ОВД в экстремальных условиях. - Минск, 1989.
8. Хохелъ С. Целостное восприятие личности и методы определения ее типа. - К., 1992.
9. Юридична психологія / За ред. Я.Ю.Кондратьєва. - К., 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...