WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Поняття про спілкування - Реферат

Спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Поняття про спілкування - Реферат

пантоміміка)
Жест - це рух чи рук кистей рук, вони класифікуються на основі функцій, що виконують:
- комунікативні (заменяющие мову)
- описові (їхній зміст зрозумілий тільки при словах)
- жести, що виражають відношення до людей, стан людини.
Міміка - це рух м'язів обличчя.
Пантоміміка - сукупність жестів, міміки і положення тіла в просторі.
3) Проксемика (організація простору і часу комунікативного процесу)
У психології виділяють чотири дистанції спілкування:
- інтимна (від 0 до 0,5 метра). На ній спілкуються люди, зв'язані, як правило, близькими довірчими відносинами. Інформація передається тихим і спокійним голосом. Багато чого передається за допомогою жестів, поглядів, міміки.
- Міжособистісна (від 0,5 до 1,2 метри). На ній здійснюється спілкування між друзями).
- Офіційно-ділова чи соціальна (від 1,2 до 3,7 метри). Використовується для ділового спілкування, причому чим більше відстань між партнерами, тим більше офіційні їхні відносини.
- Публічна (більш 3,7 метрів). Характерезуется виступом перед аудиторією. При такім спілкуванні людин повинний стежити за мовою, за правильністю побудови фраз.
4) Візуальний контакт. Визуалика, чи контакт очей. Установлено, що звичайно спілкуються дивляться в очі один одному не більш 10 секунд.
в) Інтерактивна сторона спілкування
Це характеристика тих компонентів спілкування, що зв'язані з взаємодією людей, з безпосередньою організацією їхньої спільної діяльності. Є два типи взаємодій - кооперація і конкуренція . Кооперативна взаємодія означає Координацію сил учасників. Кооперація є необхідним елементом спільної діяльності, пораждается самою її природою.
Конкуренція - однієї з найбільш яскравих її форм є конфлікт.
г) Перцептивная сторона спілкування
- це процес сприйняття і розуміння людьми один одного.
Усі три сторони спілкування тісно переплітаються між собою, органічно доповнюють один одного і складають процес спілкування вцелом.
4) Спілкування виконує цілий ряд функцій у житті людини:
1. Соціальні функції спілкування
a) Організація спільної діяльності
b) Керування поводженням і діяльністю
c) Контроль
2. Психологічні функції спілкування
a) Функція забезпечення психологічного комфорту особистості
b) Задоволення потреби в спілкуванні
c) Функція самоствердження
5) Рівні спілкування. Спілкування може відбуватися на різних рівнях:
1. Манипулятивний рівень, заключаеться в тім що один зі співрозмовників через визначену соціальну роль намагається викликати співчуття, жалість партнера.
2. Примітивний рівень, коли один з партнерів придушує іншого (один постійний коммуникатор, а інший постійний реципієнт).
3. Вищий рівень - це той соціальний рівень, коли незалежно від соціальної ролі, статусу партнери відносяться друг до друга як до рівної особистості.
6) Види спілкування .
У залежності від змісту, цілей і засобів спілкування можна поділити на кілька видів.
1. По змісту воно може бути:
1.1 Матеріальне (обмін предметами і продуктами діяльності)
1.2 Когнітивне (обмін знаннями)
1.3 Кондиційне (обмін психічними чи фізіологічними станами)
1.4 Мотиваційне (обмін спонуканнями, цілями, інтересами, мотивами, потребами)
1.5 Деятельностное (обмін діями, операціями, уміннями, навичками)
2. По цілям спілкування поділятися на:
2.1 Біологічне (необхідне для підтримки, збереження і розвитку організму)
2.2 Соціальне (переслідує мети розширення і зміцнення міжособистісних контактів, встановлення і розвитку интерперсональних відносин, особистісного росту індивіда)
3. По засобах спілкування може бути:
2.3 Безпосереднє (Здійснюване за допомогою природних органів, даних живій істоті - руки, голова, тулуб, голосові зв'язування і т.д.)
2.4 Опосередковане (зв'язане з використанням спеціальних засобів і знарядь)
2.5 Пряме (припускає особисті контакти і безпосереднє сприйняття один одним людей, що спілкуються, у самому акті спілкування)
2.6 Непряме (здійснюється через посередників, якими можуть виступати інші люди).
Спілкування як взаємодія припускає, що люди встановлюють контакт один з одним, обмінюються визначеною інформацією для того, щоб будувати спільну діяльність, співробітництво. Щоб спілкування як взаємодія відбувалася беспроблемно, воно повиннео складатися з наступних етапів:
1. Установка контакту (знайомство). Припускає розуміння іншої людини, представлення себе іншій людині.
2. Орієнтування в ситуації спілкування, осмислення що відбувається, витримка паузи.
3. Обговорення цікавлячої проблеми.
4. Рішення проблеми.
5. Завершення контакту (вихід з нього).
Види бесід керівника з підлеглим
Розгляд сполучення цілей бесіди керівника і підлеглого з тематикою і контекстом проведення дозволяє виділити наступні основні види бесіди:
- інструктаж при прийомі на роботу й у період адаптації;
- інструктаж при дорученні нового завдання (проекту, задачі);
- атестація;
- обговорення планів і звітів співробітника;
- обговорення пропозицій співробітника;
- консультації зі співробітником.
У дійсній статті ми розглянемо докладно кожний з видів бесіди керівника з підлеглим, поговоримо про необхідну періодичність бесід, підготовку до них, регламент проведення зустрічі і типових помилок, які можна допустити при використанні цього управлінського інструмента.
Інструктаж при прийомі на роботу й у період адаптації
Даний вид управлінської бесіди проводиться для того, щоб прискорити процес адаптації співробітника за рахунок роз'яснення:
- посадових обов'язків;
- регламентів;
- форм звітності;
- що очікується від співробітника, які показники роботи будуть розглядатися як успішні;
- неформальних правил поведінки в колективі.
Проводяться вони спочатку при прийомі на роботу (у перший день роботи), далі - протягом іспитового терміну (періоду адаптації) у міру необхідності. Оптимального ефекту можна досягти тоді, коли такого роду зустрічі проводяться не рідше одного разу в тиждень. Тривалість першої зустрічі звичайно складає 1-2 години, наступних -- 0,5-1 година.
Підготовка
Основою для організації даної бесіди є папка адаптації, у якій зібрані документи, що новий співробітник повинний вивчити. У ході бесіди керівник (чи наставник на період адаптації) пояснює дані документи. У папку адаптації обов'язково повинні входити наступні документи:
- місія компанії, меморандум про цінності, кодекс корпоративного поводження;
- мети компанії на поточний період;
- структура компанії і підрозділу;
- довідник внутрішніх телефонів;
- система планування і звітності, у тому числі форми планів і звітів;
- посадова інструкція;
- регламенти, що діють в організації (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про

 
 

Цікаве

Загрузка...