WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Поняття про спілкування - Реферат

Спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Поняття про спілкування - Реферат


Реферат на тему:
"Спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. Поняття про спілкування"
?
1) Визначення спілкування
Спілкування - складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Суб'єктами спілкування являються живі істоти, люди. У принципі спілкування характерне для будь-яких живих істот, але лише на рівні людини процес спілкування ставати усвідомленим, зв'язаним вербальним і невербальним актами. Людина, що передає інформацію, називається коммунікатором, що одержує її - реципієнтом.
У спілкуванні можна виділити ряд аспектів : зміст, мета і засоби. Розглянемо їх докладніше.
Зміст спілкування - інформація, що у межиндивидуальних контактах передається від однієї живої істоти іншому. Це можуть бути зведення про внутрішній (емоційному і т.д.) стані суб'єкта, про обстановку в зовнішнім середовищі. Найбільш різноманітний зміст інформації в тому випадку, якщо суб'єктами спілкування являються люди.
Ціль спілкування - відповідає на запитання "Заради чого істота вступає в акт спілкування?". Тут має місце той же принцип, що вже згадувався в пункті про зміст спілкування. У тваринні мети спілкування не виходять звичайно за рамки актуальних для них біологічних потреб. У людини ж ці мети можуть бути дуже і дуже різноманітними я виявляти собою засобу задоволення соціальних, культурних, творчих, пізнавальних, естетических і багатьох інших потреб.
Засоби спілкування - способи кодування, передачі, переробки і розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування від однієї істоти до іншого. Кодування інформації - це спосіб її передачі. Інформація між людьми може передаватися за допомогою огранов чувтв, мови й інших знакових систем, писемності, технічних засобів запису і збереження інформації.
2) Процес спілкування (комунікації)
По-перше, він складається безпосередньо із самого акта спілкування,комунікації , у якому беруть участь самі коммуниканти, що спілкуються. Причому в нормальному випадку їх повинне бути не менш двох. По-друге, коммуниканти повинні робити сама дія, що ми і називаємо спілкуванням, тобто робити щось (говорити, жестикулювати, дозволяти "зчитувати" зі своїх облич опреде-ленное вираження, що свідчить, наприклад, про емоції, пережитих у зв'язку з тим, що повідомляється). По-третє, необхідно, далі визначити в кожнім конкретному комунікативному акті канал зв'язку. При розмові по телефоні таким каналом є органи мови і слуху; у такому випадку говорять про аудио-вербальном (слухо-словесном) канал, простіше - про слуховом канал. Форма і зміст листа сприймаються по зоровому (візуально-вербальному) каналі. Рукостискання - спосіб передачі дружнього вітання по кинесико-тактильному (двигально-осязательному) каналі. Якщо ж ми по костюму довідаємося, що наш співрозмовник, допустимо, узбек, то
повідомлення про його національну приналежність прийшло до нас по візуальному каналі (зоровому), але не по візуально-вербальному, оскільки словесно (вербально) ніхто нічого не повідомляв.
3) Структура спілкування
До структури спілкування можна підійти по-різному, у даному випадку буде охарактеризована структура шляхом виділення в спілкуванні трьох взаємозалежних сторін: комунікативної, інтерактивної і перцептивной . У такий спосіб схематично структуру спілкування ми представимо так:
Комунікативна сторона спілкування (чи комунікація у вузькому змісті слова) складається в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються. Інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються, (обмін діями). Перцептивная сторона спілкування означає процес сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння.
Уживання цих термінів умовно, іноді в боле-менее аналогічному змісті вживають і інші: у спілкуванні виділяють три функції - інформаційно-комунікативна, регуляционно-коммуникативная, афективно-комунікативна .
Розглянемо ці три сторони спілкування детальніше.
а) Комунікативна сторона спілкування.
Під час акта спілкування має місце не просте рух інформації, а взаємна передача закодованих зведень між двома індивідами - суб'єктами спілкування. Отже, схематично комунікація може бути зображена так: S S. Отже, має місце обмін інформацією. Але люди при цьому не просто обмінюються значеннями, вони прагнуть при цьому виробити загальний зміст . А це можливо лише в тому випадку, якщо інформація не тільки прийнята, але й осмислена.
Комунікативна взаємодія можлива тільки в тому випадку, коли людин, що направляє інформацію (коммуникатор) і людина, що приймає її (реципієнт) мають подібну систему кодификації і декодификации інформації. Т.е. "усі повинні говорити на одній мові".
В умовах людської комунікації можуть виникати комунікативні бар'єри. Вони носять соціальний чи психологічний характер.
Сама по собі вихідна від коммуникатора інформація може бути спонукальної (наказ, рада, прохання - розраховане на те, щоб стимулювати яка-небудь дія) і що констатує (повідомлення - має місце в різних освітніх системах).
б) Засобу комунікації
Для передача будь-яка інформація повинна бути відповідним чином закодована, тобто вона можлива лише за допомогою використання знакових систем. Найпростіший розподіл комунікації - на вербальну і невербальну, що використовують різні знакові системи. Вербальна використовує в якості такий людську мову. Мова є самим універсальним засобом комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мови менш всего губиться зміст повідомлення. Можна позначити психологічні компоненти вербальної комунікації - "говоріння" і "слухання" "Говорящий" спочатку має визначений задум щодо повідомлення, потім він утілює його в систему знаків. Для "слухаючого" зміст принимаеиого повідомлення розкривається одночасно з декодуванням.
Модель комунікативного процесу Лассуелла включає п'ять елементів:
ХТО? (передає повідомлення) - Коммуникатор
ЩО? (передається) - Повідомлення (текст)
ЯК? (здійснюється передача) - Канал
КОМУ? (спрямоване повідомлення) - Аудиторія
З ЯКИМ ЕФЕКТОМ? - Ефективність.
Можна виділити три позиції коммуникатора під час комунікативного процесу: відкрита (відкрито повідомляє себе прихильником издагаемой точки зору), відсторонена (тримається підкреслено нейтрально, зіставляє суперечливі точки зору) і закрита (замовчує про свою точку зору, ховає її).
Невербальна комунікація. Виділяють чотири групи невербальних засобів спілкування:
1) Екстра- і паралингвистические (різні околоречевие добавки, що додають спілкуванню визначене значеннєве фарбування - тип мови, интонирование, паузи, сміх, покахикування і т.д.)
2) Оптико - кінетичні (це те, що людина "прочитує" на відстані - жести, міміка,

 
 

Цікаве

Загрузка...