WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вимоги до проведення інтерв’ю - Реферат

Вимоги до проведення інтерв’ю - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Вимоги до проведення інтерв'ю"
ПЛАН
1. Поняття психологічного інтерв'ю, основні етапи становлення
2. Види психологічного інтерв'ю
3. Основні вимоги до проведення інтерв'ю різних видів
4. Етапи психологічної консультації з використанням методу психологічного інтерв'ю
Література
1. Поняття психологічного інтерв'ю,
основні етапи становлення
ІНТЕРВ'Ю (у психології) (від англ. interview - бесіда, зустріч) - спосіб одержання соціально-психологічної інформації за допомогою усного опитування.
Метод інтерв'ю - психологічний вербально-комунікативний метод, що полягає в проведенні розмови між психологом і суб'єктом по заздалегідь розробленому плану.
Метод інтерв'ю відрізняється суворою організованістю і нерівноцінністю функцій співрозмовників: психолог-інтерв'юер задає питання суб'єкту-респонденту, при цьому він не веде з ним активного діалогу, не висловлює своєї думки і відкрито не виявляє своєї особистої оцінки відповідей випробуваного чи питань, які задаються.
У задачі психолога входить зведення свого впливу на зміст відповідей респондента до мінімуму і забезпечення сприятливої атмосфери спілкування. Ціль інтерв'ю з погляду психолога - одержати від респондента відповіді на питання, сформульовані відповідно до задач усього дослідження.
В історії психологічного інтерв'ю можна виділити три основних етапи розвитку:
а) застосування інтерв'ю в області психотерапії і психотехніки, що привело згодом до створення психологічних консультацій;
б) використання інтерв'ю у конкретних соціологічних і соціально-психологічних дослідженнях, де вперше встали питання валідності різних способів інтерв'ю і вірогідності одержуваної інформації;
в) сучасний етап характеризується координацією практичних, теоретичних і методологічних проблем інтерв'ю з метою використання його як особливого методу одержання інформації на основі вербальної комунікації.
2. Види психологічного інтерв'ю
По ступені формалізації
Стандартизоване, чи формалізоване, інтерв'ю. У такому інтерв'ю заздалегідь визначені формулювання питань і послідовність, у якій вони задаються.
Нестандартизоване, чи вільне, інтерв'ю. При такому інтерв'ю психолог впливає лише загальному плану, сформульованому відповідно задачам дослідження, задаючи питання по ситуації. Завдяки своїй гнучкості розташовує до більш гарного в порівнянні зі стандартизованим інтерв'ю контакту між психологом і респондентом.
Напівстандартизоване, чи фокусоване, інтерв'ю. При проведенні даного виду інтерв'ю психолог керується переліком як суворо необхідних, так і можливих питань.
По стадії дослідження
Попереднє інтерв'ю. Використовується на стадії пілотажного дослідження.
Основне інтерв'ю. Використовується на стадії збору основних відомостей.
Контрольне інтерв'ю. Використовується для перевірки спірних результатів і для поповнення банку даних.
По кількості учасників
Індивідуальне інтерв'ю - інтерв'ю, у якому бере участь тільки кореспондент (психолог) і респондент (випробуваний).
Групове інтерв'ю - інтерв'ю, у якому бере участь більш двох чоловік.
Масове інтерв'ю - інтерв'ю, у якому беруть участь від сотні до тисяч респондентів. В основному використовується в соціології.
3. Основні вимоги до проведення інтерв'ю різних видів
Ступінь волі учасників інтерв'ю визначається наявністю і формою питань; рівень одержуваної інформації - багатством і складністю відповідей. У ході бесіди інтерв'юер може потрапити в одну з наступних ситуацій:
а) респондент (опитуваний) знає, чому він чи надійшов надійде так, а не інакше;
б) респонденту бракує інформації про причини своєї дії;
в) інтерв'ю ставить метою одержати симптоматичну інформацію, хоча респонденту вона такою не здається.
Та чи інша ситуація визначає застосування різних методів інтерв'ю.
У першому випадку досить використовувати упорядкований, строго спрямований запитальник. У двох інших ситуаціях вимагаються методи, що припускають співробітництво респондента в процесі пошуку необхідної інформації. Прикладами таких методів є И. клінічне і И. діагностичне.
ІНТЕРВ'Ю ДІАГНОСТИЧНЕ (ІД) (від грец. diagnosis - розпізнавання) - метод одержання інформації про властивості особистості, використовуваний на ранніх етапах психотерапії. ІД служить особливим засобом установлення тісного особистого контакту зі співрозмовником. У багатьох ситуаціях клінічної роботи ІД виявляється важливим способом проникнення у внутрішній світ пацієнта і розуміння його утруднень. Оскільки інтерпретація поводження співрозмовника може вести до неадекватних висновків, перекручуванням, то до особистості ведучого ІД пред'являються високі вимоги: він повинний володіти великим запасом поведінкових реакцій на відповіді опитуваного, що виражають зацікавленість, безпристрасність, незгода, розуміння й ін.
Діагност повинен добре знати словник свого пацієнта; вибір висловлювань і мовних оборотів варто дозувати в залежності від віку, статі, життєвого середовища опитуваного.
Розрізняють ІД.: 1) від цілком запрограмованого (по типі анкети - незмінна стратегія і незмінна тактика) до цілком вільного (стійка стратегія при зовсім вільній тактиці); 2) некероване ("сповідальне" - ініціатива на стороні що відповідає). Стандартизоване И. д. дозволяє кількісно виразити результати і займає мало часу; до його недоліків відносяться: придушення безпосередності відповідей, втрата емоційного контакту з пацієнтом, активізація механізмів захисту. Тому в клінічній роботі цілком стандартизоване И. д. застосовується дуже рідко.
ІНТЕРВ'Ю КЛІНІЧНЕ (ІК) (від грец. klinike - догляд за хворим, лікування) - метод терапевтичної бесіди при наданні психологічної допомоги. У психіатрії, психоаналізі і медичній психології ІК використовується для допомоги пацієнту в усвідомленні їм своїх внутрішніх утруднень, конфліктів, схованих мотивів поводження. ІК відноситься до найбільш вільних форм бесіди, тому що поведінкові реакції майже невичерпні. У бесідах такого типу психолог цікавиться не тільки явним змістом відповіді пацієнта (факти, думки, почуття, словник, асоціації ідей), але і його поводженням (тон, запинки, жести й ін.). Істотною передумовою успішності ІК є встановлення позитивних особистих відносин між учасниками бесіди, що жадає від психолога великої терплячості, пристосовності до переважного інтересам пацієнта, спритності. В окремих випадках И. к. може мати безпосередній психотерапевтичний ефект;при цьому пацієнт не тільки усвідомлює причини своїх утруднень, але і визначає шляху їхнього подолання. Загальна стратегія і хід И. к. будуються на попередніх даних діагнозу.
МЕТОД ОПИТУВАННЯ - психологічний вербально-комунікативний метод, що полягає в здійсненні взаємодії між психологом і суб'єктом за допомогою одержання від суб'єкта відповідей на питання, що задаються. Іншими словами, опитування являє собою спілкуванняпсихолога і респондента, у якому головним інструментом виступають заздалегідь сформульоване питання.
Опитування можна розглядати як один з найпоширеніших методів одержання інформації про суб'єктів - респондентах опитування. Опитування полягає в задаванні людям

 
 

Цікаве

Загрузка...