WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → 1. Міфологічна школа у світовому та вітчизняному літературознавстві. 2. Психолінгвістична теорія А.Потебні. 3. Художній конфлікт та його роль у літера - Реферат

1. Міфологічна школа у світовому та вітчизняному літературознавстві. 2. Психолінгвістична теорія А.Потебні. 3. Художній конфлікт та його роль у літера - Реферат

ряд робіт присвячений проблемі зв"язку міфу і сучасної літературної творчості (на матеріалах творчості зарубіжних письменників). Це в основному роботи про роман, зокрема Д. Затонського, А. Гулиги, В. Днепрова. Багато робіт було присвячено так званим прийомам умовності у літературі ХХ ст., де прямо про використання міфа не говорилося, зате багато говорилося про символіку, про створення умовних ситуацій, про притчевий характер такого роду літератури .
Естетику міфологізування в зарубіжній і вітчизняній літературі досліджував М. Епштейн.
Свідомі міфологічні запозичення і їх використання в ідейно-художній тканині твору простежують на прикладах творів різних письменників А. Григорьєв, Ю. Суздальський. Г. Стадников, Т. Кривіна та їншї автори збірника "Литература и мифология".
М. Слабошпицький згадує, що 1983 року на сторінках ж. "Латинская Америка" було організовано "круглий стіл" радянських письменників і критиків на тему: "Латиноамериканський роман і радянська багатонаціональна література". В ході тієї розмови визначилося два напрямки: обговорення проблем, що виникли у зв'язку з досвідом латиноамериканського та радянського романів, і розгляд точок дотикання, а чи й взаємовпливів, ними породжених. У багатьох виступах відзначалася схожість еволюції національних письменств, важлива роль у них романтизму в минулому столітті, що допомагав видатним майстрам визначити позицію нації. Чимало йшлося про складну трансформацію романічних структур і появу несподіваних контамінацій, які важко вкладаються в традиційні жанрові визначення.
Найбільше розходжень серед учасників розмови викликали намагання дати дефініцію міфу, його суті та співвідношень міфу та символу, міфу і ритуалу, міфу і архетипу, міфу й структури, міфу й суспільства, а також місця і значення міфу у сучасній культурі світу. Зрештою, більшість промовців зійшлася на тому, що "в прозі ХХ ст. міфологічні алюзії або опосередковані аналогії з міфом набули свідомого характеру, стали художнім засобом, не тільки прийомом, а й структурою."
Однак, вказує дослідник, "коли дискусія заглибилася в сферу соціально-історичної типології, у ній з'явилася та затеоретизованість, яка не наближає до реальної, "гарячої" художньої практики і джерел самобутньої національної свідомості різних письменств Радянського Союзу, а віддаляє від них, веде на холодні вершини абстракцій, з яких уже й зовсім погано видно загальнолітературну "ауру" біля їхнього далекого підніжжя".
В українському літературознавстві питання про використання міфологічних мотивів та сюжетів постало у зв'язку з дискусією про роман, зокрема про "химерний" роман. З українських літературознавців у всесоюзній дискусії брали участь А. Погрібний та П. Мовчан, а у "круглому столі" в журналі "Латинская Америка" М. Ільницький та Ю. Покальчук.
А. Погрібному належить цілий ряд праць, присвячених питанням теорії і практики сучасної літератури. Велику увагу питанню розвитку сучасного роману приділяли М. Жулинський і В. Дончик.
2. Психолінгвістична теорія А.Потебні
Центральним поняттям психолінгвістичної теорії А.Потебні є поняття внутрішньої форми слова, що протистоїть і її зовнішній звуковій формі, і її абстрактному значенню: "Внутрішня форма слова є відношення змісту думки до свідомості: вона показує, як представляється людині її власна думка". Внутрішня форма слова є почуттєвий знак його семантики. І тому саме глибинний зв'язок образа і значення визначає специфіку міфу.
"Образ заміняє складне і важковловимі близьким, наочним, одиничним". Іван Фізер у своєму метакритичному дослідженні лінгвістичної концепції Потебні вказує, що на рівні семантичної розшифровки виявляються зв'язки між естетичним об'єктом і тим, як він сприймається: "внутрішня форма слова є особливим засобом передачі певного змісту або сутності.
Внутрішня форма не є почуттєво дана звукова форма, і не є також форма самого мислення, яка розуміється абстрактно, як не є вона і формою предмету, - що конструює мислимий зміст якої б то не було модифікації буття..
Будучи поліморфними, ці сутності звичайно представляються лише однією з їхніх ознак: відтак слова (а точніше іменники) є метонімічними зображеннями або лінгвістичним редукуванням цих сутностей. Наприклад, слово вікно (вікно) відноситься до предмету з такими компонентами, як підвіконня, скло та ін., але представлене одним, таким чином вказуючи на предмет, через який кожний може дивитися. Розглядувана швидше психологічно, ніж лінгвістично, ВФ слова фокусує в собі "чуттєвий образ", власне, тієї, що його звичайно відчуваємо в процесі чуттєвого сприйняття". І далі зауважує: "Для Потебні, однак, ці зв'язки визначаються не стільки специфічним контекстом або різними частинами певного твердження, скільки специфічним контекстом або баченням світу, зашифрованим у внутрішній формі мови. Це бачення трансформується в окреслену семантичну ідею, яка співвідноситься як з мовою, так і з поетичним текстом".
До теоретичної поетики набагато більше тяжів А.А. Потебня, у зв'язку з дослідженням процесів творчості і сприйняття (розуміння) творів.
Розвиваючи ідею Гумбольдта про те, що мова є "вічно повторюване зусилля духу зробити членороздільний звук вираженням думки", Потебня пише: "слово виражає не всю думку, прийняту за його зміст, а конкретну ознаку мислеобразу."
Так, образ столу може включати уявлення про форму, висоту предмета, про матеріал, з якого він виготовлений, але слово стіл виходить, по Потебні, тільки простелене, корінь слова той же, що й у дієслова стелити. Звучання слова Потебня називає зовнішньою його формою, етимологічне значення - внутрішнім. Візьмемо слова блакитний (рос. - голубой), голуб, приголубити, внутрішня форма слова голуб зв'язаний із представленням про блакить, ну а дієслово приголубити пам'ятає вже тільки ласкавого птаха; поступове забуття словом внутрішньої форми - і є закон розвитку мови. У слові захист ми не відчуваємо прямого зв'язку з представленням про те, що можна укритися за щитом. Але от у словах початок, кінець, стіна образна складова, здається, і зовсім утрачена. Потворні слова в кожну історичну епоху живуть поруч з образними, крім того, виникають і нові образи-слова. "Із двох станів думки, що позначаються в слові з живим і в слові з забутим представленням, - пише Потебня, - виникають поезія і проза".
От що Олександр Панасович Потебня говорив про слова як мірило художнього твору. У книзі "Із записок по теорії словесності" ми прочитаємо: "...поет повинен уникати дробових частин, він не може залишатися на точці зору живописця чи музиканта, але повинен говорити про явище з погляду різних почуттів, не може змінювати довільно точку зору, повинен пам'ятати, що кожна картина вимагає попереднього знайомства з описуваним". Відповідно до Потебні, усяка діяльність думки не може обійтися без слова. Так само деяке таємниче х, щомучить поета питання народжує образ, твір; воно не може бути "передачею готової думки"
Слово, пояснюючи нове через уже пізнане, дає напрямок думки. Скажемо: "Чиста вода тече в чистій ріці, а вірна любов у вірному

 
 

Цікаве

Загрузка...