WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Статусно-рольові характеристики особистості - Реферат

Статусно-рольові характеристики особистості - Реферат

одного боку, и, основу мислення яких становлять примітивні жорсткі стереотипи і нетерпимість до будь-яких багатозначних суджень, а з другого - діячі, схильні до уявлень і оцінок, що відбивають різні аспекти явищ, а також до формування цілісного баченняоб'єкта в усій його реальній складності.
Намагаючись надати зазначеній когнітивній характеристиці операційного значення (тобто придатного для формалізації і вимірів, для застосування в емпіричних дослідженнях), політичні психологи ввели категорію інтегративна складність. Для визначення її рівня використовується спеціальна методика контент-аналізу виступів, статей та інших документальних результатів діяльності ів. На підставі цієї методики проведено серію досліджень як на сучасному, так і на історичному матеріалах.
Один з найцікавіших результатів цих досліджень - встановлення кореляцій між рівнем інтегративної складності, з одного боку, і поглядами, позиціями та конкретною роллю ів - з другого. Так, П. Тетлок встановив, що інтегративна складність пов'язана не стільки з ідеологічним змістом політичних позицій, скільки з інтерпретацією цього змісту: вона може бути жорстко догматичною, замкнутою і конфронтаційною або ж - динамічною, гнучкою, відкритою до сприйняття нових ідей і компромісу з іншими політичними течіями.
Як свідчать дослідження американських психологів, реалізм і гнучкість у політиці, що викликані інтегративними складнощами, не обов'язково залежать від сили інтелекту лідера. Зіставляючи рівень інтелекту ів з масштабами їхнього впливу, дослідники проблеми дійшли досить песимістичного висновку. Виявилося, що вирішальною умовою впливу а є близькість його інтелекту до середнього інтелектуального рівня його прихильників і послідовників. Надто низьким виявився рівень впливу лідерів, інтелектуальний потенціал яких утроє-вчетверо нижчий або вищий за середній; найбільший же успіх на виборах діставався тим, у кого він перевищував середній на 25-30%. Однак приклади окремих видатних лідерів, таких, скажімо, як Рузвельт або де Голль, свідчать про те, що в гострокризових, екстремальних ситуаціях (для сучасної Америки нетипових) може значно зростати вплив діячів, які вирізняються своїм інтелектом.
5. Емоції. У дослідженні емоційної сфери а необхідно фіксувати його невідповідні, щоразу повторювані реакції на ті чи інші події або людей. Невідповідні емоційні реакції виразно і точно вказують на хворобливі, вразливі місця особистості політичного лідера, що можуть бути використані в майбутньому його політичними супротивниками з провокаційною метою. До таких постійних невідповідних реакцій а належать невикористані в минулому потреби, зокрема потреба в порадниках і їхніх настановах (необхідність мати "дорослу" людину поруч), потреба схвалення особистих вчинків з боку певного кола людей ("батьківське" схвалення), потреба бути улюбленим і всіма визнаним (емоційна незрілість), потреба в підвищеній увазі до своєї персони та чимало інших, так би мовити, дитячих потреб, що виникають у деяких ів унаслідок якихось стимулів - як правило, при зустрічі з опікою і лестощами зацікавленого оточення, що може стати об'єктом психологічної маніпуляції з боку досвідчених політичних супротивників.
Інформативним об'єктом дослідження можуть бути психологічні захисні механізми а - системи стабілізації особистості, що знаходять свій прояв в усуненні або зведенні до мінімуму негативних емоцій, які виникають при неузгодженості внутрішніх психічних структур. Найхарактернішими психологічними захисними прийомами, до яких вдаються и, можна вважати: проекцію - схильність приписувати іншим людям (найчастіше своїм політичним супротивникам) власні негативні думки, бажання, мотиви; раціоналізацію - начебто розумне (раціональне) пояснення власних ірраціональних підсвідомих бажань, виправдовування своєї неадекватної поведінки; виміщення своїх негативних емоцій і проблем у стосунках з близькими людьми на політичних опонентах тощо.
6. Самооцінка. Стійке емоційно-ціннісне ставлення а до самого себе, що включає оцінку власних здібностей, психологічних якостей і вчинків, життєвих цілей і можливостей їх досягнення, а також свого місця серед оточуючих людей. Самооцінка може бути заниженою, завищеною, адекватною.
Особистості із заниженою самооцінкою ставлять перед собою примітивні цілі, перебільшують значення невдач, гостро потребують сторонньої підтримки своїх рішень. Їм властива нерішучість, боязкість, зайва сором'язливість, дії за принципом "коли б чого не трапилося". Людина із завищеною самооцінкою часто стає в політиці жорсткою, інертною, агресивною. А тому вона, незважаючи на свої здібності, приречена, як правило, на політичний і життєвий крах.
Висновки
З вищесказаного можна зробити наступні висновки: Основні положення статусно-рольової теорії були сформульовані американськими соціологами Дж. Мідом і Р. Мінтоном, а також активно розроблялися Т.Парсонсом. Рольова теорія особистості описує її соціальну поведінку 2-ма основними поняттями: "соціальний статус" і "соціальна роль".
Кожна людина в соціальній системі займає кілька позицій. Кожна з цих позицій, що припускає визначені права й обов'язки, називається статусом. Людина може мати кілька статусів. Але найчастіше тільки один визначає його положення в суспільстві. Цей статус називається головним чи інтегральної. Соціологи та психологи відрізняють запропоновані і набуті статуси.
Запропонований - виходить, нав'язаний суспільством поза залежністю від зусиль і заслуг особистості. Він обумовлюється етнічним походженням, місцем народження, родиною. Придбаний (досягнутий) статус визначається зусиллями самої людини ( наприклад, письменник, ген. секретар).
Виділяться також природний і професійно-посадовий статуси. Соціальний статус позначає конкретне місце, що займає індивід у даній соціальній системі.
Сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством, утворить зміст соціальної ролі. Соціальна роль - це сукупність дій, що повинний виконати людину, що займає даний статус у соціальній системі. Кожен статус звичайно включає ряд ролей.
Список використаної літератури
1. Ананьев Б.Г. Проблемы современного человекознания. - М., 1997.
2. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология / Учебн. пособие для высших учебн. заведений. - М.: Новая школа, 1996.
3. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К., 1989.
4. Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
5. Молодцов А.В. Формирование управленческой команды. - К., 1996.
6. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. - М., 1996.
7. Олдхэм Дж.М., Моррис Л.Б. Автопортрет вашей личности. - М., 1996.
8. Практическая психология: Учебник / Под ред. Тутушкиной М. К. - СПб., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...