WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Статусно-рольові характеристики особистості - Реферат

Статусно-рольові характеристики особистості - Реферат


Реферат на тему:
Статусно-рольові характеристики особистості
ПЛАН
Вступ
1. Основні положення статусно-рольової характеристики особистості
2. Класифікація основних статусно-рольових характеристик особистості
3. Вихідні характеристики статусно-рольової орієнтації особистості
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Важливе місце в соціальній психології займає питання статусно-рольової характеристики особистості. За допомогою даних характеристик можна пояснити соціальні вчинки та соціальну поведінку особистості, її стимули та ціннісні орієнтири в суспільному житті, визначаються соціальні статуси персони тощо. В даній роботі спробую більш детальніше дослідити статусно-рольвоі характеристики особистості та наукові течії, які їх досліджують.
1. Основні положення
статусно-рольової характеристики особистості
Основні положення статусно-рольової теорії були сформульовані американськими соціологами Дж. Мідом і Р. Мінтоном, а також активно розроблялися Т.Парсонсом. От основні положення цієї теорії.
Рольова теорія особистості описує її соціальну поведінку 2-ма основними поняттями: "соціальний статус" і "соціальна роль".
Кожна людина в соціальній системі займає кілька позицій. Кожна з цих позицій, що припускає визначені права й обов'язки, називається статусом. Людина може мати кілька статусів. Але найчастіше тільки один визначає його положення в суспільстві. Цей статус називається головним чи інтегральним. Часто буває так, що головний статус обумовлений його посадою (наприклад, директор, професор ). Соціальний статус відбивається як у зовнішній поведінці і вигляді (одязі, жаргоні), так і у внутрішній позиції (в установках, цінностях, орієнтаціях ).
Соціологи та психологи відрізняють запропоновані і набуті статуси. Запропонований - виходить, нав'язаний суспільством поза залежністю від зусиль і заслуг особистості. Він обумовлюється етнічним походженням, місцем народження, родиною. Придбаний (досягнутий) статус визначається зусиллями самої людини ( наприклад, письменник, ген. секретар ). Виділяться також природний і професійно-посадовий статуси. Природний статус особистості припускає істотні і відносно стійкі характеристики людини ( чоловіка і жінки, дитинство, юність ). Професійно - посадовий - це базисний статус особистості, для дорослої людини, найчастіше, що є основою інтегрального статусу. У ньому фіксується соціальне, економічне і виробниче положення ( банкір, інженер, адвокат ).
Соціальний статус позначає конкретне місце, що займає індивід у даній соціальній системі. Сукупність вимог, пропонованих індивіду суспільством, утворить зміст соціальної ролі. Соціальна роль - це сукупність дій, що повинний виконати людину, що займає даний статус у соціальній системі. Кожен статус звичайно включає ряд ролей.
2. Класифікація основних статусно-рольових характеристик особистості
Одна з перших спроб систематизації ролей була почата Т.Парсонсом. Він вважав, що кожна роль описується 5 основними характеристиками :
1. емоційної - одні ролі вимагають емоційної стриманості, інші - розкутості ;
2. способом одержання - одні пропонуються, інші завойовуються ;
3. масштабом - частина ролей сформульована і строго обмежена, інша - розмита ;
4. нормалізацією - дія в строго встановлених правилах, або довільно;
5. мотивацією - на особистий прибуток, на загальне благо.
Соціальну роль варто розглядати 2-х аспектах :
" рольового чекання
" рольового виконання.
Між ними ніколи не буває повного збігу. Але кожний з них має велике значення в поводженні особистості. Наші ролі визначаються насамперед тим, чого очікують від нас інші. Ці чекання асоціюються зі статусом, що має дана особистість.
У нормальній структурі соціальної ролі звичайно виділяються 4 елементи :
1. опис типу поводження, що відповідає даної ролі ;
2. розпорядження ( вимоги ) , зв'язані з даним поводженням ;
3. оцінка виконання запропонованої ролі ;
4. санкції - соціальні наслідки тієї чи іншої дії в рамках вимог соціальної системи. Соціальні санкції за своїм характером можуть бути моральними, реалізованими безпосередньо соціальною групою через її поводження ( презирство ), чи юридичними, політичними, екологічними.
Слід зазначити, що будь-яка роль не є чистою моделлю поводження. Головною сполучною ланкою між рольовими чеканнями і рольовому поводженням служить характер індивіда. Т. е. поводження конкретної людини не укладається в чисту схему.
3. Вихідні характеристики статусно-рольової орієнтації особистості
Вихідними характеристиками для оцінки особистості є статусно-рольові та ціннісні орієнтації, на грунті яких формуються спрямованість, мотивація і характер.
1. Спрямованість. Більшістю психологів вона вважається однією з найважливіших характеристик особистості. Це поняття об'єднує цінності, ідеали, переконання, інтереси, уподобання, схильності, потяги, потреби тощо. Сутність спрямованості пов'язана не стільки з самим бажанням, намірами людини, скільки з тим, чому вона цього хоче, тобто з мотивами її поведінки. Зміст, який вкладає у свою діяльність, також визначається його внутрішніми цінностями - усвідомленими і неусвідомленими мотивами.
2. Мотивація. Найважливішим мотиваційним джерелом лідерства о-психологічні теорії визнають, звичайно, потребу у владі. Прагнення владарювати вважається властивим біологічній природі людини, закладеній в її генах. Однак подібний підхід до психології лідерства, при всій його зовнішній безперечності, не може вирішити проблему мотивації. Він скоріш додає нових питань. По-перше, потяг до влади в одних людей сильніший, ніж у інших; у багатьох він взагалі відсутній. По-друге, навіть на рівні повсякденної свідомості влада не вважається єдино можливою метою ів.
Сильний потяг до влади, що властивий більшості потенційних і реальних лідерів, найпростіше пояснюється їхніми природженими індивідуальними властивостями, що мають тенденцію трансформуватися у потреби: людина, яка вважає себе здатною здійснювати владу, відчуває потребу в ній. Однак у ході свого розвитку психологічна наука вийшла за рамки такого "генетичного" підходу. Починаючи з 30-х років дослідження психологічних передумов лідерства значного впливу зазнають від ідей фрейдистського психоаналізу. Останні спонукають шукати ці передумови в процесах первинної соціалізації людини, у відносинах дитини з безпосереднім соціальним середовищем. Так, Г. Лассуел доводить, що психологічною основою політичної діяльності є несвідоме витіснення "приватних конфліктів", пережитих

 
 

Цікаве

Загрузка...