WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма тракториста-машиніста широкого профілю - Реферат

Професіограма тракториста-машиніста широкого профілю - Реферат

появи браку під час сівби, культивації чи інших робіт.
Трактористу-машиністу має бути притаманна високорозвинена технічна кмітливість, пов'язана з хорошою зоровою пам'яттю, щоб,
відмінно знаючи свою машину, вміючи швидко комбінувати найпростіші способи її ремонту і зберігання, він міг у найрізноманітніших умовах забезпечити її продуктивну роботу. А ще він повинен пам'ятати шуми в роботі двигуна, особливості робочих рухів та їх послідовність при керуванні трактором, особливості явищ природи з тим, щоб швидко їх використовувати у певних ситуаціях праці. Наочнообразна і оперативна пам'ять у бажаючих обрати професію тракториста машиніста широкого профілю повинні бути розвинені на рівні, не нижчому за середній.
Тракторний агрегат у процесі роботи рухається, просторове співвідношення між ним і різними предметами постійно змінюється. Тому тракторист машиніст мусить весь час спостерігати і направляти рух тракторного агрегату так, щоб не зіткну тися з перешкодами, що трапляються (канави, дерева), щоб переднє колесо йшло по борозні при оранці і по сліду маркера при сівбі тощо. Тут йому необхідні просторові уявлення, щоб запобігти браку в роботі. Ці уявлення повинні бути розвинуті на високому рівні.
Відносна просторова ізольованість за дефіциту спілкування у процесі роботи (під час оранки у нічний час, збирання врожаю і т.ін.), її монотонність пов'язані з сприйманням великої кількості одноманітних сигналів і об'єктів на шляху руху тракторного агрегату, є передумовою виникнення у тракториста машиніста стану нудьги, втоми і в окремих випадках приводить до засинання. Це вказує на значну нервово-емоційну напругу в діяльності тракториста машиніста. Тому для успішної роботи йому необхідний високий рівень розвитку емоційної стійкості.
Професійна діяльність тракториста машиніста характеризується помірним енергетичним навантаженням (під час боронування він витрачає, наприклад, 1 ккал/хв., оранки - 2 ккал/хв.). Проте тріск, пилюка, спека, робота у несприятливих погодних умовах вимагають від нього певної витривалості і фізичного здоров'я.
З-поміж особистісних якостей трактористу машиністу потрібні наполегливість і рішучість в оволодінні новою технікою і передовими методами праці, кмітливість, швидкість обробки інформації і впевненість під час роботи на підвищених швидкостях. Неабияке значення має організованість, здатність до монотонної роботи. Труднощі в оволодінні професією і майбутній діяльності легше долаються при збереженні самовладання і стійкому інтересі до обраного фаху.
Тракторист-машиніст широкого профілю, звичайно, повинен досконало знати сільськогосподарську техніку. Але майстром своєї справи він стає лише тоді, коли ставиться до предмета своєї праці і впливає на нього як агроном, озброєний технікою, а не як спеціаліст з її експлуатації. Тракторист-машиніст мусить знати особливості росту та розвитку різних сільськогосподарських культур, обробітку ґрунту, шукати шляхи підвищення його родючості, володіти знаннями про добрива, їх властивості і методи застосування, про біологічні особливості і агротехніку вирощування сільськогосподарських культур. Характер роботи тракториста машиніста дедалі більше наближається до характера праці техніка і агронома.
Професійна діяльність тракториста машиніста широкого профілю має деякі психологічні і медичні протипоказання. Серед них - недостатньо розвинена спритність, відсутність технічної кмітливості, дальтонізм, вади слуху. До протипоказань медичного характеру можна віднести захворювання дихальної і серцево-судинної систем, нирок, опорно-рухового апарату, схильність до алергічних захворювань, гіпертонію.
Робота тракториста машиніста, у свою чергу, може викликати захворювання опорно-рухового апарату, вегетативну дистонію, ревматизм, їх спричиняють робота в одній позі (сидячи) при значних шумі і вібрації, в несприятливих умовах та нічний час.
Узагальнюючи вимоги професії тракториста машиніста широкого профілю до особистості спеціаліста, можна скласти психологічний "портрет" цієї професії, або психограму.
Представлений психологічний портрет професії може правити за орієнтир для практичної профконсультації, надання допомоги у виборі професії тракториста машиніста широкого профілю, дає змогу прогнозувати успішність оволодіння нею, майбутньої професійної діяльності.
Підбиваючи підсумок викладеного, варто наголосити, що поданий у розділі матеріал може використовуватися у ході підготовки особистості до вибору професій типу "людина - природа". Ґрунтуючись на ньому, профконсультант може порівняти кількісні дані психологічної структури людини, одержані в результаті психодіагностичного обстеження, з даними психологічної характеристики професії і визначити ступінь доцільності вибору професії, спрогнозувати успішність її освоєння і майбутньої професійної діяльності, намітити основні шляхи подолання труднощів. У той самий час даний матеріал може застосовуватися у профінформаційній роботі для підготовки професіографічної екскурсії, зустрічі з спеціалістом.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
17. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.
18. Федоришин Б.А., Синявский В.В. Психологические основьі профориентаци-онной работьі в школе // Школа и производство. - 1985. - N 10. - С.5152.
19. Шпильрейн Н.И. Основные вопросьі профессиографии (Психофизиология труда и психотехника). - М., 1928. - 4.1. - С.3140.
20. Юровская М.А. К психологическим характеристикам профессий (Интелли гентньїй труд). - М., 1925. - СІ 823.

 
 

Цікаве

Загрузка...