WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма тракториста-машиніста широкого профілю - Реферат

Професіограма тракториста-машиніста широкого профілю - Реферат


Реферат на тему:
Професіограма тракториста-машиніста широкого профілю
Рівень розвитку сільського господарства, його економічна ефективність у багатьох випадках визначаються однією із найбільш масових механізаторських професій - тракториста машиніста широкого профілю.
З впровадженням комплексної механізації, особливо у рослинництві, технологічні процеси в сільському господарстві будуються за методом об'єднання кількох операцій (водіння різних сільськогосподарських машин, їх налагодження, ремонт тощо). У зв'язку з цим розширюється профіль механізатора шляхом об'єднання дрібних спеціальностей (тракториста, комбайнера, слюсаря). За своєю суттю професія тракториста машиніста - складна комплексна професія. Вона по праву називається професією широкого профілю, оскільки механізатор виконує майже всі роботи з обробітку грунту, догляду та збирання сільськогосподарських культур, а крім цього, також і слюсарно ремонтні, вантажні та інші роботи.
Розширення профілю професії тракториста машиніста, ускладнення техніки, збільшення робочих швидкостей спричиняють зміни і ускладнення в його професійній діяльності. Отже, змінюються і вимоги, що ставляться до особистості працівника.
Ускладнення вимог до професії тракториста машиніста і відповідно до особистості працівника викликане, по-перше, розвитком тракторного агрегату шляхом злиття конструкції трактора з іншими сільськогосподарськими машинами, впровадженням комбінованих сільгоспмашин. Це веде до того, що під контролем спеціаліста перебуває дедалі більше різноманітних машин і параметрів їх роботи. Наприклад, трактор "Білорусь" чи Т750 нині агрегатується з близько 150 різноманітними сільськогосподарськими машинами. По-друге, наша промисловість для підвищення продуктивності праці у сільському господарстві перейшла на випуск сільгосптехніки, що може працювати на швидкостях 915 км/год. Перед працівником за цих умов ставляться високі вимоги до точності водіння тракторного агрегату: відхилення від заданої траєкторії руху на ряді сільськогосподарських робіт не перевищує 36 см. Зменшується робочий час на рульове управління. Так, щоб досягти кута повороту керованих коліс трактора "Білорусь" в 6° при швидкості 9 км/год, трактористу потрібно удвічі менше часу, ніж при швидкості при швидкості 5 км/год. Крім того, йому доводиться здійснювати часті повороти корпусом (до 180°), точно і швидко розрізняти форму і розмір нерухомих і рухомих предметів при русі трактора, забезпечувати завжди точні повороти, а на прополюванні - рівний рух по лінії, реагувати на подразники. І, потрете, з удосконаленням сільськогосподарських машин, розширенням їх функціональних можливостей збільшується кількість органів управління на робочому місці тракториста машиніста. Приміром, трактор МТ380 має майже вдвічі більше пристроїв керування порівняно з трактором МТ32.
Беручи до уваги ускладнення діяльності тракториста машиніста широкого профілю, спробуємо схематично визначити успішність його роботи. За основні сумарні показники приймемо: а) необхідний рівень професійної діяльності (комплексний показник, що об'єднує всю суму вимог до операцій, виконуваних трактористом); б) визначену тривалість збереження потрібного режиму роботи і її якісних характеристик. Названі показники успішності роботи тракториста машиніста визначаються багатьма факторами. Весь комплекс таких факторів може бути розподілений на дві групи: а) зовнішніх середовищних факторів; б) факторів, які всебічно характеризують тракториста машиніста як виконавця роботи.
До групи зовнішніх факторів в максимальному об'ємі цього поняття належать усі середовищні умови, в яких проходить діяльність тракториста машиніста. Серед них насамперед заслуговують на увагу ті, що безпосередньо детермінують зміст, заходи, засоби, загальну емоційну напруженість професійної діяльності. До таких умов відносяться багато параметрів керованої системи (тих механізмів, якими доводиться керувати трактористу машиністу), її надійність, швидкість дії, ступінь автоматизації тощо. Сюди ж відносяться і особливості робочого місця тракториста. Звичайно, неможливо не брати до уваги такі середовищні умови, які не визначають успішність діяльності тракториста машиніста безпосередньо, але можуть сприяти зниженню його робочого тонусу, викликати втому, перенапруження уваги чи окремих аналізаторів. Наприклад, такі фактори, як мікроклімат робочого місця тракториста машиніста, його зручність не впливають безпосередньо на успішність його діяльності, але разом з тим повинні враховуватись як фактори, що сприяють збереженню загальної працездатності.
Не менш різноманітні і суб'єктивні фактори успішної діяльності тракториста машиніста. До них відносяться такі інтегральні
фактори, як характеристика окремих психічних процесів і загальні особистісні характеристики, типологічні особливості нервової системи, стан фізичного здоров'я. До цієї групи факторів належать і психологічні особливості виконавця роботи, що виражають його ставлення до неї, мотиви, інтереси. Сюди ж слід віднести і професійну підготовленість.
Тракторист-машиніст широкого профілю має справу не тільки з технікою, а й з живою природою - тваринами, рослинами. Тому, крім знань техніки, він повинен володіти біологічними і агротехнічними знаннями. За своїм характером діяльність тракториста машиніста широкого профілю поступово наближається, з одного боку, до праці індустріального працівника, а з іншого, - до праці спеціаліста технолога сільськогосподарського виробництва, дедалі більше насичуючись інтелектуальним змістом.
Основними функціями тракториста машиніста широкого профілю є: операторська (керування рухом агрегату в просторі і підтримування його функціонування в межах норми) та агротехнічна (забезпечення оптимальної відповідності між біологічною системою і умовами її існування).
Як основний компонент операторської діяльності тракториста машиніста виступає водіння агрегату, де значне місце посідає спостереження за правильністю його руху (чи прямолінійний він, чи співпадає з міжряддям під час культивації і прополюванні, з борозною під час оранки, з слідом маркера під час сівби), за простором, у якому переміщується агрегат, тобто за полем.
Іншим важливим компонентом операторської функції в діяльності тракториста машиніста є керування і контроль за роботою агрегату (підтримання його функціонування у межах норми). Інформація про роботу агрегату сприймається за допомогою слуху (звук працюючого двигуна, іноді звукові сигнали помічників, які обслуговують причіпні знаряддя праці) і зору (показання приладів, іноді жести помічників, колір вихлопних газів). Крім цього, про роботу агрегату тракторист машиніст може судити за вібрацією корпусу трактора. Таким чином, як "людська ланка" в системі керування агрегатом він повинен постійно обробляти інформацію, що надходить як із зовнішнього середовища, так і від самого об'єкта керування, і реалізовувати її в своїх діях.
Тракторист-машиніст керує технічною системою, об'єктивна складність якоївизначає труднощі, властиві його роботі.
Найважливіша з них полягає в розподілі спрямованості своїх психічних процесів на по суті паралельне виконання двох

 
 

Цікаве

Загрузка...