WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма оператора ЕОМ - Реферат

Професіограма оператора ЕОМ - Реферат


Реферат на тему:
Професіограма оператора ЕОМ
Професія оператора ЕОМ - нова і перспективна. Немає такої галузі народного господарства, де б не застосовувалися комп'ютери. Послугами обчислювальних центрів і бюро користуються промислові підприємства, будівельні організації, сільське господарство, народна освіта, охорона здоров'я, наукові установи тощо. За допомогою ЕОМ роблять науково-технічні розрахунки, вирішують проблеми міського транспорту, вираховують потреби підприємств у сировині, передбачають погоду і т.ін. ЕОМ широко використовується у морській справі, авіації, космонавтиці.
Перші ЕОМ з'явилися у середині 40х років нашого століття і відразу стали незамінними у різних галузях народного господарства. Широке використання ЕОМ під час опрацювання великих масивів інформації, у науково-технічних розрахунках, автоматичному управлінні дає значний економічний ефект. Щоб ЕОМ ожила, необхідно ввести вихідні дані для розв'язання задачі. Готує інформацію і вводить її в машину оператор.
Готують операторів ЕОМ у ПТУ. Спеціалістів середньої кваліфікації в галузі обліково статистичних і обчислювальних робіт випускають промислово-економічні, обліково статистичні,
електромашинобудівні та інші технікуми, ліцеї. Для підготовки програмістів вищої кваліфікації створені спеціальні факультети при фінансово-економічних та інженерно економічних інститутах, університетах, академіях.
Сучасні ЕОМ - складні автоматизовані обчислювальні комплекси, до структури яких входять складні пристрої: оперативної пам'яті, вводу і виводу інформації, управління оперативно обчислювальними процесами тощо. Для опису розв'язання задач використовуються алгоритмічні мови - алгол, фортран, кобол та інші. Як правило, оператор ЕОМ у процесі роботи розв'язує стандартні, обумовлені інструкцією задачі. В загальних рисах його професійна діяльність полягає у виконанні всіх необхідних операцій на командному пульті машини і всіх її пристроях, із забезпеченням загального управління електронною системою відповідно до встановленої технології.
Успішність роботи оператора ЕОМ залежить від рівня його професійних знань і вмінь. Він повинен знати основи програмування, технічні носії інформації і коди, які застосовуються на ЕОМ, будову і правила експлуатації ЕОМ; вміти готувати і читати технічну документацію, обробляти її на ЕОМ, зауважувати збої в роботі і встановлювати причини цих збоїв.
До несприятливих факторів у діяльності оператора ЕОМ відносять обмеження контактів з іншими особами, сенсорноперцептивне і нервово психічне напруження.
Протипоказаннями для оволодіння даною професією вважаються слабкий зір, захворювання слухового апарату, органічне захворювання центральної нервової системи з пониженням інтелекту.
Поряд з високими вимогами до здоров'я людини діяльність оператора ЕОМ ставить підвищені вимоги до його психофізіологічних та психологічних якостей, передусім до пізнавальної, емоційно-вольової сфер і характерологічних якостей (схема 11).
Важливі роль і місце у діяльності оператора відіграють зорові сприймання. По-перше, вони беруть участь в ознайомленні оператора із завданням програміста, реалізації цього завдання. По-друге, управління ЕОМ здійснюється в умовах зчитування оператором різноманітних зорових сигналів на шкалах різних елементів і пристроїв ЕОМ. Завдяки цим сигналам оператор виконує певні дії і маніпуляції, спрямовані на запуск машини, її зупинку, сповільнення чи зміну напряму функціонування системи. Такого типу професійні завдання ставлять високі вимоги до точності зорового сприймання і його об'єму. Оператор повинен також добре розрізняти світлові сигнали різного кольору й інтенсивності.
Велике навантаження лягає на увагу оператора. Під час роботи вона напружена, спрямована на зчитування значної за обсягом зорової інформації, зосереджена на виконанні завдання в цілому. Успішне розв'язання такого роду професійних завдань вимагає від оператора високо розвиненої стійкості уваги, здатності до її концентрації.
Для того, щоб оператор міг успішно контролювати роботу всіх пристроїв ЕОМ, він повинен постійно стежити за різними візуальними сигналами, які подаються одночасно чи послідовно. Успішно зчитують інформацію і не припускають помилок при роботі на ЕОМ спеціалісти, які не лише мають відмінні професійні знання, а й досягли високого рівня розвитку розподілу і переключення уваги.
У оператора ЕОМ високої кваліфікації повинна бути добре розвинена пам'ять. Він мусить пам'ятати багато різних правил та інструкцій з обслуговування машини, знати способи застосування різних засобів і методів управління нею, пам'ятати значення і місце кожного командного пристрою та індикатора. Хороша пам'ять допомагає оператору швидко і точно засвоїти інструкції і вказівки програміста, що гарантує швидкість маніпуляцій, сприяє підвищенню продуктивності праці. Високий темп роботи потребує від оператора точних і безпомилкових дій, постійної активізації професійних знань. Помилки, неточності неприпустимі тому, що можуть викривити зміст одержаної інформації чи спричинити пошкодження дорогої техніки. Це пояснює високі вимоги до розвитку довгочасної, короткочасної і оперативної пам'яті спеціаліста.
На деяких етапах професійної діяльності оператора важливу роль відіграють зорові уявлення. Так, починаючи роботу, він повинен зв'язати інструкції і вказівки програміста з уявленнями про машину, її пристрої, з конкретними операціями, які необхідно здійснити для виконання одержаного завдання. Крім того, у процесі діяльності оператор одержує інформацію про функціонування ЕОМ у закодованому вигляді. На основі аналізу цієї інформації в нього виникають уявлення про хід виконання завдання і його етапи. Все це свідчить про те, що в основі побудови оператором функціонального образу професійної діяльності у підготовчий період і у процесі роботи лежать продуктивна уява і абстрактно логічне мислення.
Однією з умов успішної роботи спеціаліста є дуже високий рівень розвитку швидкості і точності рухів. Це пояснюється тим, що продуктивність праці оператора значною мірою залежить від його темпу роботи, здатності швидко і правильно набирати цифри чи тексти на клавіатурі машини. За кожним пальцем закріплені певні клавіші. Досвідчені оператори набирають необхідну інформацію на клавіатурі "сліпим" методом, тобто не дивлячись на неї, а концентруючи всю увагу на інформаційному матеріалі.
Робота оператора ЕОМ одноманітна. Водночас вона вимагає від спеціаліста високої відповідальності і постійної уваги протягом всього робочого дня. У таких умовах добре справляються з роботою оператори з високим рівнем емоційної стійкості. Недостатній рівень розвитку самовладання, емоційної стабільності створює передумови для виникнення стану підвищеної втомлюваності, нервового напруження.
Важливою психологічною умовою успішної діяльності оператора ЕОМ є високий розвиток професійно важливих особистісних якостей. Серед них - висока відповідальність, дисциплінованість, працьовитість,точність у роботі, ретельний самоконтроль і вольова саморегуляція, наполегливість у досягненні мети, прагнення до розширення і підвищення професійних знань. Робота на ЕОМ цікава тим, хто може протягом тривалого часу зосереджуватися на виконанні складних, але досить одноманітних операцій, любить маніпулювати цифрами, знаками, системою знаків, віддає перевагу роботі, яку може виконувати один у товаристві комп'ютера.
Основними психологічними протипоказаннями для вибору професії оператора ЕОМ є низький розвиток абстрактно логічного мислення, емоційна нестабільність, незадовільний самоконтроль, погано розвинені сенсомоторна сфера, увага, пам'ять, несформовані соціально цінні особистісні якості, такі, як відповідальність, дисциплінованість, акуратність, організованість.
Психологічний аналіз професійної діяльності оператора ЕОМ і результати психо-діагностичного дослідження дали змогу скласти психограму даної професії. Як зазначалося вище, це необхідний методичний матеріал для проведення профконсультаційної і профінформаційної роботи з молоддю та дорослим населенням (див. схему 11).
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
17. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.
18. Федоришин Б.А., Синявский В.В. Психологические основьі профориентаци-онной работьі в школе // Школа и производство. - 1985. - N 10. - С.5152.
19. Шпильрейн Н.И. Основные вопросьі профессиографии (Психофизиология труда и психотехника). - М., 1928. - 4.1. - С.3140.
20. Юровская М.А. К психологическим характеристикам профессий (Интелли гентньїй труд). - М., 1925. - СІ 823.

 
 

Цікаве

Загрузка...