WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма маляра-альфрейника - Реферат

Професіограма маляра-альфрейника - Реферат

шпаклівки, фарби і т.ін., а також при оздоблюванні "під ситець" (накатування плоских малюнків валиком по пофарбованій поверхні) та інші.
Велике значення для успішного виконання альфрейних робіт має тактильна чутливість. Високий рівень її розвитку необхідний для точного дозування зусиль під час роботи шпателем, валиком і пензлем, для оцінки шерехатості та вологості поверхні, яку готують до пофарбування. Працюючи з пензлем, важливо вміти набирати необхідну кількість фарби та наносити на поверхню точно дозований її шар. Надто тонкий шар не покриває як слід поверхню, а накладання товстого шару призводить до браку і необхідності переробляти всю роботу, причому переробка можлива тільки після попереднього очищення поверхні від раніше нанесеного шару фарби.
Шар фарби має бути не тільки певної товщини, а й рівномірним на всій поверхні. Оскільки ще немає приладу для контролю товщини шару фарби під час її нанесення, маляреві-альфрейнику доводиться покладатися виключно на свій досвід, окомір, чутливість рук.
В альфрейних роботах на руки, які перебувають під "невсипущим" контролем зору, припадає основне навантаження. Якість праці визначається здебільшого точністю зоро-рухової координації, рівнем точності та швидкості рухів рук, особливо провідної руки. Високим у маляраальфрейника повинен бути і рівень розвитку точності і координації сенсомоторних дій. В альфрейноживописних роботах лінії, малюнки, візерунки, орнаменти наносяться у певному ритмі одним рухом руки. Наприклад, працюючи над фрескою, яка прикрашає стіни і стелі споруд, малювати потрібно швидко, поки не висохла штукатурка. Тут від маляраальфрейника вимагаються величезна майстерність, висока точність і швидкість рухів, "твердість і чутливість" руки, адже в написаному нічого не можна змінити, виправити - сира штукатурка швидко всмоктує водяні фарби, а багатошарового покриття фреска не передбачає.
Слід зазначити, що фізичне навантаження маляраальфрейника надзвичайно різноманітне, розповсюджується на всі частини тіла. Постійне напруження рук під час роботи викликає їх утому (знімається спеціальними вправами та ванночками для рук). Стояча, часто в незручній позі робота веде до значного навантаження на м'язи ніг. Отже, робота альфрейника вимагає бездоганного фізичного розвитку, нормальних функцій верхніх та нижніх кінцівок, хорошої координації рухів, спритності, витримки, відчуття рівноваги (для роботи на висоті).
Важлива для маляраальфрейника мислительна діяльність. Адже у процесі праці виникає ряд відповідальних завдань, від розв'язання яких залежать її швидкість і якість. Розумові дії робітника даної спеціальності нерозривно пов'язані з його практичною діяльністю. Маляруальфрейнику часто доводиться самостійно робити розрахунки фарбових сумішей, аналізувати їх рецептуру, вимірювати площу пофарбування, читати численні графічні матеріали.
Розумові завдання постають під час планування робіт, організації робочого місця, розподілу обов'язків між членами ланки, визначення режиму роботи механізмів, виявлення та усунення причин їх несправностей, з'ясування причин браку та інших операцій.
Читання архітектурно-будівельних креслень, малюнків, ескізів декоративного оздоблення споруд, створення в уяві образу майбутнього декору, фіксація цього образу в ескізах, малюнках від руки, трафаретах і т.ін. вимагають високого рівня розвитку образної зорової пам'яті, образного мислення, особливо, просторових уявлень.
Завдання маляраальфрейника може полягати не лише у точному відтворенні креслення або ескізу поверхні, яку прикрашають, айв створенні власної оригінальної композиції декоративного оформлення (орнаменту, візерунка тощо). І тут успішність малярно живописної роботи передусім визначається рівнем сформованості його уявних образів, умінням оперувати ними. Регулювальну роль при цьому відіграє естетичне чуття, яке керує всіма діями маляраальфрейника. Тому художня культура спеціаліста є одним з основних умов високої продуктивності його праці.
Будучи надзвичайно складною за виконанням, декоративномалярна техніка (особливо декоративний живопис) вимагає наявності у спеціаліста високого рівня розвитку стійкості зосередження уваги. Нездатність сконцентрувати увагу у процесі всіх без винятку альфрейних операцій може бути причиною дефектів у пофарбуванні, оздобленні і т.ін., що в дорогих альфрейноживописних роботах неприпустиме.
І, нарешті, надзвичайно важливими для маляраальфрейника є такі інтегральні якості особистості, як відповідальність і акуратність, рівень розвитку яких має бути дуже високим. Акуратність потрібна під час роботи з рідинними матеріалами, які мають здатність розливатися при обклеюванні стін шпалерами, що легко забруднюються і рвуться, при виготовленні і зберіганні трафаретів, створенні фарбових сумішей і роботі на висоті, адже основні виробничі травми пов'язані з падінням, отруєнням тощо.
Відповідальність маляраальфрейника набуває особливого значення у зв'язку з тим, що малярно декоративні роботи - оздоблювальні, отже, як правило, завершують більшість ремонтно-будівельних (або будівельно реставраційних) циклів. Це ставить маляра-альфрейника в особливе становище: він завершує працю численного загону архітекторів, художників проектувальників, будівельників.
Судячи з психограми, професія маляраальфрейника доступна тим, кому притаманний образний тип мислення, пам'яті, розвинені просторові уявлення, конструктивна уява, окомір, координація рухів рук, уважність, акуратність, хороший естетичний смак, витривалість і здатність до роботи на висоті; хто вільно володіє малюнком і добре відчуває тональне співвідношення кольорів, непогано обізнаний з такими предметами, як хімія, фізика, малювання і креслення (див. схему 13).
Згідно з даними медицини, у професії маляраальфрейника є істотні медичні протипоказання. Основні з них: хронічний бронхіт, хвороби легенів, туберкульоз, бронхіальна астма, серцевосудинні захворювання, гіпертонія 23 ступенів, захворювання центральної нервової системи, нирок, печінки, крові. Протипоказана ця професія людям, схильним до алергійних, респіраторних захворювань, а також тим, хто страждає запамороченням голови, ревматизмом, плоскостопістю та розширенням вен. Не можна рекомендувати цю професію особам з недостатнім розвитком відчуття кольору, низькою гостротою зору і патологічними відхиленнями в опорно-руховому апараті.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...