WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма лінотипіста - Реферат

Професіограма лінотипіста - Реферат

координації. Досвідчений складач настільки запам'ятовує розміщення клавіш і відповідні рухи пальців рук, що в ході складання не дивиться на клавіатуру машини, працюючи "сліпим" способом і тим самим оберігаючи зір від перевантаження.
Осмислене складання тексту вимагає від спеціаліста розвиненого словесно логічного мислення. Важливо, щоб розвиток його загального і вербального інтелекту був не нижче середнього рівня.
Висока відповідальність діяльності складача, інтенсивне навантаження на увагу протягом усього робочого дня, а також наявність однотипних подразників і великий обсяг різноманітної інформації
ставлять високі вимоги до його емоційної стійкості. Недостатній рівень розвитку емоційної стійкості спеціаліста в даній галузі діяльності створює передумови для виникнення в нього стану підвищеної втоми, нервового перенапруження, сенсорного перенасичення тощо.
Неврівноваженість нервових процесів збудження і гальмування, надмірна збудливість, яка проявляється в нетерпінні, бажанні швидше набрати наступну букву чи слово, може негативно відбиватися на ефективності праці лінотипіста, якості його продукції. Для складача з неврівноваженою нервовою системою характерні такі помилки: наступна літера "вистрибує" раніше від попередньої, з'являються пропуски і перестановки літер.
Діяльність складача ставить високі вимоги до ряду особистісних якостей людини. Щоб стати висококласним спеціалістом, необхідно бути наполегливим, працьовитим, пунктуальним, організованим, відповідальним, мати добре розвинений самоконтроль поведінки.
Лінотипіст повинен мати високий рівеньрозвитку мовної культури, широкий кругозір, велике коло пізнавальних інтересів. Чим швидше і краще він сприймає і осмислює текст оригіналу, тим легше даний матеріал групується у смислові ряди, що поліпшує якість складання, зменшує кількість викривлень тексту та інших помилок. Якість продукції залежить також від естетичного розвитку, емоційного ставлення спеціаліста до культурних цінностей і розуміння їх ролі у розвитку суспільства.
Таким чином, специфіка і складність даної професійної діяльності ставлять високі вимоги до багатьох аспектів особистості лінотипіста. Насамперед це стосується його сенсорних та інтелектуальних функцій, емоційно-вольової саморегуляції, етично морального та культурного розвитку.
Основними протипоказаннями до цієї професії є низький розвиток емоційно-вольової саморегуляції, недостатній розвиток концентрації, розподілу і переключення уваги, слабкий розвиток інтелекту, відхилення в координації рухів, низька мовна та загальна культура.
Узагальнюючи вимоги професії лінотипіста до психологічної структури особистості, можна скласти короткий психологічний "портрет" цієї професії, або психограму (див. схему 12). Вона може бути орієнтиром для практичних психологів при поданні допомоги
людині у виборі професії і прогнозуванні успішності професійного навчання і безпосередньо праці на виробництві.
Поданий у розділі матеріал може служити цінним методичним засобом для профконсультантів та викладачів навчальних професійних закладів. У практичній роботі озброєний психограмами психолог може порівнювати результати психодіагностичного дослідження особистості, яка виявила інтерес до професії групи "людина - знакова система", з даними психологічної характеристики професії. На цій основі він може визначити ступінь доцільності вибору професії даного типу, кваліфіковано і обданого типу, кваліфіковано і обґрунтовано провести профконсультацію.
Психографічний матеріал стане у пригоді вчителям у процесі підготовки до проведення різних форм профінформаційної роботи: професіографічної зустрічі, професіографічного дослідження професії та професіографічної екскурсії.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.

 
 

Цікаве

Загрузка...