WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма контролера касира загальна характеристика спеціальності - Реферат

Професіограма контролера касира загальна характеристика спеціальності - Реферат


Реферат на тему:
Професіограма контролера касира загальна характеристика спеціальності
Найбільш типовою для сфери матеріального обслуговування є професія продавця. Вона є масовою. Торговельні підприємства часто відчувають дефіцит кадрів. Ця професія висуває складні вимоги до
психофізіологічних особливостей працівника. Багатьом з цих вимог повинні відповідати й представники інших професій сфери матеріального обслуговування: офіціант, приймальник ремонтної майстерні, ательє, пральні та інші.
З появою самообслуговування з'явилась нова торговельна спеціальність - контролеркасир. Він виконує функції контролера-касира і продавця. В магазинах з традиційними методами обслуговування товари розміщені під склом, у вітринах і відгороджені від покупця прилавком. Купуючи товар, покупець просить продавця показати його, потім платить гроші в касу, віддає чек продавцю і отримує товар. У магазинах самообслуговування купівля товару відбувається інакше. Покупець сам вибирає товари, розміщені на полицях, у холодильних секціях, а у вузлі розрахунку оплачує їх вартість. Цим досягається економія часу покупця і збільшення пропускної спроможності магазинів.
Самообслуговування спростило процес купівлі. Завдяки новій формі торгівлі праця контролеракасира фізично стала легшою, проте зросло навантаження на його психіку. Контролеркасир обов'язково повинен перевірити кількість відібраних покупцем товарів, вартість кожного з них, підрахувати загальну вартість покупки, взяти гроші, видати здачу. Безперервні підрахунки, напружений самоконтроль за їх правильністю, практично неперервне спілкування з покупцями, гомін у магазині - все це потребує великих витрат енергії контролера касира.
Завдяки самообслуговуванню питома вага часу спілкування контролеракасира з покупцями значно скоротилась. Проте в напружених умовах праці з частою зміною об'єктів обслуговування, що потребує високої активності, фізичної витривалості, швидкості розумових процесів, навіть короткочасне спілкування продавця з об'єктом обслуговування має свої труднощі і специфіку.
Психограма контролера-касира - початківця
Як показано на графічному зображенні даної психограми (див. схему 2), у контролеракасира - початківця професійно значущі якості перебувають у зонах високого і середнього рівнів розвитку. Дана професійна діяльність потребує високого рівня розвитку таких властивостей, як інтерес до професії, дисциплінованість, ретельність, ввічливість, терплячість, уважність, чесність і правдивість, акуратність, переключення уваги, емоційна стабільність, точність та швидкість рухів рук і розумових операцій.
Покажемо, як названі психічні якості проявляються у роботі контролера касира.
Контролеркасир магазину самообслуговування у кілька разів частіше контактує з покупцями, ніж продавець звичайного магазину. Контролеркасир не має змоги відповідати на запитання покупців про наявність товарів, їх вагу, ціну. Цю інформацію покупець отримує самостійно або за допомогою продавців консультантів, які поповнюють запаси товарів на полицях. Таким чином, контакт з покупцем скорочений до мінімуму. Проте і за таких умов продавець повинен бути доброзичливим, люб'язним і уважним до покупців.
В силу характеру праці, що потребує постійної взаємодії продавця з покупцем, важливе значення мають також його витримка, емоційна стабільність. Продавець повинен знати і враховувати особливості
виявлення психіки покупців залежно від їх віку, стану здоров'я, рівня виховання. Розуміння причин неадекватної поведінки покупців сприяє формуванню в продавця витримки, допомагає йому правильно поводитися у конфліктних ситуаціях, стримувати роздратування, спалахи незадоволення, гніву.
У магазині самообслуговування контролеркасир входить до складу бригади і є матеріально відповідальною особою. Він відповідає не тільки за гроші, а й за товари в торговому залі. В зв'язку з цим великі вимоги ставляться до таких його якостей, як чесність, правдивість у відношенні до колег та покупців.
Розпорядок роботи контролеракасира часто змінюється і залежить від кількості покупців у магазині. Коли їх мало, контролеркасир займається підготовкою товарів до продажу, їх розміщенням, укладанням на полицях. У години великого напливу покупців він сидить за касою і працює в напруженому, швидкому темпі. В цей період роботи від контролеракасира вимагаються швидкість і точність рухів рук, а також швидкість і точність розумових операцій. Люди чітко відрізняються за вказаними властивостями. Це пояснює той факт, що в одних касирів черги завжди короткі і швидко зменшуються, в інших - довгі і зменшуються повільно.
Швидкість і якість обслуговування покупців значною мірою залежить також від пам'яті контролеракасира. В тому випадку, коли на товарі не вказана його ціна, контролеркасир пригадує її. Точність запам'ятовування і швидкість відтворення є необхідними якостями для оперативного обслуговування. Контролерукасиру необхідно мати добре розвинену довільну пам'ять, інакше він не зможе запам'ятати ціну, сорт, вагу й інші показники товарів. Певні вимоги ставляться і до короткочасної пам'яті контролеракасира (запам'ятовування назви товару, який є у продажу в даний момент), й до довгочасної (запам'ятовування розцінок на всі товари, які є в продажу в даному магазині). Пам'ять контролеракасира має бути оперативною: він повинен запам'ятовувати і враховувати всі зміни, які відбуваються протягом дня в розміщенні товарів, формі упаковки, зміні цін у зв'язку зі зміною ваги розфасовки продукції тощо.
Професійно важливим для роботи контролеракасира є також добре розвинутий розподіл уваги. Його свідомість спрямована на паралельне виконання кількох операцій: оцінку кількості, сорту, вартості відібраних покупцем товарів, стеження за своїми діями за касовим
апаратом, спостереження за потоком покупців, спілкування з кожним з них, оцінку обстановки в торговельному приміщенні та інше.
Поряд з розподілом уваги в роботі контролеракасира необхідне стійке її зосередження під час підрахунку загальної вартості куплених товарів одним покупцем (під час роботи з ним), а також у процесі підрахунку суми виручки за зміну.
Робота з об'єктами обслуговування, які постійно змінюються і чергуються, ставить особливі вимоги і до переключення уваги контролеракасира. Труднощі у переключенні уваги продавця при переході від одного покупця до іншого призводять до помилок, у результаті яких суми, які були нараховані попередньому покупцю, мимовільно можуть нарахуватися наступному.
Важливе значення для праці контролеракасира має його мова, швидкість реакцій, координація рухів тощо. Діяльність представника цієї професії висуває також певні вимоги до стану здоров'я, фізичних даних. Безумовно, він повинен володіти і багажем спеціальних знань. Високий розвиток усього комплексу вказаних якостей є необхідною умовою ефективної роботи контролеракасира.
Список використаної літератури
1. Автоматизация прогнозирования профессиональной пригодностирабочих на промьішленном предприятии / Под ред. Л.И.Меньшикова. - Рига, 1982. - 194 с.
2. Архангельский С.Н. Схема профориентационного описання профессии // Школа и производство. - 1966. -N10. - С.2425.
3. Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессии (2030 годы) // Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. - Иркутск, 1978. -С.105120.
4. Богданое В.А. Структурная модель личности и психология деятельности // Зкспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.- Л.,1982.- С.2632.
5. Владимирові Н.И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности // Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. - Тюмень, 1981. - С.5361.
6. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
7. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
8. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
9. Галкіта О.И., Kaeepima P.T., Кліімов Е.А., Jleeueea C.H.. Пузьіревская Е.К., Тітюеа И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". - Л., 1973. -179 с.
10. Геллерштеїт С.Г. Проблеми психологии профессии в системе советской психотехники. - М.Л., 1931. - 191 с.
11. Гуревич KM. Профпригодность и основньїе свойства нервной системьі. - М., 1970.-271с.
12. Дмитриева М.А., Крьшов А.А., Нафтульее A.M. Психология труда и инже-нерная психология. - Л., 1979. - 219 с.
13. Долишний М.Н., Покровский Н.Н. Методика профессионального отбора ста-ночников и рабочих ведущих профессии. - Львов, 1980. - 98 с.
14. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
15. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
16. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...