WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма друкаря офсетного друку - Реферат

Професіограма друкаря офсетного друку - Реферат


Реферат на тему:
Професіограма друкаря офсетного друку
Серед робітничих художніх спеціальностей виділяється велика група поліграфічних професій (частина з них входить до підгрупи професій виробничого мистецтва, частина - до підгрупи декоративно-прикладного мистецтва). За допомогою спеціального обладнання робітники поліграфічних професій виготовляють друковану продукцію.
Для обслуговування складної поліграфічної техніки потрібні висококваліфіковані спеціалісти різноманітних професій. їх готують ПТУ та ТУ, вечірні і заочні поліграфічні технікуми та інститути.
Будучи перетворювально-виконавчою спеціальністю типу "людина - художній образ", професія друкаря офсетного друку передбачає наявність у спеціаліста нахилів до практичного впливу на навколишнє середовище, інтересу до процесу і результату цього впливу, активності і працездатності під час виконання професійних завдань.
Сучасні високошвидкісні машини, автоматичне та автоматизоване обладнання, виступаючи основними знаряддями праці друкаря, звичайно задають спеціалісту високі темпи дій з планування, спостереження, контролю і практичного (ручного) втручання у роботу техніки. У зв'язку з цим підвищені вимоги ставляться до таких особистих якостей спеціаліста, як стійкість уваги, здатність уявляти невидимі процеси, оперативне технічне мислення, швидкість і точність сенсомоторних дій. Крім того, він повинен мати хороший естетичний смак, високу виробничу культуру, бути зібраним, акуратним. Йому мусить бути притаманне почуття високої відповідальності, адже він завершує працю значної кількості спеціалістів, які робили книгу, журнал, газету тощо.
Як видно з короткого опису деяких особливостей психологічної структури професії друкаря, вона ставить досить складні вимоги до фізичних та індивідуально-психологічних якостей людини. Продуктивність праці спеціаліста, успішність його професійної діяльності насамперед визначаються рівнем розвитку в нього професійно важливих якостей, тобто ступенем відповідності психологічного профілю його особистості психограмі професії.
Офсетник друкує різноманітну поліграфічну продукцію: газети, журнали, книги, альбоми з мистецтва, ілюстрації репродукції з музейних картин, обкладинки, етикетки, форзаци, вклейки, топографічні, географічні і спеціальні карти, ноти, плакати. Працює на однофарбових або багато фарбових плоскодрукувальних (офсетних) машинах.
У процесі роботи офсетнику необхідно виконувати ряд трудомістких операцій. Перед її початком він повинен змазати машину ручним або автоматичним способом. Під час роботи чистити і регулювати пристрої самонакладення паперу, аркушепровідну систему, фарбувальний і зволожувальний апарати друкарських формних циліндрів; обшивати тканиною зволожувальні валики; обтягувати гумовим полотном офсетні циліндри; брати участь у виборі фарб і складанні з них різноманітних кольорів; завантажувати фарбувальний апарат і регулювати подання фарб на форму; знімати заряди статичної електрики з паперу і заправляти його у стрічковий транспортер; запускати і зупиняти машини зі всіх пультів управління; робити пробні відбитки, усувати несправності в роботі друкарського апарату, регулювати його тиск; здійснювати друкування тиражу продукції; спостерігати за робочим місцем, вести облік віддрукованої продукції. Щоб кваліфіковано виконувати ці операції, друкар офсетного друку повинен знати конструкцію і принцип дії офсетних машин; технічні вимоги до офсетної роботи, фарбувальних валиків, друкарської форми, матеріалів, які застосовуються, основи кольорознавства і принцип відтворення багатокольорових оригіналів, формати видань, сорти паперу, який застосовується, номери фарб, вимоги до готової продукції. Обов'язкові для офсетника знання основ електротехніки, електроніки, технічної механіки. Спеціаліст цієї професії повинен також бути ознайомлений з основами механізації і автоматизації виробництва в поліграфії, створенням поточних ліній, автоматичним виготовленням біметалевих офсетних форм, механізацією процесу проявлення копій, застосуванням фарб, які швидко закріплюються, тощо.
Досить високі вимоги ставляться до рівня розвитку таких психічних якостей офсетника, як інтерес до професії, відповідальність, дисциплінованість, терпіння у роботі та врівноваженість, підвищені - до рівня розвитку концентрації уваги, наочнообразної пам'яті, точності і координації сенсомоторних дій; художніх і технічних здібностей, загальної обізнаності у питаннях мистецтва і художньої культури, середні - до таких якостей, як переключення і розподіл уваги, просторові уявлення, оперативна пам'ять, літературні здібності, ініціативність, загальна рухливість.
Для успішного здійснення виробничих завдань в офсетника мають бути розвинуті різноманітні сенсомоторні функції, особливо окомір, кольоровідчуття і кольоророзрізнення. Дані характеристики надзвичайно значущі при друкуванні кольорових оригіналів. Колір в оригіналі створює настрій, організує простір, передає форму предметів. Маленьке відхилення в кольорі може зруйнувати образний лад твору. Саме тому при відтворенні кольорових оригіналів багато залежить від тонкості сприймання друкаря, рівня сформованості його зорових образів, знання особливостей друкарської машини. Сприймання кольору пов'язане з функціональним станом зорового аналізатора, психіки у момент сприймання.
Нездатність розрізнювати відтінки кольорів, недостатньо розвинене відчуття кольору і форми - серйозне протипоказання до оволодіння професією друкаря офсетного друку. Не можна рекомендувати її особам із заниженими кольоросприйманням і гостротою зору, а також дальтонікам.
Різноманітність операцій, що їх виконує офсетник, вимагає від нього активного мислення для розуміння і врахування факторів, які впливають і значною мірою визначають процес книгодрукування, якість друкованої продукції, відтворення оригіналу. Мислительні задачі, які доводиться розв'язувати спеціалісту офсетного друку, полягають у порівнянні цих факторів, їх аналізі та знаходженні оптимального варіанта дії. Ці задачі багатоетапні, і аналіз здійснюється упродовж усього технічного ланцюжка. Різноманітність факторів, які впливають на друкарський процес, створює певні проблеми у виборі можливого варіанта дії. Однак друкар не має змоги перебирати всі варіанти, використовуючи тільки логічні міркування. У розв'язанні задач переважає наочнообразний тип мислення, рівень розвитку якого в офсетника повинен бути досить високий. Низький рівень розвитку уяви - ще одне істотне протипоказання до оволодіння професією друкаря офсетного друку.
Підвищені вимоги ця професійна діяльність ставить до стійкості зосередження уваги працівника. Досвідченого друкаря відрізняє високий рівень розвитку концентрації уваги. При друкуванні тиражу не існує дрібничок, тому друкарю не можна бути неуважним під час роботи.
Однією із значущих психологічних характеристик

 
 

Цікаве

Загрузка...