WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма ветеринарного лікаря - Реферат

Професіограма ветеринарного лікаря - Реферат

правильної оцінки протікання хвороби, насамперед, умовою правильного прогнозу. В екстремальних випадках, наприклад, при встановленні отруєння тварини фахівець має бути здатним до швидкого комбінаторного мислення. Ця якість мислення необхідна насамперед для терапії, щоб у кожному конкретному випадку вжити найдієвіших заходів. Різноманітність мислительних комбінацій є умовою вичерпного диференційованого діагнозу.
У діяльності ветлікаря важливе також наочно дійове мислення, яке виявляється упроцесі огляду хворої тварини, пошуку причин захворювання. Це мислення характерне для виконання практичних дій, коли кожна наступна дія визначається попередньою, коли має дотримуватися визначена послідовність робочих операцій. Практика може потребувати від фахівця і складніших форм мислення. Він повинен добре уявляти причинно-наслідкові зв'язки хвороби тварини, вирішувати оперативні завдання, що включають комбінування відомих даних, вміти користуватися знаннями для швидкої і адекватної обробки результатів спостереження і аналізу.
Таким чином, ветлікарю для успішної діяльності необхідне оперативне мислення, вміння швидко переходити від роздумів до дій і навпаки. Постійне поєднання думки і дії, переключення з одних завдань на інші вимагають від нього гнучкості мислення. Ця якість тісно пов'язана з ініціативністю мислення, оскільки пошук раціональних шляхів боротьби з хворобою потребує всебічного аналізу, оцінки виконуваних дій з різних точок зору. Узагальнення результатів аналізу і порівняння, пошук тих чи інших шляхів боротьби із захворюваннями розвивають самоконтроль і критичність мислення. В діяльності ветлікаря дуже важливе вміння мислити зосереджено (іноді за дефіциту часу), шукаючи причини захворювань і шляхи їх усунення.
У праці ветлікаря велике значення мають рухливі дії. Необхідний високий рівень точності і координації рухів. Виконання ряду робочих дій (у ході нескладних хірургічних операцій, акушерської допомоги, профілактичних щеплень) вимагає від нього значної спритності рук, високого рівня дрібної моторики кістей і пальців (при огляді тварин). Деякі види роботи вимагають значної сили рук (при огляді великої рогатої худоби, вправленні вивихів, пологах).
Робота ветлікаря є дуже відповідальною і напруженою. В зв'язку з цим професійно значущим у ній є високий рівень емоційної стійкості. Фахівцю часто доводиться працювати в умовах гострого дефіциту часу, коли, наприклад, потрібно прийняти рішення, від якого залежить безпека людей і матеріальні збитки. На такому "фоні" ветлікар повинен зосередитися і відшукати шляхи попередження захворювання, іноді виявляючи велику наполегливість і витримку. "Сентиментальна натура" мало придатна для ветеринарної діяльності, пов'язаної з неспокоєм, частими, нерідко гнітючими враженнями, переживаннями. Дратівливість і неврівноваженість утруднюють роботу ветеринара, бо ця професія вимагає не тільки глибоких знань, а й чуйності, інтуїтивного розуміння самопочуття хворої тварини, вміння заслужити її довіру.
Ветлікар піддається сильному емоційному впливові у процесі своєї діяльності, тому її успіх залежить від здатності зберігати витримку, самовладання та працездатність у складних, іноді небезпечних і несподіваних ситуаціях. Ветеринарному лікарю необхідний і високий рівень таких особистісних якостей, як збереження працездатності при дії несподіваних сильних подразників, зосередженість у напружених ситуаціях і в умовах перешкод.
У зв'язку з тим, що на ветеринарного лікаря лягає велика відповідальність, йому повинні бути притаманні схильність до порядку, акуратність, самостійність та наполегливість. В його роботі не може бути місця імпульсивності поведінки, яка спричиняє необдумані, поспішні дії.
Одна з головних умов самовиховання ветлікаря - самокритичність. Він мусить уміти дивитися на себе збоку, об'єктивно оцінювати свої можливості. Високого рівня розвитку мають досягти ініціативність, рішучість, терплячість, сумлінність, здатність виконувати небезпечну для здоров'я роботу. Крім цього, ветлікар повинен уміти гамувати мимовільний вияв бридливості, огиду.
Незаперечним є те, що професія ветеринарного лікаря вимагає любові до тварин, хорошого ставлення до них. Постійне спілкування з тваринами, спостереження за їх життям і поведінкою, турбота про них виховує в людині гуманність.
Одержані в результаті вивчення професії ветлікаря дані про вимоги, які вона ставить до особистості працівника, дали нам змогу скласти її психологічний профіль, або професіограму. Вона може служити орієнтиром для практичної профконсультації, для подання людині допомоги у виборі професії ветеринарного лікаря та бути основою для прогнозування успішності оволодіння нею, наступної трудової діяльності.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Галкіта О.И., Kaeepima P.T., Кліімов Е.А., Jleeueea C.H.. Пузьіревская Е.К., Тітюеа И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". - Л., 1973. -179 с.
5. Дмитриева М.А., Крьшов А.А., Нафтульее A.M. Психология труда и инже-нерная психология. - Л., 1979. - 219 с.
6. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
7. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
8. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
9. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
10. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
11. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
12. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
13. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
14. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
15. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
16. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
17. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
18. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
19. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...