WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професіограма агронома з захисту рослин - Реферат

Професіограма агронома з захисту рослин - Реферат

щодо боротьби з виявленими плодниками і захворюваннями), особливо у процесі вибору засобів боротьби, очікування результатів. Здатність відрізняти важливі ознаки від другорядних є необхідною умовою правильної оцінки захворювання посівів чи появи шкідників, тобто умовою встановлення правильного діагнозу.
Профілактика у захисті рослин знижує витрати пестицидів, отже, зменшує їх шкідливий вплив на навколишнє середовище. Головною передумовою її організації є прогнози, що їх складають агрономи з захисту рослин. Фахівцю при цьому доводиться зважувати ефективність і строк застосування того чи іншого методу захисту рослин, оперувати не справжніми фактами, а очікуваними, тобто мислити ймовірностями. Кожний з видів прогнозу має спеціальне практичне призначення.
Агроному з захисту рослин часом доводиться робити висновки про виникнення захворювань чи появу шкідників та їх властивості в умовах недостатньої інформації. Це ставить високі вимоги до його особистості, мислення, кмітливості.
Робочий період у рослинництві протяжний у часі, залежить від багатьох чинників і простежити за ефектом вживаних заходів не завжди можливо. Тому агроном з захисту рослин, встановлюючи причини тих чи інших відхилень у розвитку рослин, спирається не тільки на безпосереднє сприймання, а й на знання причинно-наслідкових зв'язків між змінами у стані і розвитку рослин, з одного боку, і появою шкідників чи захворювань - з другого. Тут йому необхідний аналітичний підхід до об'єкта розпізнання (види захворювань, шкідники), здатність проникати всередину його структури, розвинута не нижче середнього рівня оперативна пам'ять.
Зважаючи на кількість шкідників (наприклад, тільки у посівах колоскових живе близько 500 їх видів) і хвороб рослин, різноманітність їх варіацій і методів боротьби з ними, фахівцю необхідний дуже високий рівень довгочасної і середній рівень наочно-образної пам'яті на зорові враження (форма ураженості посівів, колір листя тощо).
Агроному з захисту рослин потрібна хороша концентрація уваги на нових об'єктах (види захворювань рослин чи шкідники, які раніше йому не зустрічалися), стійкість її розподілу, щоб помічати й оцінювати загрозливі симптоми. Ці якості уваги мають бути розвинені відповідно не нижче середнього і високого рівня. В той самий час агроному необхідне і переключення уваги (для контролю ходу захисних заходів), яка мусить бути розвинена не нижче середнього рівня.
Професійна діяльність агронома з захисту рослин дуже часто вимагає від нього орієнтації в ситуації (наприклад, поява довгоносика на буряковій плантації), ретельного аналізу причин явища та прийняття екстрених нестандартних рішень (вжиття заходів щодо локалізації вогнища появи шкідника, його ліквідація). Почуття відповідальності за прийняті рішення потребує високого рівня емоційної стійкості. Помилки дорого коштують і можуть позначатися на результатах праці цілих колективів. Спеціалісту часто доводиться приймати рішення в умовах браку часу (поява захворювання, яке може уразити весь масив посівів у регіоні) на фоні емоційної напруги. В таких ситуаціях йому необхідні такі особистісні якості, як кмітливість, оперативність, рішучість, наполегливість, самовладання, швидкість переробки інформації, ініціативність.
Для приготування отрутохімікатів (особливо дуже токсичних) з метою обробки територій, посівів агроному з захисту рослин потрібна точність рухів, яка має бути високо розвинутою.
Професійно важливі для агронома організаторські здібності. Він здійснює курсову підготовку та інструктаж механізаторів та інших працівників, зайнятих захистом рослин, дає вказівки щодо застосування тих чи інших препаратів і виконання робіт, організовує і планує працю інших працівників, тобто його діяльність передбачає роботу з людьми. Успішне розв'язання поставлених перед ним завдань неможливе без комунікативних умінь, розвинутих не нижче середнього рівня.
Відповідальність, пов'язана з професійною діяльністю агронома з захисту рослин потребує від нього любові до порядку, акуратності, бо, скажімо, переплутавши призначення чи спосіб застосування того чи іншого хімічного препарату, він може завдати господарству значної шкоди.
Агроном з захисту рослин працює, як правило, під відкритим небом, нерідко під вітром, у спеку, сльоту, тому, безумовно, йому необхідно мати міцне здоров'я. Мінливість умов діяльності, що включає просторові і кліматичні чинники, різноманітність об'єктів праці ставлять високі вимоги до здатності швидко пристосовуватися до нових обставин, розвитку вольових якостей і хорошого орієнтування у новому матеріалі. Подолання труднощів в роботі можливе за умови високо розвинутого почуття обов'язку, любові до землі, рослинного світу, своєї професії.
Результати вивчення професії агронома з захисту рослин допомогли нам скласти її психологічний профіль з виділенням психологічних якостей особистості працівника, наявність яких визначає успіх професійної діяльності (див. схему 8).
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
17. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.
18. Федоришин Б.А., Синявский В.В. Психологические основьі профориентаци-онной работьі в школе // Школа и производство. - 1985. - N 10. - С.5152.
19. Шпильрейн Н.И. Основные вопросьі профессиографии(Психофизиология труда и психотехника). - М., 1928. - 4.1. - С.3140.
20. Юровская М.А. К психологическим характеристикам профессий (Интелли гентньїй труд). - М., 1925. - СІ 823.

 
 

Цікаве

Загрузка...