WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Професії типу "людина — знакова система" - Реферат

Професії типу "людина — знакова система" - Реферат

сприйманням, переробкою і усною передачею словесних повідомлень телефонною лінією. При цьому телефоніст повинен виконувати кілька дій. Напруженість його діяльності обумовлюється численними різноманітними подразниками (цифровими, світловими, словесними), які діють послідовно або одночасно. Такого роду професійні завдання ставлять високі вимоги до розподілу та переключення уваги спеціаліста.
Продуктивність процесу сприймання, безпомилковість у роботі телефоніста залежать від його здатності тривалий час зосереджувати увагу на виконуваній роботі. Протягом усієї зміни в умовах відволікаючих впливів (розмови інших телефоністів зі своїми абонентами), увага телефоніста прикута до лампочки, що сигналізує про виклик абонента або відбій. З такими завданнями успішно справляються спеціалісти з високою стійкістю концентрації уваги.
Однією з важливих психологічних характеристик телефоніста є хороша пам'ять. Професійні завдання вимагають від нього безпомилкового сприймання і аналізу інформації, яка надходить і є основою для приймання оперативних рішень. Таке ставить високі вимоги до короткочасної і оперативної пам'яті спеціаліста. Для успішного зберігання і відтворення усної інформації він повинен володіти добре розвиненою вербальнологічною пам'яттю.
Вербальнологічне мислення дає телефоністові змогу швидко і правильно приймати рішення на основі поточної інформації. Розвиток вербальнологічного мислення тісно пов'язаний з розвитком мови. Грамотна, чітка, культурна мова - один з важливих показників майстерності телефоніста. Хороша дикція, оптимальний темп мови, правильно побудовані з точки зору граматики речення - якості, відсутність яких говорить про професійну непридатність.
Таким чином, телефоніст міжміського зв'язку повинен мати добре розвинений вербальний і загальний інтелект.
Інтенсивна робота уваги протягом цілого робочого дня в умовах відволікаючих впливів, дефіциту часу, певна однотипність праці ставлять високі вимоги до емоційної стійкості телефоніста. Емоційна нестійкість створює передумови для виникнення стану невпевненості у собі, підвищеної втомлюваності. Спеціаліст повинен вміти регулювати свій емоційний стан з допомогою волі. Коли при виході на зв'язок доводиться багаторазово набиратиномер станції, під час довгого чекання відповіді або у випадках несвоєчасного обриву зв'язку особливо необхідні такі якості характеру, як витримка, самовладання, терплячість, наполегливість у досягненні мети.
Діяльність телефоніста ставить високі вимоги й до інших особистісних якостей людини. Щоб бути висококласним спеціалістом, необхідні дисциплінованість, організованість, акуратність, ввічливість і тактовність, відповідальність.
Отже, перелічимо професійно важливі якості телефоніста: висока швидкість реакції, сенсомоторна координація рухів, висока слухова чутливість, високий розвиток концентрації, розподілу і переключення уваги, розвинена короткочасна і оперативна пам'ять, хороший розвиток вербальнологічного мислення, висока культура мови, чітка дикція, емоційна стійкість, сильна вольова регуляція, ввічливість, тактовність, відповідальність. Низький рівень розвитку вказаних якостей може бути психологічним протипоказанням для оволодіння професією телефоніста міжміського зв'язку.
На основі літературних джерел і результатів спеціального психодіагностичного дослідження розроблена психограма телефоніста міжміського зв'язку (див. схему 10). Подані у ній к лькісні показники рівня розвитку ПВЯ спеціаліста відіграють неоціненну роль у роботі практичних психологів. Психограма служить основним орієнтиром у побудові стратегії психодіагностичного дослідження людини з метою профконсультації, а також є основою, обгрунтуванням профконсультаційних порад.
Список використаної літератури
1. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
2. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
3. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
4. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
5. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
6. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
7. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.
8. Jleeueea C.H. Методьі психологического анализа профессиональной деятельности: Обзор. - Л., 1973. - 48 с.
9. Назимое И.Н. Профессиональная ориентация и профотбор в социалистиче-ском обществе. - М., 1972. - 254 с.
10. Платоное К.К. Проблеми способностей. - М., 1972. - 311 с.
11. Платоное К.К. Профессиография - ее значение и методьі работьі // Соц.труд. - 1971. - N 4. - С.7479.
12. Профессиограммы. - София, 1973. - 350 с.
13. Профконсультационная работа со старшеклассниками / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1960. - 158 с.
14. Руководство по психотехническому профессиональному отбору / Под ред. И.Н.Шпильрейна. - М.Л., 1929. - 236 с.
15. Система профессиональной информации в старших классах средней школьї / Под ред. Б.А.Федоришина. - К., 1977. - 164 с.
16. Смирнов А.А. Психология профессий. - М., 1927.
17. Теплов Б.М. Проблеми индивидуальньїх различий. - М., 1961. - 535 с.
18. Федоришин Б.А., Синявский В.В. Психологические основьі профориентаци-онной работьі в школе // Школа и производство. - 1985. - N 10. - С.5152.
19. Шпильрейн Н.И. Основные вопросьі профессиографии (Психофизиология труда и психотехника). - М., 1928. - 4.1. - С.3140.
20. Юровская М.А. К психологическим характеристикам профессий (Интелли гентньїй труд). - М., 1925. - СІ 823.

 
 

Цікаве

Загрузка...