WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → План-схема психологічної характеристики професії - Реферат

План-схема психологічної характеристики професії - Реферат


Реферат на тему:
План-схема психологічної характеристики професії
Таким чином, план схема психологічної характеристики професії з метою профорієнтації повинна містити таку інформацію:
І. Загальні дані про професію
1. Історія виникнення професії.
2. Зміни, які відбулися у професійній діяльності у зв'язку з науковотехнічним прогресом.
3. Соціальноекономічне значення і місце професії у народному господарстві.
4. Перспективи розвитку професії.
5. Розгалуження професії за спеціальностями.
II. Характеристика процесу праці
1. Сфера діяльності і вид праці:
а) матеріальне виробництво, сфера обслуговуючої праці, сфера інтелектуальної праці;
б) праця ручна, механізована, змішана, управління автоматами;
в) праця в індивідуальному виробництві;
г) праця у серійному виробництві;
д) праця у технічній системі, системі "людина - людина", "людина - природа" тощо.
2. Продукція.
3. Основні знаряддя праці:
а) речові;
б) функціональні.
4. Основні виробничі операції, професійні обов'язки, опис робочого місця.
5. Робоча поза.
6. Застосування технічних засобів.
7. Види труднощів, помилок, аварій з вини працюючого.
8. Організація праці і характер соціальних зв'язків (праця індивідуальна чи в колективі; виконавча, керівна; ділові контакти).
III. Санітарно-гігієнічні умови праці
1. Мікрокліматичні умови: робота у приміщенні чи на повітрі, запиленість, шум, вібрація, освітлення, температура.
2. Режим і ритм праці: змінність, темп (заданий чи вільний), монотонність, вільний час, відпустка.
3. Можливості виробничого травматизму; професійні захворювання.
4. Медичні протипоказання.
IV. Психологічні вимоги професії до працівника
1. Характеристика різних видів сприймання інформації у професійній діяльності: гострота і точність зорового і слухового сприймання; точність тактильних і рухових відчуттів і сприйняття; правильне сприймання статичних і рухомих об'єктів, рівновага тощо.
2. Моторні (рухові) дії: сила, точність, швидкість, темп, ритм, координація рухів, швидкість реакцій.
3. Інтелектуальна сфера: особливості уваги (стійкість, зосередженість чи розподіл, об'єм уваги, мимовільність); особливості пам'яті (короткочасна, тривала, оперативна, слухова, зорова, рухова); спостереження у професійній діяльності; мислення: репродуктивне чи творче, образне чи словеснологічне, практичне, оперативне; вирішення оперативних завдань, контроль; теоретичне мислення.
4. Емоційновольові якості особистості: самовладання при дії сильних, несподіваних подразників та в інших напружених ситуаціях; витривалість (психічна і фізична); врівноваженість (рівний характер і настрій, спокій у спілкуванні з людьми, стриманість, зібраність); рішучість, впевненість у собі, здатність до ризику.
5. Ділові якості: ініціативність, допитливість, енергійність, самостійність, організованість, дисциплінованість, відповідальність, принциповість, комунікабельність, правильна самооцінка.
6. Моральні якості особистості: справедливість, чесність, чуйність, турботливе і уважне ставлення до людей, доброзичливість, сумлінність.
7. Вплив професії на загальний культурний рівень, на формування сенсомоторної діяльності, розумових здібностей і характер.
Отже, професіограму можна визначити як обумовлену змістом праці систему інформації про соціальнопсихологічні, психофізіологічні, особистісні і соціальноекономічні властивості і якості особистості, які є необхідними і достатніми для успішного оволодіння професійною діяльністю та вдосконалення у ній. Одержавши таку інформацію про професію, людина має змогу "приміряти" її до себе, порівняти свої інтереси, нахили, здібності з вимогами, що їх ставить професія до індивідуальнопсихологічних особливостей працівника.
Вивчення професійної діяльності передбачає не тільки аналіз ступеня активності в процесі праці окремих аналізаторів, перцептивних, мнемічних та інтелектуальних процесів спеціаліста, а й виявлення психологічної структури його діяльності в цілому. Структурування має будуватися на визначенні найбільш складних, вузлових моментів процесу праці (одночасне керування декількома об'єктами, приймання та переробка інформації в умовах перешкод, дефіциту часу і т.ін.), визначення небезпечних, "вузьких" місць у роботі, втрата ефективності в ситуаціях надмірної напруги, що викликається як технологічними, так і соціально-психологічними причинами.
Професіографічне вивчення різних видів діяльності включає також розгляд істотних зв'язків, відношень між людиною і професією з урахуванням їх зміни, розвитку. Динамічність системи "людина - професія" обумовлюється, з одного боку, постійним удосконаленням різних компонентів професійної діяльності (знарядь праці, предмета і умов праці тощо), а, з другого, - зміною у процесі діяльності ролі тих чи інших професійно важливих якостей і перебудова їх сукупності у цілому.
Вивчення професій повинно бути багатоаспектним; відображати водночас результати вивчення самої діяльності (з її знаряддями і засобами праці, послідовністю трудових операцій, нормативними установками і т.ін.), умов, в яких виконує ться робота, особистості спеціаліста як індивідуального і сукупного суб'єкта діяльності, своєрідності і динаміки його психічного (функціонального) стану, соціальних і психологічних аспектів трудового процесу.
Повнота профорієнтаційних професіограм визначається їх цільовою спрямованістю. Професіографічні матеріали можуть використовуватися з різною метою: для профінформаційної роботи, профконсультації і профвідбору, раціоналізації праці, підготовки кадрів. Залежно від цільового призначення вивчення професій, професіографічний матеріал набуває спеціального змісту і специфічної структури. Насамперед це стосується психограми як основного ядра професіограми будьякої професії.
Професіографічний матеріал необхідний для професійної інформації, тобто для ознайомлення молоді і дорослого населення з особливостями тієї чи іншої професійної діяльності. Такі знання потрібні для формування у молоді вміння самостійно орієнтуватися в світі професій, для активізації пізнавальних і професійних інтересів, стимулювання самопізнання і "примірювання" своїх інтересів і здібностей до майбутньої професійної діяльності. Тому професіограми, розроблені з метою профінформації, характеризуються широтою викладу. Вони повинні розкривати привабливі, творчі моменти діяльності, її труднощі, основні вимоги до індивідуальнопсихологічних особливостей працівника, процес професійної підготовки, особливості професійного середовища тощо. Професіографічні матеріали для профорієнтації мають бути привабливими, щоб після ознайомлення з ними хотілось оволодіти професією.
Широка інформація про професії потрібна профконсультанту, інспектору служби зайнятості, який приймає громадян і допомагає їм у виборі чи зміні професії, місця роботи. Оскільки професіограма є систематизацією інформації про професію, вона стаєтим необхідним матеріалом, на якому повинні будуватися методичні прийоми професійної консультації. Центральною частиною профконсультаційної професіограми є психограма. Виділений у психограмі перелік професійно важливих якостей є основою для підбору психодіагностичних методик вивчення особистості, що консультується, і проведення профконсультантом заключної бесіди.
Профконсультаційна робота вимагає інформації про професії, про те, які вимоги вони ставлять до розумового, психологічного і фізичного розвитку, освіти і здоров'я людини, про характер підготовки, можливості і швидкість професійного росту. Вивчаючи професії з метою профконсультації, варто робити акцент на психологічній характеристиці професійної діяльності, а не на вивченні особистості у процесі праці. Це зобов'язує відповісти на запитання, яку роль у структурі тієї чи іншої професійної діяльності відіграють різні психофізіологічні компоненти: сенсорні процеси, розумові дії, психічні процеси, а також деякі особливості особистості, тобто необхідно дати професіографічну інформацію, яка б достатньо відображала систему вимог професії до психологічної структури особистості. Така інформація дасть змогу профконсультанту порівняти вимоги професії з індивідуально-психологічними можливостями особистості і дати обгрунтовану пораду щодо вибору чи зміни професії, місця роботи.
Таким чином, використання

 
 

Цікаве

Загрузка...