WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Методи професіографії - Реферат

Методи професіографії - Реферат

різних проявів. Такими властивостями можуть бути нейро-тизм, екстраверсіяінгроверсія, емоційна стійкість, організаторські і комунікативні здібності, самоконтроль, схильність до фрустрації, креативність тощо. В багатьох професіях ті чи інші особистісні якості спеціалістів є важливим критерієм розподілу їх на успішних і неуспішних. Наприклад, у діяльності керівника, вихователя дитячого колективу, культпрацівника, вчителя, спортивного тренера, екскурсовода та ін. професійно значущими є організаторські здібності. До найважливіших професійно значущих якостей у професіях водія, космонавта, диспетчера залізничного вузла відноситься емоційна стабільність спеціаліста. Успішно можуть працювати бухгалтером, програмістом, диспетчером пульту управління енергосистеми спеціалісти з яскраво вираженою інтроверсією. Для виявлення рівня розвитку цих психологічних якостей у професіографічному дослідженні використовуються переважно адаптовані і стандартизовані особистісні методики. Серед них варто виділити опитувальник Г.Айзенка, Ібфакторний ошпувальник Р.Кеттелла, Міннесотський багатофакторний опитувальник ММРІ.
6. Метод аналізу критичних ситуацій. Грунтується на зборі інформації про поведінку людей у певних складних ситуаціях. Вивчаються причини допущення бракованої продукції, аварій, травматизму і т.ін. з метою встановлення ролі психологічного фактора в даних явищах. Для виявлення помилок і причин їх виникнення можуть використовуватися практично всі вище названі методичні прийоми: аналіз документації, опитування, спостереження, експеримент тощо.
У процесі про фесіографічногодослідження аналіз помилок спеціаліста має ряд етапів: виявлення помилок та їх систематизація; виявлення причин помилок; визначення психологічної суті помилок.
У психографії виділяють три основних типи помилок: а) сенсорного типу (пов'язані з прийомом інформації, роботою різних аналізаторів і якістю уваги); б) гностичні (тобто помилки, викликані неточною переробкою інформації, пов'язані з пам'яттю, мисленням);
в) виконавчих реакцій (пов'язані з недостатньою активністю функцій психомоторики і мовлення);
г) особистісного типу (пов'язані з проявами особливостей мотивації, вольових якостей, організаторських здібностей спеціа ліста тощо).
Кінцевою метою аналізу помилок і поведінки спеціаліста у критичних ситуаціях є виявлення вимог професії до психологічної структури особистості і встановлення психологічних протипоказань до даної професійної діяльності.
7. Алгоритмічний метод у професіографічному дослідженні. Алгоритм - це суворо визначена послідовність трудових дій, яка неминуче веде до розв'язання задачі певного класу. Існують різні форми алгоритмічного опису робочих процесів: словесний опис, складання логічних схем, кінематичних графіків, опис символами тощо. У будьякому випадку описова форма алгоритму - це виклад усіх операцій, які виконує спеціаліст у процесі професійної діяльності у визначеній послідовності.
Елементарні складові алгоритму називаються оперативними одиницями. Такими одиницями (елементарними діями) є сприймання чи відтворення у пам'яті необхідних образів, понять, суджень, а також дій (простих і складних), які мають певну завершеність у роботі спеціаліста. До них відносяться, наприклад, зчитування показників приладів, здійснення обчислювальних операцій, включення тумблерів тощо. В межах конкретної професійної діяльності склад і обсяг оперативних одиниць залишається відносно сталим. Алгоритмічний аналіз професії дає змогу поступово простежити характер операцій, що їх виконує спеціаліст, і встановити ланки процесу, в яких найчастіше трапляються аварії і помилки, і які необхідно удосконалити чи автоматизувати насамперед.
Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що алгоритмічне вивчення професійної діяльності допомагає одержати її операційно структурний опис і розкрити психологічний зміст як окремих операцій, так і діяльності у цілому.
Список використаної літератури
1. Автоматизация прогнозирования профессиональной пригодности рабочих на промьішленном предприятии / Под ред. Л.И.Меньшикова. - Рига, 1982. - 194 с.
2. Архангельский С.Н. Схема профориентационного описання профессии // Школа и производство. - 1966. -N10. - С.2425.
3. Асеев В.Г. К истории психологического изучения профессии (2030 годы) // Вопросы психологии труда и профтехобразования / Под ред. В.Г.Асеева. - Иркутск, 1978. -С.105120.
4. Богданое В.А. Структурная модель личности и психология деятельности // Зкспериментальная и прикладная психология: Межвуз.сб.- Л.,1982.- С.2632.
5. Владимирові Н.И. Психографический метод как способ прогнозирования успешности профессиональной деятельности // Содержание и методы профессионального воспитания: Межвуз. сб. - Тюмень, 1981. - С.5361.
6. Вопросы профессиоведения / Под ред. С.Н.Левиевой. - Л., 1979. - 74 с.
7. Вопросы профессиографии в целях профориентации / Под ред. С.Н.Левиевой. - М, 1976.
8. Галкіта О.И. Об изучении профессии в свете психологии труда // Научноме-тод. сб. ВНИИ профтехобразования: Вопросьі психологии труда и професіонального обучения. - Л., 1969. - Вьш.13. - С.834.
9. Галкіта О.И., Kaeepima P.T., Кліімов Е.А., Jleeueea C.H.. Пузьіревская Е.К., Тітюеа И.П. Информационнопоисковая система "Профессиография". - Л., 1973. -179 с.
10. Геллерштеїт С.Г. Проблеми психологии профессии в системе советской психотехники. - М.Л., 1931. - 191 с.
11. Гуревич KM. Профпригодность и основньїе свойства нервной системьі. - М., 1970.-271с.
12. Дмитриева М.А., Крьшов А.А., Нафтульее A.M. Психология труда и инже-нерная психология. - Л., 1979. - 219 с.
13. Долишний М.Н., Покровский Н.Н. Методика профессионального отбора ста-ночников и рабочих ведущих профессии. - Львов, 1980. - 98 с.
14. Дунаевский Ф.Р. Проблема профессионального подбора (вьібор профессии). - Харьков, 1923. - 126 с.
15. Зараковский Г.М. Психофизиологический анализ трудовой деятельности. - М., 1966.
16. Иванова Е.М., Носкова О.Г., Черньїшева В.Н. Спецпрактикум по психологи-ческому изучению профессиональной деятельности. - М., 1980. - 81 с.
17. Клітое Е.А. Путь в профессию. - М., 1983.

 
 

Цікаве

Загрузка...