WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Тести - Реферат

Тести - Реферат

докази в конкретній формі тощо. Прийняття рішення
Приймаючи рішення, доцільно керуватися такими рекомендаціями:
o визначити момент для закінчення бесіди;
o завчасносформувати мінімальну мету і продумати альтернативні рішення;
o намагатися досягти добровільної згоди партнера з цього приводу;
o за жодних обставин не виявляти невпевненості, розгубленості наприкінці бесіди тощо.
Вихід із контакту
Прощаючись, за будь-яких обставин, треба бути доброзичливим, привітним, поводитися так, щоб залишилося почуття "ми", а не "він", або "я".
Спілкування керівника з підлеглими
Цей тип ділового спілкування має специфічні особливості. Зустрічі бувають короткочасними й довготривалими, спокійними й напруженими. Проводяться вони у формі групових та індивідуальних бесід при прийманні на роботу і при звільненні, з метою заохочення і покарання, для вирішення виробничих завдань і просто так. Ділові бесіди повинні сприяти успіхові й самореалізації підлеглих, творчому взаємоспівробітництву.
Найбільше непорозумінь, а то й конфліктів виникає під час передачі та прийому розпоряджень, де керівник має враховувати рівень освіченості й розумового розвитку і практичних навичок.
Давати розпорядження треба спокійним тоном. Усі люблять, коли помічають і цінують їхні успіхи та особисті якості. Слід пам'ятати, що індивідуальна бесіда - це діалог, його слід вести спокійно, терпляче і уважно.
Колективне ділове спілкування
Різноманітні форми колективного ділового спілкування теж важливо продумувати. До них належать наради, збори, мітинги, переговори, різні форми активного навчання ("мозковий штурм", ділові та рольові ігри) тощо.
Допоки немає чіткого розмежування в термінах, які характеризують форми ділового колективного спілкування. Наприклад, терміни "нарада" й "збори" інколи ототожнюють, сприймають їх за синоніми. Однак термін "нарада" має свою суть, доцільно його використовувати, коли учасники справді радяться, коли обмінюються поглядами й спільно доходять певних висновків. Коли ж скликають людей, щоб дати їм певну інформацію, то таку форму спілкування краще назвати "зборами".
Останнім часом з метою вирішення перспективних проблем використовують таку форму, як "мозковий штурм"; а до речі, ця форма використовується як засіб соціально-орієнтованого навчання людей.
Переговори як форму ділового вирішення проблем, на жаль, більшість людей використовувати не вміють, бо погано слухають, не визнають думок опонентів, легко переводять розмову на сварку і псують взаємини.
Переговори - це обмін думками, як правило, з певною діловою метою. Буває, що в процесі переговорів відбувається протистояння, коли один із учасників жорсткий, вперто стоїть на своєму, хоче лише перемогти; інший - хоче полюбовно вирішити питання. Справа нерідко закінчується тим, що одна із сторін залишається ображеною, тому слід на це звернути увагу, попередивши співрозмовника.
У процесі підготовки та ведення переговорів виокремлюють три стадії:
o аналіз ситуації;
o планування;
o дискусія.
Доцільно звернути увагу на попередній аналіз майбутніх переговорів з позицій та інтересів їхніх учасників (рис. 1).
Психологи зазначають чотири прорахунки, що заважають дійти згоди під час переговорів:
o передчасні судження;
o пошук єдиного варіанта розв'язання проблеми;
o переконаність у неможливості збільшити свою вимогу;
o думка типу "це їхня проблема і нехай вони її вирішують". Якщо обом учасникам важко зупинитися на якомусь критерії,
можна звернутися за порадою до третьої особи - посередника. По-середник, займаючи нейтральну позицію, готує текст угоди, пропонує сторонам варіант угоди і доводить роботу до логічного завершення.
Якщо не вдається, то можна запропонувати своє альтернативне рішення або ж відкласти переговори до більш зручного моменту.
Як діяти, коли хтось на переговорах з метою їх зриву використо-вує такі методи, як обдурювання, погрози, тиск? Доцільно винести це питання на обговорення. Іноді буває, що на переговорах ведеться "психологічна війна". У цьому разі найкраще швидше закінчити зус-тріч. Якщо справа дійде до погроз, то слід стриматися. Іноді на пе-реговорах використовують тактику позиційного тиску, щоб інша сторона пішла на максимальні поступки. Тоді бажано все вивчити й зробити перерву, а якщо можливо, то й відмовитись від переговорів, вигравши тим самим час.
Корисними є так звані "заставки" - обговорювати принципові питання так, щоб опонентові було легше відступити.
Нарада ділового спілкування. Нарада - один із найактивніших способів обговорення важливих питань, завдяки яким виявляються погляди зацікавлених сторін на ту чи іншу проблему.
Під час наради створюється можливість спільно аналізувати важ-ливі питання, висловлювати свої думки й пропозиції, приймати най-
оптимальніші рішення. У процесі наради виявляються погляди зацікавлених сторін на проблему. Якщо ж учасники обмінюються думками, обговорюють проблеми і спільними зусиллями доходять певних висновків, ефект від такої наради буде значним. Навпаки, якщо нарада не дає очікуваних наслідків, вона перетворюється на колективне марнування часу. Як нерідко й буває.
Кожну нараду заздалегідь потрібно готувати. Результати наради залежать передусім від головуючого, який керує нею.
На одній із ратуш Данії написано: "Ніхто не знає так багато, як всі ми разом". Головуючий має прислухатися до висловлювань кожного; аби виробити спільну думку, він повинен бути тактовним, витриманим і компетентним.
Тренінг "Техніка ділового спілкування"
Це інтенсивний період теоретико-практичного заняття-семінару. Тривалість - 6 годин. Метою тренінгу є формування в учасників навичок:
o оволодіння теорією та інформацією з проблеми спілкування взагалі та особливостей ділового спілкування (з цією метою пропонується лекція - 2 год і практичне заняття - 4 год);
o практика набуття навичок контролю свого стану й стану партнера (2 год практика та ознайомлення з роздатковим матеріалом);
o формування активної практичної дії та захисту комунікації (уміння домагатися своїх цілей у спілкуванні з мінімальними витратами енергії, зберігаючи при цьому партнерські взаємини) - активна ділова гра (2 год).
Програма спрямована на усвідомлення учасниками тренінгу своїх дієвих ресурсів та власних "слабких місць".
Резюме: досягнення мети у набутті знань, досвіду та формування навичок ділового спілкування, психологічних особистісних ділових якостей, індивідуального стилю.
Засвоєння інформації та практичних порад особистості дасть змогу знаходити ефективніші шляхи для досягнення конкретних цілей і завдань під час ділового спілкування та виявлення власного досвіду у процесі спілкування.
Що може дати тренінг-семінар його учасникам (попередні прогнози):
o управлінцю він допоможе краще осмислити й оцінити свій досвід і досвід інших;
o загострити власну

 
 

Цікаве

Загрузка...