WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рольові конфлікти. Політичні конфлікти - Реферат

Рольові конфлікти. Політичні конфлікти - Реферат

за володіння політичною владою. Важливо розрізняти поняття політичної боротьби як типу політичного конфлікту, що завжди актуально у сфері суспільно-політичних відносин.
Політика - це завжди конкуренція і суперництво. Це зумовлено метафізичністю об'єкта політичної діяльності - неподільністю політичної влади. Принцип поділу влади на виконавчу, представницьку й судову дає можливість проектувати саме раціональну політичну поведінку, тобто створює балансуючу систему стримувань і противаг владних відносин.Якщо політична боротьба розгортається в межах правового простору й не порушує усталених моральних норм легальних регламентацій, вона є політичною конкуренцією (або суперництвом). Конфлікт виникає тоді, коли порушується (свідомо або несвідомо) чинна регламентація політичної діяльності.
Політичний конфлікт можна розглядати у двох макрополітичних вимірах:
o між соціальними й політичними групами, які в даний момент позбавлені влади, але прагнуть її здобути, і групами, які владу контролюють (передвиборні перегони);
o всередині соціальних і політичних груп, наділених владою, але які прагнуть більшого впливу на прийняття рішень і всеосяжного задоволення своїх інтересів (боротьба за посадові позиції в політичній системі державних інститутів).
Для визначення простору політичного конфлікту слід з'ясувати наявні проблеми, що стимулюють конфлікт. До таких проблем належать:
1. Кому належить вища політична влада в суспільстві, тобто хто входить до так званого "ситуативного класу" (термін Р. Дарен-дорфа), який забезпечує національні інтереси або принаймні інтереси основних соціальних і політичних груп у суспільстві?
2. Наскільки ефективною є існуюча в суспільстві структура "балансуючих противаг і стримувань", тобто яким є механізм організації й здійснення влади (розподіл політичних сил, культурні традиції, чинне законодавство, психологічні типи лідерів)?
3. Хто і яким чином впливає на "ситуативний клас" при прийнятті рішень?
4. Хто є виконавцем рішень і як він визначається?
У стабільному суспільстві між владою й населенням (громадянським суспільством) діє ефективний посередник, що виконує роль "балансуючої противаги" - це сукупність недержавних суспільних інституцій, які виражають різноманітні інтереси населення (професійні, політичні, етнічні, корпоративні).
Якщо взяти півтори сотні партій в Україні з точки зору масової свідомості, як вони виконують роль "посередника" між владою і населенням, то на запитання респондентів: "З якими політичними силами Ви пов'язуєте свої надії на краще майбутнє?" - 60 % респондентів відповіли, що із "жодним" або взагалі не визначалися. На запитання: "Який рівень вашої довіри політичним партіям?" у 2001 році респонденти дали такі відповіді: "зовсім не довіряю" - 33 %, "скоріше не довіряю" - 30 %, "важко сказати, довіряю чи ні" - 33 %, "цілком довіряю" - 1 %, "скоріше довіряю" - 3 %, не відповіли - 1 %. Є над чим замислитись політичним діячам, лідерам політичних партій, політологам .
У політичному конфлікті слід враховувати й соціальні чинники, які створюють умови для конфліктогенів. У цьому контексті звертаємо увагу на такі чинники:
o боротьба за політичні посади у структурах виконавчої та законодавчої влади, які пов'язані з розподілом матеріальних і фінансових ресурсів;
o боротьба цінностей та ідеологічних доктрин, боротьба конкуренції стратегічного порядку щодо майбутнього розвитку країни. Ця сторона політичного конфлікту проявляється у полеміці в ЗМІ, деклараціях і заявах суб'єктів політичної діяльності. Учасники конфлікту на цій стадії конкурують за право впливу на громадську думку й прагнуть здобути якомога більше прихильників;
o наявність "анонімного третього" учасника; до нього звертаються учасники конфлікту як до арбітра (в цій ролі можуть виступати окремі політики, державні інститути, громадська думка, міжнародні організації) або ті, хто може силовими методами ліквідувати конфлікт тощо.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А. Колодного. - К., 2000.
2. Аронсон Э., Уилъсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. -СПб., 2002.
3. Пденс Е. Соціологія. - К., 1999.
4. Гришина Н. В. Психология конфликта. - СПб., 2000.
5. Дмитриев А. В. Конфликтология: Учеб. пособие. - М., 2000.
6. ДонченкоЕ. А., Титаренко Т. Н. Личность: конфликт и гармония.- К, 1989.
7. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. - СПб., 2000.
8. Картунов О., Кремень В., Маруховсъка О. Жодний тип суспільства не має імунітету від етнічних домагань // Віче. - 1998. - № 6.
9. Кресіна І. У пошуках власної моделі самоствердження // Віче. 1997. - № 7.
10. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, програми, процедури. - К., 1998.
11. Основи етнодержавства / За ред. Ю. Римаренка. - Л., 1997.
12. Пірен М. Деонтологія конфліктів та управління. - К., 2001.
13. Пірен М. Етнополітичні процеси в сучасній Україні. - К., 1999.
14. Пірен М. І. Цивілізована національна ідея - основа етнонаціо-нальної злагоди в українському суспільстві // Вісник УАДУ, 1997.- №3-4.
15. Пойченко А. Конфлікти у громадянському суспільстві / Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К., 2001.
16. Политическая психология: Учеб. пособие для вузов / Под общей ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. - М., 2001.
17. Попович М. Національна культура і культура нації. - К., 1992.
18. Психология конфликта / Сост. и общая ред. Н. В. Гришиной. - СПб., 2000.
19. Рогов Е. П. Настольная книга практического психолога в образовании. - М., 1996.
20. Савчин М. В. Духовний потенціал людини. - Івано-Франківськ, 2001.
21. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
22. Українське суспільство 1994-2001. Результати опитування громадської думки. - К., 2001.
23. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.
24. Фролов С. Ф. Социология: сотрудничество и конфликты. - М., 1997.
25. Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1993.
26. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. - СПб., 2001.
27. Шейное В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. -Минск, 1997.
28. Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Моногр. - К., 2000.
29. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - К., 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...