WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методика досліджень трудових конфліктів - Реферат

Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методика досліджень трудових конфліктів - Реферат


Реферат на тему:
Вивчення трудових конфліктів (на прикладі підприємств Донецької області). Методика досліджень трудових конфліктів
При вивченні трудових конфліктів дуже важливим є правильний вибір методів дослідження. Розглянемо різні методи дослідження. Най економічнішим щодо трудозатрат та фінансів при вивченні різноманітних явищ є аналіз документів. Він дозволяє оперативно одержати фактографічні дані про підприємство загалом і його робітників та службовців. Але при аналізі документів необхідно враховувати такі положення:
1) інформація не завжди є достовірною й об'єктивною, що викликає потребу в подальшому її контролі за допомогою спостереження й опитувань;
2) частина цієї інформації застаріває;
3) призначення документів, що аналізуються, найчастіше не збігається з тими завданнями, які вирішує дослідник при вивченні, тому інформація, що міститься в цих матеріалах, має перероблятися, переосмислюватися;
4) у відомчій документації не міститься інформації про рівень свідомості працівників, тому аналізу документів достатньо лише у тих випадках, коли для вирішення завдання дослідника досить фактографічної інформації.
У всіх інших випадках рекомендується проводити соціологічні дослідження за обраною проблемою.
З проблем соціологічних досліджень існує значна кількість спеціальної літератури. Проте, з огляду на важливість дослідження, автори вважають за доцільне дати роз'яснення деяких важливих моментів щодо його проведення.
В емпіричному соціологічному дослідженні можна виділити три основних етапи, колений з яких містить низку важливих процедур:
1) підготовчий (розробка програми дослідження);
2) основний (проведення емпіричного дослідження);
3) завершальний (обробка й аналіз даних, формування висновків та рекомендацій).
На першому етапі необхідно чітко визначити проблему та гіпотези дослідження, розробити його програму. Проблема - це є завжди протиріччя між знаннями про потреби людей у якихось результативних практичних або теоретичних діях і незнанням шляхів і засобів їхньої реалізації. Вирішити проблему - означає одержати нове знання або створити теоретичну модель, що пояснює те чи інше явище, виявити чинники, що дозволяють впливати на розвиток явища в бажаному напрямку. Для цього необхідно:
o встановити реальну наявність даної проблеми:
- чи є показник, що кількісно або якісно характеризує цю проблему;
- чи є облік та статистика цього показника;
- чи є достовірним облік та статистика щодо цього показника;
o вичленувати вже відомі елементи проблемної ситуації, що не вимагають спеціального аналізу і виступають як інформаційна база для розгляду невідомих елементів (наприклад, дані статистики й обліку являють собою готовий важливий матеріал);
o виділити в проблемній ситуації головні й другорядні компоненти, щоб визначити основний напрямок дослідницького пошуку;
o проаналізувати вже наявні рішення аналогічних проблем. Для цього необхідно вивчити всю літературу з даного питання, провести бесіди з компетентними людьми - експертами. У ролі експертів зазвичай виступають фахівці - вчені чи досвідчені практики.
На основі попереднього аналізу розробляється програма дослідження цієї проблеми. Програма є обов'язковим вихідним документом будь-якого соціологічного дослідження незалежно від того, чи є це дослідження теоретичним чи прикладним. Програма соціологічного дослідження може містити у собі такі розділи:
o теоретичний (цілі, завдання, предмет та об'єкт дослідження, визначення понять);
o методичний (обґрунтування вибірки, обґрунтування методів збирання даних, методи обробки й аналізу даних);
o організаційний (план дослідження, порядок дослідження підрозділів, розподілу людських та фінансових ресурсів і т.ін.). Формування гіпотези - заключна частина теоретичної підготовки емпіричного соціологічного дослідження. Гіпотеза дослідження - це є науково обґрунтоване припущення про структуру досліджуваного соціального явища чи про характер зв'язків між його компонентами. Гіпотези виробляються на основі наявних фактів. У науці існують певні правила висування й перевірки гіпотез:
o гіпотеза має знаходитися у відповідності чи, принаймні, бути сумісною з усіма фактами, яких вона стосується;
o для пояснення пов'язаної серії фактів потрібно висувати якомога менше гіпотез, а їхній зв'язок має бути якомога тіснішим;
o при висуванні гіпотез необхідно усвідомлювати імовірний характер висновків;
o неможливо керуватися гіпотезами, що протирічать одна одній. Гіпотези - це є відправні моменти для дослідження, подальші етапи емпіричного соціологічного дослідження, що знаходяться у прямій залежності від висунутих гіпотез.
Поряд з теоретичним велике значення у дослідженні має методичний розділ програм, що вміщує опис методики й організації дослідження. Центральне місце у цьому розділі посідає обґрунтування вибірки. Характер розв'язуваної проблеми, цілі та завдання дослідження визначають, яким має бути об'єкт дослідження. Іноді, коли об'єкт дослідження є порівняно невеликим, можна досліджувати його цілком. Тоді, говорять соціологи, об'єкт дослідження є тотожним генеральній сукупності. Але часто складне дослідження є неможливим або в ньому немає потреби. Тому для вирішення завдань дослідження здійснюється вибірка.
У програмі мають міститися відповіді на такі запитання:
o Яким є об'єкт емпіричного дослідження?
o Дослідження є суцільним чи вибірковим?
o Якщо воно є вибірковим, то чи претендує на репрезентативність?
Репрезентативність - це є властивість вибіркової сукупності відтворювати параметри та значні елементи генеральної сукупності. Генеральна сукупність - сукупність усіх можливих соціальних об'єктів, що підлягає вивченню у межах програми соціологічного дослідження. Вторинна сукупність (вибірка) - це є частина об'єктів генеральної сукупності, відібрана за допомогою спеціальних прийомів для одержання інформації про всю сукупність загалом. Число одиниць спостереження, що складають вибіркову сукупність, називається її обсягом (обсягом вибірки). Для здійснення вибірки дослідник зобов'язаний вказати:
o скільки етапів відбору застосовується у вибірці, якою є одиниця відбору на коленому етапі та який темп відбору застосовується на коленому етапі;
o що є основою вибірки (перелік, картотека, карта);
o якою є одиниця спостереження на останньому етапі вибірки. Важливою частиною методичного розділу програми є обґрунтування методів збору емпіричних даних. Якщо буде

 
 

Цікаве

Загрузка...