WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні причини трудових конфліктів - Реферат

Основні причини трудових конфліктів - Реферат


Реферат на тему:
Основні причини трудових конфліктів
Вихідним моментом ефективного поводження з конфліктами є їх діагностування, для якого необхідне збирання і аналіз різнобічної інформації про них. Використовуючи напрацювання фахівців і практиків, що наводяться у спеціальній літературі, молена виділити такі найважливіші аспекти діагнозу конфлікту:
o причини чи джерела конфлікту, тобто об'єктивні та (чи) суб'єктивні протиріччя, що лежать в його основі;
o природа конфлікту: він існує на базі організаційних цілей чи мети його учасників (або одного з них), що несумісні з цілями організації;
o біографія конфлікту, тобто його історія, у тому числі поворотні моменти в його розвитку, і тло (середовище), на якому він виник і прогресував, а також стадія і тенденції його розгортання;
o сторони конфлікту: особистості, групи, організації і т.п.;
o відношення сторін до конфлікту: їхні цілі, сподівання, очікування, умови; або вони мають намір вирішити конфлікт самостійно, або готові звернутися до посередників і т.п.;
o формальні та неформальні взаємовідносини і позиції сторін, у тому числі їх лідерів.
Діагностування конфліктів може бути превентивним (від фр. - випереджаючий, профілактичний, попереджувальний), тобто таким, що припускає аналіз стану, який склався в організації (організаційного середовища), і виявлення можливостей створення конфліктних ситуацій, а також природи і головних наслідків конфліктів, що можуть виникнути. Іншими словами, у даному випадку йдеться про передбачення можливості виникнення конфліктів та їх головних результатів. Такого роду діагностування є складовою заходів стосовно попередження конфліктів і вкрай необхідне для запобігання виникнення конфлікту з негативною чи негативно-позитивною спрямованістю, коли енергія і ресурси сторін витрачаються на досягнення цілей, несумісних з цілями організації.
У найбільш: розповсюдженому, найпіирпіому розумінні попередження конфлікту передбачає дії, що виключають зародження конфліктної ситуації чи усувають причини, джерела конфлікту, які призводять до розрядки конфліктної напруженості, запобігання формуванню конфліктної свідомості, кризи і конфліктних дій.
Методами правильної та своєчасної діагностики, а також запобігання конфлікту є:
o регулярне ділове спілкування із співробітниками, особливо з тими, які викликають побоювання, диференційований підхід до людей;
o принципові, засновані на діловій аргументації та відсутності емоцій індивідуальні бесіди;
o схиляння потенційних учасників конфлікту до взаємних поступок, які на ранній стадії зазвичай не сприймаються як крок, що зневажає чиюсь особисту гідність; прийняття управлінського рішення, здатного усунути базу конфлікту. Чим точнішим є визначення істотних елементів конфлікту,
тим легше знайти способи ефективної поведінки в ньому. Бажано, щоб партнери зуміли погодити свої уявлення про те, як визначити конфліктну ситуацію.
Дуже важливо усвідомити, що є спільного у конфліктуючих сторін і які між ними розбіжності. У більшості випадків розбіжності по-справжньому не усвідомлюються, а схожості виявляються невиявленими. Тому бажано з'ясувати:
o як сприймається проблема, які власні дії і які вчинки партнера призвели до виникнення і зростання конфлікту?
o як мій партнер бачить проблему, які, на його думку, мої та його власні дії лежать в основі конфлікту?
o чи відповідає поведінка коленого з нас ситуації, що склалася?
o як молена найлаконічніпіе і найповніше викласти нашу спільну проблему?
o з яких питань ми з партнером розходимося?
o з яких питань ми солідарні та розуміємо один одного? Щоби управляти конфліктом, необхідно знати причини його виникнення, тип, можливі наслідки - для того, щоб було легше ужити конкретних кроків для блокування причин суперечки, запобігаючи тим самим негативному ефекту, що викликається ними, вибрати найефективніший метод вирішення конфлікту.
Конфлікт виникає тільки за певних причин - внутрішніх і зовнішніх. Зовнішні причини конфлікту зводяться до того, що задоволення бажань, мотивів особистості стає неможливим чи ставиться під загрозу. До внутрішніх причин відносяться насамперед особистісні умови виникнення і розвитку конфліктів (конфліктність як психологічна властивість особистості, негативні стереотипи поведінки і т.ін.).
Конфлікти часто породжуються нестатками і прихованими бажаннями, які не задовольняються. На жаль, за позицією, що було зайнято у конфлікті, чи за манерою поведінки і дії людини не завжди просто встановити, які бажання чи побоювання нею рухають. Люди часто приховують свої почуття. Буває також, що вони не усвідомлюють своїх справжніх намірів - просто бажають чогось, а чому - не відають.
У своїй книзі Р. Фіпіер і В. Урі "Путь к согласию или переговоры без поражения" відзначають, що багато конфліктів відбуваються тому, що люди займають певні позиції, а потім зосереджують усі зусилля на захисті цих позицій замість того, щоб визначити приховані нестатки чи інтереси, що змусили їх ці позиції зайняти. Таким чином, їх помилкова орієнтація стає перешкодою для пошуку рішення, яке б враховувало приховані інтереси сторін, що беруть участь у конфлікті. Як сказано в цій книзі, "найчастіше люди займають найочевиднішу позицію".
Аналіз причин соціальних конфліктів має охоплювати такі аспекти: економічні корені соціальної напруженості у суспільстві; політичні аспекти, соціально-етнічну ситуацію; кримінальне становище у державі, реакцію населення на зміни, що відбуваються у суспільстві. На основі такого аналізу молена зробити висновок про сучасний стан суспільства, про наявність і характер кризи, у якій воно може опинитися, і про необхідність системного підходу до дослідження і прогнозування конфліктів.
Залежно від кількості причин розрізнюють:
o однофакторні конфлікти (в основі яких лежить одна причина);
o багатофакторні конфлікти (в основі яких лежать багато причин);
o кумулятивні конфлікти (декілька причин накладаються одна на одну, і це призводить до різкого посилення інтенсивності конфлікту).
Відомим фахівцем у сфері управління персоналом Р. Л. Кричевським виділені три основні групи причин, що спричиняють конфлікти:
o викликані трудовим процесом;
o викликані психологічними особливостями людських взаємовідносин;
o ті, що криються в особливій своєрідності членів колективу.
Зустрічаються також причини конфлікту, обумовлені економічним станом життя в нашій країні, які не молена ігнорувати.
Але всі ці причини виникають під дією певних чинників. Визначальним у походженні конфліктів є відповідне поєднання об'єктивних і суб'єктивних чинників. Це положення і покладене в основу запропонованої класифікації причин конфліктів (поділ на об'єктивні і суб'єктивні).
Чинники, що об'єктивно зумовлюють виникнення конфліктів, визначаються як деякий набір об'єктивних параметрів, що викликають об'єктивний

 
 

Цікаве

Загрузка...