WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні терміни, поняття і функції конфліктів - Реферат

Основні терміни, поняття і функції конфліктів - Реферат

сприятиме суспільному розвитку;
o посилення внутріпіньогрупової інтеграції, зміцнення єдності групи, мобілізація внутрішніх резервів, пошук прихильників, виявлення супротивників, неформальних лідерів і неформального розміщення сил.
3. Регулятивно-розвиваюча (інноваційна) - за її допомогою відбувається усунення перешкод на шляху розвитку колективу (поліпшуються психологічні характеристики колективу, підсилюється соціальна активність, згуртованість і т.ін.). Конфлікт спонукає до змін, відкриває дорогу інноваціям. Він удосконалює можливості групового мислення і знижує синдром покори, коли підлеглі не висловлюють ідей, що, як вони вважають, суперечать ідеям їх керівників. Це може поліпшити якість процесу прийняття рішень, тому що додаткові ідеї і "діагноз" ситуації ведуть до ліпшого її розуміння; симптоми відокремлюються від причин і розробляються додаткові альтернативи та критерії їх оцінки. Через конфлікт члени групи можуть визначити можливі шляхи вирішення проблеми.
4. Психотерапевтична (полегшуюча) - конфлікт знімає психологічну напруженість, дискомфорт. Проблему, що виникла, молена вирішити шляхом, прийнятним для всіх сторін, і врезультаті всі будуть більшою мірою відчувати свою причетність до вирішення цієї проблеми. Це, у свою чергу, сприятиме зниженню вірогідності проявів ворожості, несправедли-вості. Сторони будуть більше налаштовані на співробітництво, а не на антагонізм у майбутніх ситуаціях, що можуть завер-шитися конфліктом. Якщо конфлікт вчасно виявлений і вирішений, це дає можливість запобігти серйозніших конфліктів, що ведуть до тяжких наслідків.
Якщо конфліктом не керували чи керували неефективно, то можуть утворитися наступні дисфункціональні наслідки, тобто умови, що заважають досягненню цілей. Можна відзначити, що посилення негативної спрямованості конфлікту відбувається з переміщенням об'єкта боротьби з конкретних питань безпосередньо на учасників. До дисфункціональних функцій конфлікту можна віднести виникнення нестабільності в суспільстві, великих матеріальних і моральних втрат, загрози для життя і здоров'я людей. У результаті конфлікту в колективі можуть спостерігатися такі негативні явища:
o незадоволеність, поганий настрій, зростання плинності кадрів і зменшення продуктивності;
o менший ступінь співробітництва в майбутньому;
o зростання непродуктивної конкуренції з іншими групами в організації;
o уявлення про іншу сторону як про "ворога";
o уявлення про свої цілі як про позитивні, а про цілі іншої сторони як про негативні;
o згортання взаємодії і спілкування між конфліктуючими сторонами, збільшення ворожості між конфліктуючими сторонами.
У загальному вигляді значення конфліктів можна виразити в таблиці:
За даними проведених за кордоном досліджень, несвоєчасне вирішення конфліктів, що назрівають, може призвести до таких наслідків:
1. Втрата робочого часу. Конфлікт може стати причиною прогулів. Крім цього, медики встановили, що більшість хвороб має психогенне походження і т.ін.
2. Втрата управлінського часу. Дослідження проблем управління в США показали, що 25% часу, витраченого на управління, йде на улагоджування конфліктів. Ця цифра збільшується до 30% для керівників нижчої ланки.
3. Погіршення якості рішень, що приймаються. Для прийняття правильного рішення той, хто його приймає, потребує обґрунтованої інформації. Якщо між джерелами інформації (співробітниками, вищестоящими, підлеглими, допоміжним персоналом) і тими, хто приймає рішення, відносини порушені, то свідомо перекручена інформація може призвести до непередбачених наслідків. Так, трагічне рішення про запуск "Челленджера" у січні 1986 р. було викликане конфліктом серед людей, що приймали рішення.
4. Втрата кваліфікованих працівників. У США підраху вали, що звільнення керівника нижчої ланки чи досвідченого технічного працівника веде до відчутних втрат.
5. Реорганізація. Перестановка співробітників, роз'єднання конфліктуючих сторін (наприклад, зміна безпосереднього керівника) можуть знизити напругу, але при цьому збільшити витрати.
6. Саботаж. Нанесення збитку репутації, навмисне псування устаткування, порушення виробничого процесу - це є найочевидніші втрати від конфлікту.
7. Зниження бажання працювати. Важко зберегти ентузіазм і обов'язковість, якщо увага співробітників зосереджена на суперечностях з колегами і керівництвом.
Список використаної літератури:
1. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 рос. компаний): Практ. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 368с.
2. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и практический аспект. - М., 1991. - С. 84.
3. Кричевский Р. Л. Если Вы руководитель. - М.: Дело, 1993. - С.242
4. Ложкін Г. В., Повякель Н. I. Практична психологія конфлікту: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.
5. Мартынов М. Забастовками проблемы не решить // Газета в газете. - 2001. - 21 липня. - № 28 (119).
6. Мелибруда Е. Я-ты-мы. Психологические возможности улучшения общения. - М., 1986. - С.203.
7. Мендел Д. Забастовка шахтеров. Впечатления и комментарии, анализ // СОЦИС. - 1990. - N 6. - С. 54-65.
8. Мескон М. Албертп М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Справа, 1997. - 704 с.
9. Обозов Н. Н., Щёкин Г. В. Психология работы с людьми. - К., 1990.
10. Одегов Ю. Г., Журавлев П. В. Управление персоналом: Учебник. - М.: Финстатинформ, 1997. - 878 с.
11. Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа конфликта. - Ленинград, 1977. - С. 80.
12. Положення про порядок підготовки та напрямки рекомендацій НСПП центральним чи місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування// Затв. указом НСПП від 11 квітня 2000 р. № 31.

 
 

Цікаве

Загрузка...