WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Оцінка сучасного стану трудової конфліктності - Реферат

Оцінка сучасного стану трудової конфліктності - Реферат

відношення втрат робочого часу до відпрацьованого. 3. Регуляторні дані про:
o охоплення трудовими колективами району, області, галузі колективними договорами (Ккд);
o чисельність працівників, охоплених колективними договорами (Чкдп);
o витрати коштів на реалізацію гарантій, передбачених колективним договором;
o контроль над виконанням колективного договору;
o відповідність колективного договору галузевій угоді, чинному законодавству;
o зазначення у контракті з керівником умови щодо недопущення заборгованості по заробітній платі;
o показники руху робочої сили: чисельність прийнятих (Рпр) та звільнених (Рзв)працівників;
o кількість індивідуальних позовів до суду з питань дотримання законодавства про працю (Кп);
o дані, що характеризують економічні, фінансові особливості певної галузі, окремого підприємства, їхнього фінансування і т.ін.
Існує також група даних, що не можуть бути вичерпними, тому що вони безпосередньо залежать від специфіки виробництва, фінансування в тій чи іншій галузі народного господарства. Серед таких даних:
o дебіторська та кредиторська заборгованість;
o дотації місцевих бюджетів;
o ефективність фінансового механізму надання субсидій, субвенцій, дотацій;
o рівень фінансування бюджетних галузей, установ, організацій та ін.
4. Особливу групу даних для аналізу мають складати офіційні документи (закони України, укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти щодо конкретної галузі господарства); державні програми; рішення відповідних міністерств та відомств; генеральна, галузеві та регіональні угоди; погоджені сторонами колективної трудової суперечки графіки погашення заборгованості по заробітній платі й інших соціальних виплатах; статути підприємств і т.ін.
5. Наступним етапом методичної обробки зібраних даних та показників є їхня систематизація, додаткові розрахунки, інтерпретація та встановлення причинно-наслідкових зв'язків між динамікою кількісно-якісних показників, інших даних та погіршенням соціально-трудових відносин.
На цьому етапі визначається низка розрахункових показників, що характеризують стан соціально-трудових відносин, а саме:
o коефіцієнт динаміки термінів заборгованості по заробітній платі одному середньосписковому працівнику штатного складу;
o коефіцієнт динаміки заборгованості по заробітній платі;
o коефіцієнт динаміки збільшення заробітної плати;
o коефіцієнт динаміки використання робочого часу;
o коефіцієнт динаміки руху робочої сили;
o коефіцієнт динаміки працівників, що охоплені колективними договорами;
o коефіцієнт динаміки індивідуальних позовів до суду.
Для подальших розрахунків необхідно враховувати приріст коефіцієнтів, тобто від розрахованого коефіцієнта слід відняти одиницю (чи навпаки, залежно від позитивного або негативного впливу показника).
Далі необхідно кількісно позначити вплив коленого розрахункового показника, а також якісних показників на стан соціально-трудових відносин. Зробити це можна методом експертних оцінок.
Зібрані показники систематизуються у відповідній таблиці, динамічні ряди, що дозволяє проаналізувати динаміку змін, виявити тенденції, закономірності соціально-економічних процесів, а також встановити причинно-наслідкові зв'язки, реальні причини (передумови) та можливі наслідки погіршення стану соціально-трудових відносин на різних рівнях - від виробничого до національного.
На цьому етапі доцільно також диференціювати об'єктивні та суб'єктивні чинники впливу на стан соціально-трудових відносин.
Групу об'єктивних чинників складають причини, що не залежать від суб'єктів соціально-трудових відносин та впливають на останні незалежно від позиції, бажань суб'єкта (бюджетне недофінансування галузі, підприємства; існуючий механізм оподатковування; коливання курсу національної валюти і т.ін.).
Групу суб'єктивних чинників утворюють причини, що цілком залежать від дій (бездіяльності) суб'єктів соціально-трудових відносин (нецільове використання коштів, ухилення від участі у примирливих процедурах, від складання колективного договору, неефективна організація виробництва, безгосподарність, необізнаність з чинним законодавством і т.ін.).
Отримані узагальнюючі матеріали, як вказувалося вище, є базовими для:
o прогнозування колективних трудових суперечок (конфліктів);
o вироблення рекомендацій щодо своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин чи для сприяння вирішенню колективної трудової суперечки (конфлікту).
Прогнозування конфлікту є передумовою його запобігання. Прогноз - це є вказівка з певною імовірністю місця та часу виникнення майбутнього конфлікту, що базується на діагностуванні всіх його елементів, складових частин та змісту.
Щоб спрогнозувати конфлікт, необхідно проаналізувати:
o сигнали конфлікту, що виражаються у ступені напруженості та появі дискомфорту, частоті їхнього виникнення, потенціалі їх конфліктогенності та імовірності стимуляції ними конфлікту.
o проблему конфлікту;
o напрямки розвитку конфлікту;
o склад учасників конфлікту;
o інцидент, що сприяє виникненню конфлікту.
Список використаної літератури
1. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и практический аспект. - М., 1991. - С. 84.
2. Кричевский Р. Л. Если Вы руководитель. - М.: Дело, 1993. - С.242
3. Ложкін Г. В., Повякель Н. I. Практична психологія конфлікту: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.
4. Мартынов М. Забастовками проблемы не решить // Газета в газете. - 2001. - 21 липня. - № 28 (119).
5. Мелибруда Е. Я-ты-мы. Психологические возможности улучшения общения. - М., 1986. - С.203.
6. Положення про порядок підготовки та напрямки рекомендацій НСПП центральним чи місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування// Затв. указом НСПП від 11 квітня 2000 р. № 31.
7. Положення про порядок підготовки та прийняття рішення Національної служби посередництва та примирення по колективній трудовій суперечці (конфлікту) у випадку звернення сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) по сприянню в його вирішенні // Затв. указом НСПП від 5 червня 2000 р. № 42.
8. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва та примирення висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) // Затв. указом НСПП від 6 квітня 2000р. № 29// Інформ. біржа праці України. - 2000. - № 4. - С 34-35.
9. Праця у Донецькій області за січень-вересень 2000р. // Стат. Бюлетень. - Донецьк: Облстат, 2000. - № 17/255.

 
 

Цікаве

Загрузка...