WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Поняття соціальної політики та соціального захисту - Реферат

Поняття соціальної політики та соціального захисту - Реферат

головних, але досі не вирішених завдань нашого суспільства. Сьогодні просто немає можливостей через різні суб'єктивні та об'єктивні причини створити нормальні умови праці шахтарям. А несприятливі умови впливають не тільки на стан здоров'я трудящих, але й позначаються на сімейному та матеріальному благополуччі.
Життя та здоров'я шахтаря під час роботи наражаються на постійний ризик. Коленому піахтарю довелося зробити для себе вибір між високою зарплатою, пільгами, з одного боку, і несприятливими умовами праці, небезпекою, з іншого. На питання, що привело до шахти, 69,6% відповіли "високий заробіток", 52,2% - "пільгова пенсія", 46,5% - "тривала відпустка".
Щодо оцінки стану власного здоров'я відповіді були такі: "похвалитися здоров'ям не можу" - 37,2%, "здоров'я задовільне" - 30,9%, "у загальному здоровий" - 20,2%, "абсолютно здоровий" - 2,1%.
Більшість опитаних оцінили існуючу систему страхування як дуже слабку та недостатню. Цю думку також поділяють й експерти. Якими ж є перспективи соціального захисту трудящих в умовах ринку?
Впровадження ринкових відносин неминуче накладає відбиток і на систему соціального захисту. Справа в тому, що перехід до ринку пов'язаний з різким зниженням видобутку вугілля. Основними причинами цього, на думку опитаних, є такі: відсутність на даний момент необхідної трудової та виробничої дисципліни - 70,1%, погане матеріально-технічне забезпечення - 65,5%,недосконалість управління плахтою - 58,6%. Тобто головними називаються в основному суб'єктивні причини, що виправляються набагато швидше, ніж об'єктивні умови - погіршення гірничо-геологічних умов і т.ін. Проте більшість опитаних скептично ставляться до необхідності дотримання принципу "ліпше працюєш - ліпше живеш". 57,3% опитаних вказали, що навіть якщо вони і будуть працювати краще, нічого не зміниться. Цей факт має усіх насторожити, тому що соціальний захист буде нереальним, він залишиться лише на папері, якщо не буде створено відповідних економічних умов для його забезпечення.
Повинна існувати чітка залежність між трудовим внеском працівника й наданням йому соціального захисту, соціальних гарантій. Хоч це й розуміє більшість опитаних (за суворий облік трудового внеску й у залежності від нього одержання соціальних гарантій висловилося 73,9%), але насправді цей принцип здійснюється не завжди. Вимоги підвищити зарплату й одержати інші пільги не супроводжуються у низці випадків належною трудовою віддачею. При цьому було виявлено наявність протиріч в оцінці шахтарями результатів своєї праці - тільки 5% вважають, що затрати їхньої праці оцінюються правильно. Виходить, й гірникам варто підійти критичніше до оцінки своєї праці, накреслити напрямки приведення у відповідність оплати і затрат праці. Це питання стає особливо актуальним зараз, коли швидкими темпами здійснюється роздержавлення та приватизація. 36,5% опитаних хотіли б працювати на приватному підприємстві, 12,9% - на акціонерному, 14% - на підприємствах інших форм, а більшість - 61,3% - не хочуть приватизувати шахту, на якій працюють. Одна з головних причин (так вважають 87,9%) - у трудового колективу недостатньо коштів, щоб викупити своє підприємство.
Щодо питання про участь працівників в управлінні виробництвом, більшість опитаних вважають, що їм немає необхідності постійно брати участь в управлінні виробництвом - колений має займатися своєю справою.
На думку опитаних, вирішенням питань створення безпечних умов праці повинна займатися шахта; оплатою праці - адміністрація шахти, Держвуглепром, державні органи управління; режимом праці та відпочинку - профкоми, РТК; житлом - виробниче об'єднання та місцеві органи управління, профкоми; харчуванням - профком, РТК; медичним обслуговуванням - місцеві та державні органи.
Підбиваючи підсумок результатів соціологічного й експертного опитування працюючих у виробничому об'єднанні "Червоноармійськвугілля", можна зробити такий висновок: проблеми соціального захисту шахтарів існують і потребують свого вирішення.
Список використаної літератури
1. Александрова Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути решения. - М., 1993. - С.14.
2. Амелин В. Г. Социология конфликта. - М., 1992. - С.149.
3. Андреенкова Н. В., Ворончикова Г. А. Развитие трудовых конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике // СОЦИС. - 1993. - №8.
4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
5. Беззубко Л. В., Лобас В. М., Чернобай А. В. Вопросы трудовых отношений в условиях рынка: Учеб. пособие. - Макеевка: ДонГАСА, 2000. - 206 с.
6. Бекешкіна І. Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К.: Абрис, 1994. - 48 с.
7. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989. - 190 с.
8. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономическая политика: Учеб. пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез"", 1999. - 336 с.
9. Бюлетень Національної служби посередництва та примирення. - 2001. - № 1.
10. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Иркутск, 1974.
11. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и Биржи; ЮНИГИ, 1997. - 501с.
12. Гришина Н. В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов. - Ленинград, 1977. - С.27.
13. Гришина Н. В. Производственные конфликты и их регулирование. - Ленинград, 1982. - С. 118.
14. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту // Соціологічні дослідження. - 1994. - № 5. - С. 144.

 
 

Цікаве

Загрузка...