WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Поняття соціальної політики та соціального захисту - Реферат

Поняття соціальної політики та соціального захисту - Реферат


Реферат на тему:
Поняття соціальної політики та соціального захисту
Соціальна політика - діяльність держави з управління розвитком соціальної сфери суспільства, спрямована на підтримку на належному рівні трудової мотивації населення, задоволення його інтересів і потреб, утвердження способу життя, що сприяє комплексному розвитку особистості.
Соціальна політика охоплює побут, культуру, освіту, охорону здоров'я і т.ін., причому колена з цих сфер через свою специфіку є або об'єктом прямого регулювання чи впливу з боку держави, або вплив на неї здійснюється через створення умов, що спонукають людей до бажаної для суспільства соціальної поведінки.
У системі соціальної політики важливе місце належить соціальному захисту. Соціальний захист - система заходів, що забезпечує соціальну захищеність перевалено непрацездатного населення та соціально уразливих верств працездатного населення.
Соціальна політика будується на таких принципах:
o поєднання диференційованого та загального підходу (охоплення всіх сфер життєдіяльності та всіх соціальних груп на всіх стадіях життєвого циклу);
o гнучкість системи соціального захисту та її соціальних гарантій;
o попереджувальний характер;
o соціальне партнерство.
Принципам соціального захисту відповідають такі форми:
o соціальне страхування;
o соціальна допомога непрацездатним та малозабезпеченим громадянам;
o поліпшення рівня життя.
Основними елементами соціального захисту є:
o законодавчо закріплені економічні та соціальні права людей;
o економічні, соціальні гарантії - зобов'язання щодо забезпечення комплексу елементарних умов життєдіяльності, що формують рівну доступність усіх членів суспільства до одержання гарантованих життєво важливих благ та послуг, виробничої й екологічної безпеки.
Дискримінація - свідоме обмеження прав суб'єктів соціально-трудових відносин, що перекриває їм доступ до рівних можливостей на ринку праці. Дискримінації можуть бути піддані різні категорії працівників.
Соціально-трудові відносини - комплекс взаємовідносин між найманими працівниками і роботодавцями в умовах ринкової економіки, спрямований на забезпечення високого рівня і якості життя людини, колективу та суспільства загалом.
Соціальні індикатори - інструмент аналізу стану соціальної сфери суспільства та результатів проведеної соціальної політики. Соціальні індикатори - це є споживчий кошик.
Соціальні нормативи - вимірники та критерії розподілу бюджетних коштів для задоволення певного рівня тих чи інших соціальних потреб населення в освіті, медичній допомозі, житлі, пенсійному забезпеченні, соціальному страхуванні і т.ін. Соціальні нормативи - це є мінімальні розміри заробітної плати та пенсії.
Соціальні стандарти - показники характеристик рівня життя. Вони дають уявлення про ті матеріальні та соціальні блага чи їх сукупності, що забезпечують "нормальні" (для даної країни та даного часу) та "гідні" (з погляду населення) рівень та якість життя.
Співробітниками Інституту економіки промисловості HAH України було проведено низку соціологічних досліджень для створення концепції соціального захисту трудящих вугільної промисловості. Одним з авторів даної книги проводилося опитування на шахті ім. О.Стаханова виробничого об'єднання "Червоноармійськвугілля" та на шахті ім. Батова ВО "Макіїв-вугілля". Як об'єкт дослідження ці підприємства було обрано тому, що вони були одними з найбільших шахт у Донбасі, там активно діяла Незалежна профспілка гірників (НПГ). В анкетному опитуванні взяли участь 94 особи, серед яких були гірники, прохідники, гірські майстри, начальники ділянок. Більшість з опитуваних - це були люди старші ЗО років, з досить високим рівнем освіти, великим стажем роботи.
Всього в анкетах було представлено близько 80 запитань різної спрямованості, на які було отримано докладні відповіді. Що ж показало опитування? Більше 78% з тих, хто відповів, відзначили, що потребують на даний момент захисту своїх прав та інтересів на роботі, 85% - у суспільстві. Причиною цього є відчуття соціальної несправедливості з цілої низки питань. Насамперед, 91,7% відзначили несправедливість з оплати праці, режиму праці та відпочинку - 61,2%, з охорони праці - 47,1%, з відшкодування збитків з приводу втраченого здоров'я - 38,9%. У суспільстві найбільші нарікання викликають наявність високого ступеня шкідливості та небезпеки діючих виробничих чинників, зростання цін - 76,5% опитаних, транспортне обслуговування - 72,9%, забезпеченість продуктами харчування - 70,6%, вирішення житлової проблеми - 56,5%, можливості відпочинку - 53 %.
Незадовільні оцінки дістало управління соціальним розвитком на всіх рівнях - на шахті, у виробничому об'єднанні, галузі, місті, районі, області й загалом у державі. Це свідчить про серйозні недоліки у розвитку соціальної інфраструктури шахтарського міста, про необхідність привертання уваги керівництва до вирішення складних проблем підприємств міста.
На питання, чи існує на даний момент реальний захисник прав та інтересів робітників, 66,3% відповіли: "Ні". Правда, 23,3% вважають своїми захисниками НПГ, 11,6% - офіційну профспілку. Такі відповіді свідчать про те, що Рада трудового колективу (РТК), адміністрація, органи правосуддя, виконкоми, Держвуглепром зовсім не вважаються захисниками.
Діяльність керівництва шахт з вирішення соціальних проблем колективу отримала таку оцінку: вкрай незадовільно - 38,9%, незадовільно - 34,4%, добре - 1,1%.
Охорона праці та здоров'я працівників залишається одним з

 
 

Цікаве

Загрузка...