WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

була координуюча та консультативно-правова роль НСПП, її центрального апарату в суперечці між трудовими колективами Національної енергогенеруючої компанії (НАЕК) "Енергоатом" та адміністрацією НАЕК з приводу невиконання останньою вимог з погашення заборгованості та своєчасної виплати поточної заробітної плати. На початок суперечки заборгованість досягла 150,3 млн грн. Після вивчення документів Національною службою посередництва та примирення суперечку було офіційно зареєстровано, визначено коло компетентних органів, участь яких могла б сприяти вирішенню розбіжностей між адміністрацією компанії та найманими працівниками. Останніх було застережено відносно проведення страйку, оскільки це суперечило ст. 17, 18, 19, 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та ст. 35 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".
Сторонам було рекомендовано для вирішення суперечки утворити трудовий арбітраж. У зв'язку з масштабністю суперечки, значеннямнормалізації ситуації для енергетики України, а також завдяки залученню до вирішення суперечки широкого кола повноважних органів, НСПП виконала значний обсяг відповідної координуючо-правової роботи, який було із розумінням сприйнято і колективом НАЕК "Енергоатом". За станом на 10 січня 2000 p., загальну заборгованість було зменшено до 107,5 млн грн, у т.ч. персоналу АЕС - до 58,6 млн грн, а станом на 17 березня 2000 р. було цілком погашено. Оскільки вимоги, висунуті конференцією трудового колективу від 28 вересня 1998 p., було задоволено, формально суперечку можна було вважати вирішеною. Проте, зважаючи на те, що потім певна заборгованість (23,1 млн грн за станом на 10 червня 2000 р.) знову з'явилася, суперечку було залишено на контролі НСПП.
Конструктивною була участь НСПП і у конфліктній ситуації, що виникла у лютому 2000 р. на державному підприємстві обслуговування Федерації профспілок авіадиспетчерів України через незгоду з положеннями Державного бюджету України на 2000 р. у частині віднесення аеронавігаційних зборів, доходів та витрат до спеціального фонду держбюджету та через пропозицію членів Федерації оголосити страйк. У зв'язку з цим НСПП підготувала та відправила до Кабінету Міністрів України листа про конфліктну ситуацію на даному підприємстві, запропонувала шляхи вирішення проблеми, попередила профспілку про незаконність запланованого страйку та передбачену законом відповідальність за його проведення. Представник НСПП взяв участь у роботі примирливої комісії з цього питання. У результаті погоджених дій органів державної влади, профспілок 11 травня 2000 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"" у частині вилучення аеронавігаційного збору зі спеціального фонду держбюджету, що повністю нормалізувало ситуацію.
НСПП у межах своїх повноважень сприяла прийняттю рішення щодо колективних трудових суперечок галузевого рівня між ЦК профспілок повітряного руху України "Украеро-рух", Центральною радою працівників енергетики і електротехнічної промисловості та Міністерством енергетики (Міністерством палива і енергетики) України; між працівниками освіти і науки та Міністерством освіти і науки України; між Радою профспілки працівників газових господарств і правлінням HAK "Нафтогаз України" та ін. Сприяння НСПП вирішенню колективної трудової суперечки між шахтарями та адміністрацією державної холдингової компанії "Павлоградву-гілля" дозволило ввести суперечку в правове русло, певною мірою задовольнити висунуті шахтарями вимоги, скоординувати зусилля державних владних структур, самого холдингу щодо виконання інших вимог. За сприяння регіональних відділень НСПП і у зв'язку з позитивним рішенням було знято з обліку: по Центральному відділенню НСПП - 6 суперечок, по Західному - 33, Північному - 40, Східному - 7, Південному - 21, по центральному апарату НСПП - 1 суперечку, всього - 108 суперечок.
Список використаної літератури
1. Александрова Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути решения. - М., 1993. - С.14.
2. Амелин В. Г. Социология конфликта. - М., 1992. - С.149.
3. Андреенкова Н. В., Ворончикова Г. А. Развитие трудовых конфликтов в России в период перехода к рыночной экономике // СОЦИС. - 1993. - №8.
4. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
5. Беззубко Л. В., Лобас В. М., Чернобай А. В. Вопросы трудовых отношений в условиях рынка: Учеб. пособие. - Макеевка: ДонГАСА, 2000. - 206 с.
6. Бекешкіна І. Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К.: Абрис, 1994. - 48 с.
7. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989. - 190 с.
8. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономическая политика: Учеб. пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез"", 1999. - 336 с.
9. Бюлетень Національної служби посередництва та примирення. - 2001. - № 1.
10. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Иркутск, 1974.
11. Гришина Н. В. Производственные конфликты и их регулирование. - Ленинград, 1982. - С. 118.
12. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту // Соціологічні дослідження. - 1994. - № 5. - С. 144.
13. Забастовки: отношение населения и взгляд изнутри // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 92-98.
14. Зайцева О. А, Радугин А А, Радугин К. А и др. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Центр, 1998. - 432 с.
15. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М.: Аспект Прогресс, 1994.
16. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М.: Экономика, 1990.
17. Інструкція про порядок здійснення аналізу висунутих найманими робітниками вимог, виявлення й узагальнення причин колективних трудових суперечок (конфліктів) // Затв. указом НСПП від 22 травня 2000 р. № 31 // Інформаційна біржа праці України, 2000. - № 5. - С 24-27.
18. Кодекс законів про працю України (за станом на 1 лютого 1999 p.). - Харків: Основи, 1999.
19. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособие. - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. - 176 с.
20. Конфлікт зі знаком "плюс" //Бізнес. - 1994. - № 3, 4.
21. Корнелиус X., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. - М.: Стрингер, 1999.
22. Короткое Э. М. Концепция менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Дека, 1998. - 304с.
23. Кравченко К. А Шахтерские забастовки: проблемы исследования // СОЦИС. - 1995. - № 10.
24. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы (на материалах 120 рос. компаний): Практ. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 368с.
25. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и практический аспект. - М., 1991. - С. 84.
26. Кричевский Р. Л. Если Вы руководитель. - М.: Дело, 1993. - С.242

 
 

Цікаве

Загрузка...