WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

інструкції й інші нормативно-правові акти з діяльності НСПП та здійснення примирливих процедур;
o здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;
o взаємодіє в межах своєї компетенції з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами й іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємцями, установами та організаціями;
o координує вирішення сторонами колективної трудової суперечки (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирливих комісій та трудового арбітражу;
o інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.
НСПП маєправо:
o брати участь у вирішенні колективних трудових суперечок (конфліктів) на всіх їх стадіях;
o координувати роботу трудового арбітражу, направляти своїх фахівців, експертів, представників для участі в роботі примирливих органів;
o безкоштовно одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілок, роботодавців та їх об'єднань, сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) інформацію, необхідну для використання під час проведення примирливих процедур;
o попереджує сторони про порушення ними чинного законодавства під час розгляду колективної трудової суперечки (конфлікту) та про можливі наслідки цих порушень;
o надсилає органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування рекомендації щодо здійснення заходів для вирішення колективної трудової суперечки (конфлікту), реалізація яких відноситься до їх компетенції.
НСПП у межах своїх повноважень приймає рішення, що мають рекомендаційний характер і мають розглядатися сторонами колективної трудової суперечки (конфлікту), відповідними центральними чи місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Ця служба фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. НСПП, її відділення є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банку і т.ін.
НСПП відповідно до "Положення про реєстрацію" реєструє вимоги та колективні трудові суперечки (конфлікти). Для цього необхідно:
o отримати інформацію від органу, що представляє інтереси найманих працівників чи профспілки, про виникнення колективної трудової суперечки (конфлікту);
o вимоги працюючих мають бути затверджені відповідно до норм чинного законодавства;
o надати документи, що підтверджують повноваження сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) - копії протоколів зборів, конференцій трудового колективу із зазначенням органу чи осіб, що представлятимуть інтереси працюючих: копію наказу (розпорядження) про призначення представника влади чи його уповноваженого органу, виписку зі статуту організації про її структуру, власника чи уповноваженого ним органу (представника) про відмову у задоволенні вимог найманих робітників разом із соціально-економічним обґрунтуванням чи доказами, що це підтверджують, чи документи, які підтверджують напрямок та факт одержання власником або уповноваженим ним органом (представником) вимог та завершення встановлених законом термінів їх розгляду;
o надати копію рішення уповноваженого, який представляє орган найманих працівників або профспілки, про згоду з рішенням власника чи уповноваженого ним органу про повну або часткову відмову від своїх претензій із задоволенням колективних вимог чи виконання рішення уповноваженого представника найманих працівників про вступ у колективну трудову суперечку (конфлікт).
Відмова у реєстрації відбувається у випадках, коли:
o вимоги не відповідають статтям Закону;
o у результаті перевірки не підтверджуються повноваження сторін трудової суперечки (конфлікту);
o порушено процедуру висування вимог найманих працівників;
o відсутні необхідні для реєстрації документи.
Таким чином, відмова у реєстрації констатує факт відступу від норм законодавчих та нормативно-правових актів.
У НСПП приймається рішення, в якому вказуються обставини справи; причини виникнення конфлікту; докази, на підставі яких прийнято рішення; законодавство, яким керувалося НСПП при прийнятті рішення. У ріпі енні можуть бути зазначені шляхи вирішення чи неможливість вирішення суперечки щодо коленої заявленої вимоги окремо. Зазначаються сторони, на користь яких вирішено суперечку, можливі терміни виконання дій щодо вирішення колективної трудової суперечки (конфлікту). Рішення відсилається сторонам у 10-денний термін від дня одержання звернення сторін. Воно носить рекомендаційний характер, але повинно розглядатися сторонами, відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у 7-денний термін.
Для висвітлення діяльності НСПП можна навести, наприклад, такі дані. У квітні-травні 2000 р. предметом детального вивчення стали соціально-трудові відносини у житлово-комунальному господарстві. Проведене вивчення стану справ виявило серйозне ускладнення цих відносин протягом останніх трьох років і, особливо, протягом 2000 p., викликане, перш за все, різким погіршенням результатів господарсько-економічної діяльності більшості підприємств галузі. Це, у свою чергу, призвело до численних порушень чинного законодавства про працю, прав працівників, до невиконання ключових положень галузевої та регіональної угод, колективних договорів. Одним із головних конфліктогенних чинників тут, як і в інших галузях, була заборгованість із заробітної плати. Так, наприкінці першого півріччя 2000 р. вчасно не було виплачено заробітну плату майже 70 % працюючих у житловому та комунальному господарствах. За станом на 10 липня 2000 р. на розгляді та контролі у НСПП знаходилося 49 колективних трудових суперечок (конфліктів) у цих галузях, або 13,65 % від загальної кількості суперечок в інших галузях. У ході вирішення цілої низки колективних трудових суперечок у цих галузях заборгованість із заробітної плати вдалося зменшити на 52,2-65,2 %. Узагальнені аналітичні матеріали та рекомендації направлено НСПП до Кабінету Міністрів України 13 червня 2000 р. за № 03-01/32.
У розрізі регіонів і загалом по Україні було встановлено основні причини конфліктогенності, дестабілізуючі чинники, що ускладнюють відносини між власником (представником власника) та найманими працівниками, запропоновано рекомендації щодо нормалізації соціально-трудових відносин на підприємствах.
Виконуючи у колективних трудових суперечках (конфліктах) роль координатора, посередника, арбітра, представництвам НСПП в областях у багатьох випадках вдавалося попередити ескалацію конфліктів, не допустити страйків, однаково неприйнятних як для держави, так і для працівників. Продуктивною

 
 

Цікаве

Загрузка...