WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

посередництва та примирення особа, яка у випадку залучення її сторонами колективної трудової суперечки (конфлікту) до участі у роботі трудового арбітражу набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективної трудової суперечки (конфлікту) для ухвалення рішення по її суті.
Трудовий арбітраж - орган, що складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб та приймає рішення по суті трудової суперечки (конфлікту). Він утворюється за ініціативи однієї зі сторін чи незалежного посередника у 3-денний термін у таких випадках:
o неприйняття примирливою комісією погодженого рішення щодо згладжування колективної трудової суперечки (конфлікту) з визначених питань, передбачених пунктамиЗакону;
o виникнення колективної трудової суперечки (конфлікту) з питань, передбачених пунктами "в" та "г" ст. 2 цього Закону
Кількісний та персональний склад трудового арбітражу визначається за погодженням сторін. Голова трудового арбітражу обирається з числа його членів. До складу трудового арбітражу також можуть входити народні депутати України, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інші особи.
Колективна трудова суперечка (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем за обов'язкової участі представників сторін, а у разі необхідності - представників інших зацікавлених органів й організацій. Трудовий арбітраж має прийняти рішення у 10-денний термін від дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей термін може бути подовжений до 20 днів.
Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформлюється протоколом і підписується всіма. Рішення трудового арбітражу щодо вирішення колективної трудової суперечки (конфлікту) є обов'язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.
Жодна зі сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) не може ухилятися від участі у примирливій процедурі. Сторони колективної трудової суперечки (конфлікту), примирлива комісія та трудовий арбітраж зобов'язані використовувати для врегулювання колективної трудової суперечки (конфлікту) усі можливості, не заборонені законодавством.
Незалежним посередникам, членам примирливих комісій та трудових арбітражів на час роботи у примирливих органах, утворених відповідно до Закону, гарантується збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку, на них поширюються гарантії, передбачені "Кодексом законів про працю України" для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.
Незалежному посереднику, члену примирливої комісії та трудового арбітражу гарантується оплата праці у розмірі не менше середньомісячної заробітної плати. Відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирливій процедурі, проводиться за рахунок сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не дійшли згоди - у рівних частках.
Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", у країні було створено вже згадувану вище Національну службу посередництва та примирення та її регіональні відділення - Центральне, Західне, Південне та Східне. Останнє відділення охоплювало Луганську, Донецьку та Дніпропетровську області.
Указом Президента України від ЗО грудня 2000 p., № 1393/2000 було ліквідовано регіональні відділення, утворено 25 відділень НСПП як юридичні особи в Автономній Республіці Крим та областях. Для вирішення суперечок у містах Києві та Севастополі у центральному апараті НСПП створено відповідні відділи, що дозволило скоротити терміни розгляду матеріалів колективних трудових суперечок, забезпечити їх оперативне вирішення і т.ін.
Служба ця дуже молода. З моменту її заснування пройшло трохи більше чотирьох років. Аналогічні служби у деяких країнах існують більше 100 років. Весь апарат НСПП у 1999 р. складав 113 осіб, з них 34 працювали у центральному апараті.
Основними завданнями цієї служби є такі:
o сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових суперечок (конфліктів), що виникли між ними;
o прогнозування виникнення конфліктів та сприяння своєчасному їх вирішенню;
o здійснення посередництва та примирення під час колективних трудових суперечок (конфліктів).
Відповідно до поставлених завдань НСПП:
o вивчає й узагальнює причини виникнення колективних трудових суперечок (конфліктів) та їх можливі наслідки на національному, територіальному та галузевому рівнях, розроблює пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових суперечок;
o здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог;
o аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;
o сприяє встановленню контактів між сторонами колективних трудових суперечок (конфліктів);
o перевіряє в разі потреби повноваження представників сторін колективних трудових суперечок (конфліктів);
o консультує сторони колективних трудових суперечок (конфліктів) з питань:
- компетенції органів щодо задоволення вимог, які є предметом колективних трудових суперечок (конфліктів) чи виконання яких буде сприяти їхньому вирішенню;
- застосування нормативно-правових актів для вирішення колективних трудових суперечок (конфліктів);
o за зверненням сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) розглядає матеріали про колективну трудову суперечку (конфлікт) для її вирішення;
o у випадках, передбачених ст. 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", та коли рекомендації НСПП з вирішення колективних трудових суперечок (конфліктів) не враховано, НСПП звертається із заявою щодо вирішення колективної трудової суперечки (конфлікту) відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних судів і Київського та Севастопольського міських судів;
o формує списки незалежних посередників і арбітрів;
o на прохання сторін колективної трудової суперечки (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення їх до примирливих процедур;
o вивчає й поширює вітчизняний та закордонний досвід роботи з попередження й врегулювання колективних трудових суперечок (конфліктів);
o залучає в разі потреби до участі у примирливих процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;
o забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових суперечок (конфліктів);
o узагальнює та вносить у встановленому порядку пропозиції з удосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових суперечок (конфліктів);
o у межах своєї компетенції розробляє та затверджує положення,

 
 

Цікаве

Загрузка...