WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин (пошукова робота) - Реферат

трудового розпорядку, арбітражних рішень чи іншим припустимим пі ляхом. Будь-який працівник, який вважає, що має підставу для скарги,повинний мати також і право (індивідуально чи разом з іншими працівниками) подати таку скаргу і вимагати її розгляду. У Рекомендації в деталях подаються принципи та процедури, призначені для цього.
Для працівників нашої країни важливим є виконання вимог Конвенції МОП "Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності підприємця" (1992 p., № 173).
Проте, слід зазначити, ще не розроблено конвенції про регулювання трудових конфліктів у вигляді страйків.
У Конвенції "Регулювання питань праці" (1978 p., № 150) та в Рекомендації "Про співробітництво в галузевому та національному масштабі" (1960 p., № 131) зазначається, що держави зобов'язані організувати ефективну систему з врегулювання питань праці, функції й обов'язки якої належним чином мають бути скоординовані. Вона має забезпечувати в межах системи консультацій співробітництво та переговори між організаціями підприємців та працівників. Система з врегулювання виконує функції щодо підготовки, проведення, координації, перевірки та перегляду національної трудової політики, надання послуг і порад підприємцям та працівникам у їх організаціях і т.ін.
Глава XV "Кодексу законів про працю України" присвячена розгляду індивідуальних трудових суперечок, під якими розуміються суперечки, що виникають між працівником і власником чи уповноваженим ним органом незалежно від форми трудового договору.
Індивідуальні трудові суперечки розглядаються:
o комісіями з трудових суперечок;
o районними (міськими) судами.
Трудова суперечка підлягає розгляду у комісії з трудових суперечок, якщо працівник самостійно чи за участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником чи уповноваженим ним органом.
Комісія з трудових суперечок обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з кількістю працюючих не менше 15 осіб. Порядок обрання, кількість, склад та термін повноважень комісії також визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу. При цьому кількість робітників у складі комісії з трудових суперечок на підприємстві має бути не менше половини її складу. Комісія з трудових суперечок обирає зі свого складу голову, його заступників та секретаря комісії.
За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації, можуть бути створені комісії з трудових суперечок у цехах та інших аналогічних підрозділах.
Організаційно-технічне забезпечення комісії з трудових суперечок (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та збереження заяв працівників та справ, підготовка та видача копій рішень і т.ін.) здійснюється власником чи уповноваженим ним органом.
Працівник може звернутися до комісії з трудових суперечок у тримісячний термін від того дня, коли він довідався чи мав довідатися про порушення свого права. У випадку пропуску з повалених причин встановленого терміну комісія з трудових суперечок може його відновити. Заява працівника, що надійшла у комісію, підлягає обов'язковій реєстрації.
Комісія з трудових суперечок зобов'язана розглянути трудову суперечку в десятиденний термін від дня подання заяви. Суперечки повинні розглядатися у присутності працівника, що подав заяву, представників власника чи уповноваженого ним органу. Розгляд суперечки через відсутність працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при розгляді суперечки від його імені може виступати представник профспілкового органу чи на вибір працівника - інша особа, у тому числі адвокат.
При повторній неявці працівника без повалених причин комісія може винести на засідання рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника права подати заяву знову в межах тримісячного терміну від дня, коли працівник довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права.
Комісія з трудових суперечок має право викликати на засідання свідків, доручати фахівцям проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника чи уповноваженого ним органу необхідних розрахунків та документів.
Засідання комісії з трудових суперечок вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.
Як працівник, так і власник чи уповноважений ним орган мають право заявити про мотивоване відхилення кандидатури будь-якого члена комісії. Питання про відхилення кандидатури вирішується більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. На засіданні комісії ведеться протокол, що підписується головою чи його заступником та секретарем.
Комісія з трудових суперечок ухвалює рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У рішенні відзначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, чи його представника, дата звернення до комісії та дата розгляду суперечки, суть суперечки, прізвища членів комісії, власника чи представників уповноваженого ним органу; результати голосування та мотивоване рішення комісії. Копії рішення комісії в триденний термін вручаються працівнику, власнику чи уповноваженому ним органу.
У випадку непогодження з рішенням комісії з трудових суперечок працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення в суді у десятиденний термін від дня вручення ним виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск зазначеного терміну не є підставою для відмови прийняти заяву. Визнавши причини пропуску поваленими, суд може відновити цей термін та розглянути суперечку по суті. У випадку, коли пропущений термін не відновлено, заява не розглядається і продовжується чинність рішення комісії з трудових суперечок.
Як правило, рішення комісії з трудових суперечок підлягає виконанню власником чи уповноваженим ним органом у триденний термін після закінчення десяти днів, передбачених на його оскарження. У випадку невиконання власником чи уповноваженим ним органом рішення комісії з трудових суперечок у встановлений термін комісією з трудових суперечок підприємства, установи, організації працівнику видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. На підставі посвідчення, пред'явленого не пізніше тримісячного терміну до районного (міського) суду, судовий виконавець виконує рішення комісії з трудових суперечок у примусовому порядку. У випадку пропуску працівником з повалених причин встановленого тримісячного терміну комісія з трудових суперечок, що видала посвідчення, може відновити цей термін.
У районних (міських) судах розглядаються трудові

 
 

Цікаве

Загрузка...