WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Профспілки в трудовому колективі, їх структура та зміст - Реферат

Профспілки в трудовому колективі, їх структура та зміст - Реферат


Реферат на тему:
Профспілки в трудовому колективі, їх структура та зміст
Професійні спілки на даний момент є одним з найважливіших демократичних інститутів сучасного суспільства.
Профспілки являють собою добровільну неприбуткову громадську організацію, що об'єднує громадян на підставі загальних інтересів за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).
Об'єднання профспілок - це є добровільне об'єднання профспілкових організацій (первинних, місцевих, обласних, регіональних, галузевих) для виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р.
Трудові відносини та профспілковий рух тісно пов'язані між собою. У нашій країні профспілковий рух за порівняно короткий історичний період пройшов декілька етапів. Можна виділити перший етап, який характеризується такими моментами: визнанням профспілок "школою комунізму", "пасами до комунізму" - як ще однієї надбудови у державному апараті, якій доручили виконувати окремі державні функції, пов'язані з видачею путівок, соціальним страхуванням, охороною праці і т.ін. У цей період профспілки фактично не відігравали самостійної ролі і знаходилися під впливом державної й адміністративної влади.
Другий період розпочався із шахтарських страйків 1989 p., коли у профспілковому русі відбувався розкол, з'явилися нові організації та лідери. Профспілковий рух почав проявляти себе як певна самостійна політична сила, організація, яка своєю головною метою вважає захист інтересів трудящих. Ці зміни поступово призвели до того, що вони почали перетворюватися у дійсних захисників прав та інтересів працюючих. Все це вимагало докорінних змін у їх діяльності, в уточненні їх місця, функцій та завдань у системі соціального захисту. У зв'язку з цим певного інтересу набуває аналіз даних, отриманих під час проведення соціологічного дослідження стану та перспектив профспілкового руху на шахтах ВО "Макіїввугілля", де було опитано більше 500 працівників.
Відразу слід підкреслити особливе значення профспілок для працюючих. Так, оцінюючи соціальну захищеність, опитані вважали, що їх основними захисниками є професійні спілки (36 % - профспілка працівників вугільної промисловості (ППВП), 19 % - незалежна профспілка гірників (НПГ), 19 % - адміністрація).
Великий інтерес викликають отримані дані, що дозволяють співставити діяльність профспілок на шахтах - НПГ і ППВП. НПГ виникла після страйків 1989 p., коли в робітничому русі з'явилися нові лідери зі своїм розумінням сучасних завдань профспілкової діяльності. Тоді за ними пішло досить багато людей. На запитання анкети "Якщо ви раніше були членом профспілки ППВП, а тепер є членом НПГ, яка причина вашого виходу з колишньої профспілки?" шахтарі відповідали:
o розчарування у діяльності існуючої профспілки на шахті - 48 %;
o розчарування у профспілкових лідерах - 13 %;
o велика залежність профспілки від державних структур, адміністрації - 24 %;
o НПГ більше обіцяє для робітника - 10 %;
o приваблюють цілі та завдання НПГ - 19 %.
Були й такі твердження: "За НПГ - майбутнє", "Приваблюють профспілкові лідери НПГ", "Головне не в тому, яка профспілка, а які в ній люди".
Були й заперечення: "Не вірю обіцянкам НПГ", "Багато профспілок - немає єдності в основному - захисті трудящих", "Не приваблюють профспілкові лідери НПГ, їх політичні й економічні погляди" і т.ін.
Багато з опитаних були незадоволені існуванням декількох профспілок, розцінюючи це як розкол у лавах робітничого руху. На даний момент така роз'єднаність продовжує існувати, ці профспілкові організації багато в чому замкнені на вирішенні своїх внутрішніх проблем, не вивчають і не використовують позитивного досвіду, накопиченого в альтернативних організаціях. Важливим є здорова конкуренція у вирішенні проблем соціального захисту, пошук нових піляхів і методів її посилення. Проте крах монополії у профспілковому русі не повинний означати відмову від спільних акцій та виступів на захист працюючих.
Під час дослідження мотивації членства у профспілкових організаціях було поставлено низку запитань, що стосуються знання програмних документів профспілок - Статуту, Програми, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і т.ін. Проте під час опитування було з'ясовано, що не знає Статуту своїх профспілок більше половини опитаних, Програми - 40 %.
Основну частину анкети було присвячено оцінці діяльності профспілок на шахті, серед членів ППВП позитивну оцінку діяльності своєї організації дали понад 66 % опитаних, при опитуванні членів НПГ - 83 %.
Якими ж є основні причини незадоволеності діяльністю профспілок на підприємстві? Відповіді були такими:
o великий тиск з боку вищих органів, мала самостійність - 13,5 %;
o адміністрація не рахується з думкою профспілок - 16,1 % ;
o багато демагогії та обіцянок, мало справ у профспілках - 10,5 %;
o недостатність прав у профспілок - 15 %;
o пасивність профспілкових лідерів, невміння організувати роботу, некомпетентність лідерів, мала активність членів профспілки, обрання у профком випадкових людей (тобто ця група недоліків в основному пов'язана з наявністю помилок у підборі профспілкових кадрів);
o бюрократизм та інертність профспілок, недоліки у структурі й організації діяльності - 10,2 %.
Отже, головними причинами незадоволеності профспілковою діяльністю є, насамперед, несамостійність та залежність, проблеми з розміщенням та підбором кадрів.
Багато хто пов'язують своє перебування у профспілці з можливістю одержання від неї певних благ. Дійсно, профспілка в міру своїх фінансових можливостей прагне допомогти працюючим. Тільки 7,5 % від загальної кількості опитаних шахтарів вказали, що від профспілки вони не мали ніякої допомоги протягом останніх трьох років. Серед одержуваних благ були зазначені такі: надання санаторно-курортних та туристичних путівок членам профспілок та їх родинам, повна або часткова оплата транспортних послуг - надання транспорту для поїздок на роботу та додому, оплата перебування дітей у дитячих дошкільних установах, погашення внесків на кооперативне житло, видача кредитів та позичок, надання матеріальної допомоги, подарунки до свят та інші. Проте не слід забувати, що в умовах ринку основною функцією профспілок є не розподільча, а захисна.
На запитання анкети "Що мають змінити у своїй діяльності профспілки в умовах переходу до ринку?" 42 % опитаних вказали, що вони повинні більше уваги приділяти вирішенню соціальних питань, 97 % - вирішенню економічних питань. Отже, необхідно знайти правильне поєднання цих двох важливих напрямків у сфері захисту прав та інтересів трудящих.
На думку опитуваних, до компетенції діяльності профспілок мають входити питання, пов'язані з контролем за правильністю виплати заробітної плати, роз'ясненням прав та обов'язків працюючих, з розробкою колективних договорів, це є також боротьба з неправильними

 
 

Цікаве

Загрузка...