WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні причини конфліктів - Реферат

Психологічні причини конфліктів - Реферат

цільовими характеристиками діяльності співробітників, одночасно скорочується число конфліктів, викликаних проблемами адаптації працівників у трудовому колективі, через порушення трудової дисципліни, невідповідності посадовим вимогам.
За даними Н. В. Грипіиної, для жінок характерною є тенденція до більшої частоти конфліктів, пов'язаних з їхніми особистісними потребами (зарплата, розподіл відпусток), а чоловіки є більш схильні до конфліктів, пов'язаних безпосередньо із самою трудовою діяльністю (організація праці,визначеність трудових функцій і т.ін.).
11. Відсутність поваги до керівництва. Якщо в більшості співробітників виникає відчуття, що стиль і методи управління не відповідають практичним потребам, то це може стати причиною виникнення конфліктної ситуації. Незадоволеність рівнем ділової чи управлінської компетенції керівника часто призводить до конфліктів. Очевидно, важливо знати, чого очікує персонал від своїх керівників, і прагнути виправдати його сподівання, що збігаються з інтересами організації.
2.12. Недостатня мотивація. Якщо вдається домогтися збігу потреб індивідів з потребами організації, то очевидно, що персонал "викладатиметься" заради задоволення цих потреб, чого не забезпечить ніякий примус.
Слід зазначити, що в цьому підрозділі ми не прагнули зробити аналіз усіх можливих причин виникнення конфліктів. Це просто неможливо зробити. Але наведений невеликий аналіз причин конфліктів, що зустрічаються найчастіше, дозволить розробити орієнтовні напрямки стратегії і тактики поведінки у конфліктах залежно від їх типових причин.
У ст.2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" наведено чотири види розбіжностей, що можуть виникнути між сторонами соціально-трудових відносин і вважатися предметом колективної трудової суперечки. Відразу відзначимо, що цей перелік не є вичерпним і потребує більшої деталізації. На сьогоднішній день розроблено класифікатор вимог, що містить найдетальніше пояснення вимог, які можуть бути предметом колективної трудової суперечки. Так, до класифікаційних груп молена віднести такі вимоги:
1) встановлення нових чи зміна існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, у тому числі:
o організація виробництва і праці;
o нормування й оплата праці;
o умови і охорона праці;
o регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;
o забезпечення продуктивної зайнятості;
o розподіл і кооперація праці;
o організація й обслуговування робочих місць;
o організація підбору персоналу і його розвиток;
o соціальні гарантії, компенсації, пільги;
o комунально-побутове обслуговування;
o санітарно-побутове обслуговування;
o медичне обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
o організація суспільного харчування і питного режиму на виробництві;
o інше;
2) укладання чи зміни колективного договору, угоди, у т.ч.:
o укладання колективного договору, угоди;
o зміни колективного договору, угоди;
3) виконання колективного договору, угоди чи окремих їх положень, у т.ч. з питань:
o гарантій праці та забезпечення продуктивної зайнятості;
o нормування й оплати праці, встановлення мінімальних соціальних гарантій з оплати праці, з них:
- із заборгованості по заробітній платі, своєчасної її виплати;
- умов збільшення (регулювання) фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих, міжкваліфікаційних (між-посадових) співвідношень в оплаті праці:
? зміни в організації виробництва і праці;
? соціальних гарантій, компенсацій і пільг;
? забезпечення соціального страхування;
? режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
? умов і охорони праці й умов охорони довкілля;
? забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
? участі працівників у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємств (якщо це не визначено статутом);
? гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
? інше; 4) невиконання вимог законодавства про працю, у т.ч. з питань гарантій при складанні, зміні й припиненні трудових договорів (контрактів) найманих робітників:
o забезпечення зайнятості працівників, що звільняються;
o регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;
o нормування й оплати праці;
o гарантій і компенсацій (пільг), у т.ч. із:
- відшкодування у встановленому порядку шкоди працівникам у випадку ушкодження їхнього здоров'я;
- гарантій щодо зайнятості, умов і охорони праці жінок;
- гарантій щодо зайнятості, умов і охорони праці молоді;
- надання пільг для працюючих, які поєднують роботу з навчанням;
- гарантій діяльності профспілкових чи інших представницьких організацій трудящих;
- забезпечення державного соціального страхування й інших гарантій, що регулюються чинним законодавством про працю.
Список використаної літератури
1. Александрова Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути решения. - М., 1993. - С.14.
2. Амелин В. Г. Социология конфликта. - М., 1992. - С.149.
3. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
4. Беззубко Л. В., Лобас В. М., Чернобай А. В. Вопросы трудовых отношений в условиях рынка: Учеб. пособие. - Макеевка: ДонГАСА, 2000. - 206 с.
5. Бекешкіна І. Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К.: Абрис, 1994. - 48 с.
6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989. - 190 с.
7. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Иркутск, 1974.
8. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и Биржи; ЮНИГИ, 1997. - 501с.
9. Гришина Н. В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов. - Ленинград, 1977. - С.27.
10. Гришина Н. В. Производственные конфликты и их регулирование. - Ленинград, 1982. - С. 118.
11. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту // Соціологічні дослідження. - 1994. - № 5. - С. 144.
12. Забастовки: отношение населения и взгляд изнутри // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 92-98.
13. Зайцева О. А, Радугин А А, Радугин К. А и др. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Центр, 1998. - 432 с.
14. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М.: Аспект Прогресс, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...