WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні основи навчання - Реферат

Психологічні основи навчання - Реферат

швидке засвоєння знань, і, накінець, дисципліна під час навчального заняття. Організувати увагу учнів на уроці - значить спрямувати їх свідомість на зміст навчальної роботи, включити в дію, примусити думати. Немає і не може бути зосередженості уваги в бездіяльному стані. В процесі виконання самостійної роботи зосредженність уваги учнів підтримується послідовним включенням одного стану розумових дій в інший. Наприклад: з'сування питаня і умови задачі - обдумування способу розв'язання і його здійснення - контроль за виконанням дій і перевірка результату. Якщо в ланцюгу взаємопов'язаних розумових дій випадає якась ланка і учень не знає, що йому робити далі, то його увага розосереджується. Тому важливо, щоб до початку самостійної роботи учні уяснили умову і порядок її виконання. В процесі навчальної роботи учням приходиться розподіляти увагу. Успішне розприділення уваги можливе при умові, коли обидва види дій підпорядковані одній, ясно усвідомленній меті і коли одна із дій являється звичною і в якійсь мірі виконується автоматично. Стійкість уваги учнів під час поясненнянового матеріалу забезпечується тим, що вчитель не просто викладає факти, а роздумує, більше того, втягує учнів в лабораторію свого мислення, веде їх думку від розв'язання одного питання до розв'язання іншого. З чим це пов'язано? Чому? Що з цього слідує? Як це довести? За допомогою цих і інших питань вчитель в ході поясненя не тільки не дає думці учнів дрімати, але вчить їх логіці мислення, вчить аналізувати, узагальнювати, обгрунтовувати, оцінювати. При переході від одного виду навчальної роботи до іншого проходить переключення уваги. Щоб переключити увагу учнів, необхідно підсумувати попередній вид роботи і чітко виділити нову задачу. У випадку відволікання окремих учнів слід вияснити його причини. Ними можуть бути неповне навантаження учнів, недостатність вольових якостей, звичка бути неуважним, підвищенна втомлюваність, погане самопочуття дитини, психічна травма і ін. Учні можуть бути неуважними і при виконанні монотонної, нецікавої роботи, у випадку даних їм непосильних завдань або непослідовних вимог, і при неправильній організації темпу їх діяльності. Так, надто швидкий темп не дає можливості зосередитись, а надто повільний розхолоджує, розосереджує увагу. Зосередженність уваги учнів може бути зруйнована сильним постороннім збуджувачем. В з'язку з цим недопустимі такі факти, коли в середині уроку в клас приходять з оголошенням або якоюсь терміновою справою. Буває, що сам учитель непродуманими діями або зауваженнями розсіює увагу учнів. Окрик, публічне осудження, роздратованість або недоброзичливість вчителя - все це сильні фактори, під дією яких створюється підвищена збуджуваність і нервозність учнів, внаслідок чого учителю довго не вдається зосередити увагу учнів на потрібному предметі. Якщо учні чимось перезбуджені на перерві, то зняти цей стан на початку уроку допоможе тільки дуже врівноважений, доброзичливий і діловий тон вчителя. Застосовуючи різні дисциплінарні заходи, учитель може добитися лише зовнішньої дисципліни, тобто відносної тиші в класі, але не внутрішньої готовності учнів до сприйняття змісту уроку. Увага найефективніше організовується на основі зацікавленості учнів роботою, а також на грунті усвідомлення її важливості або необхідності. Велике значення для виховання уваги учнів має раціональна організація навчально - виховної роботи, психологічний клімат в групах.
Тренування пам'яті
В процесі навчання учень кожного разу ніби відштовхується від того, чого він уже навчився. До явищ научіння відносяться всі показники, які свідчать про просування учнів вперед. Цими показниками визначаються і рівень розумового розвитку учня, і характер його відношення до навчання, і особливості самоорганізації розумової праці. Пам'ять закріплює досягнуті в учінні результати, зберігає іх і відтворює у відповідності з вимогами життя і навчальної діяльності. Пам'ять забезпечує єдність і цілісність особистості, так як являється основою нагромадження індивідуального досвіду, основою нормального здійснення всіх психічних процесів і їх взаємодії. Без пам'яті людина нічому не змогла би навчитись. Основні процеси пам'яті - запам'ятовування, зберігання і відтворення. Якість цих процесів залежить від того, яке значення має запам'ятовуючий матеріал для учня, якою установкою він керувався при запам'ятовуванні, яке відношення склалось у нього до запам'ятовуваного матеріалу і як був пов'язаний цей матеріал з різними видами навчальної діяльності учнів. В процесі навчання іноді слід давати установку на точне, дослівне заучування і відтворення метеріалу, що безперечно необхідно у відношенні визначень, формулювань і т.д. В інших випадках запам'ятовуваний матеріал необхідно логічно обробити. Запам'ятовування навчального матеріалу учнями на уроці повинно здійснюватись під керівництвом вчителя. Учитель організує активну діяльність учнів по заучуванню - розкриває значення даного матеріалу, дає необхідну установку на його запам'ятовування, показує спеціальні приклади логічної обробки матеріалу і його смислове групування, застосовує різноманітні вправи на засвоєння і сприйняття. Об'єм пам'яті визначається кількістю не будь-якої, а ревалентної інформації, тобто інформації, що має віднощення до справи, значимої, цілеспрямованої. Тому слід орієнтувати учнів, щоб вони запам'ятовували не все, а тільки необхідне. Учитель повинен чітко диференціювати навчальний матеріал, вказуючи учням, що треба запам'ятати на деякий час, що - назавжди, що запам'ятати дослівно, а що лише взяти до уваги або ж уяснити загальний смисл запам'ятовуваного. Чим менший об'єм інформації, тим менше її запам'ятовувати. Тому при організації діяльності учнів по запам'ятовуванню необхідно, по-перше, чітко обмежити те, що вже відомо, від того, що дійсно являється новим, по-друге, нові відомості слід викладати в можливо більш точних і економних виразах, по-третє, скорочувати число одиниць запам'ятовуваного матеріалу шляхом утворення більш крупних логічних частин або узагальнюючих образів. Учитель не тільки сам має опрацювати логічно новий матеріал, роблячи його зручним для запам'ятовування, але й навчати відповідним прийомам учнів. Більш того, учнів необхідно вправляти в аналізі логічної структури навчального матеріалу, вимагаючи від них відмінностей основних положень і аргументації, фактичного матеріалу і коментаря. Згортання інформації шляхом виділення основних положень і відповідної її аргументації значно скорочує навантаження на пам'ять і допомагає учням усвідомлено пов'язувати нові істини з раніше засвоєними. Згортання інформації може здійснюватись і по іншій схемі - від повного і детального повідомлення до тез, від них - до детального, а потім до короткого плану і від плану до

 
 

Цікаве

Загрузка...