WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Характеристика трудових конфліктів на підприємстві - Реферат

Характеристика трудових конфліктів на підприємстві - Реферат

конфлікти Профспілки Галузі
незал. профсп. гірників офіц. профсп. вугільн. пром. металург. машино-буд. буді-вельн.
Адміністрація підприємства 45 27 54 20 34 10
Міністерства, відомства 37 15 34 40 32 -
Міська влада - 20 12 40 10 10
Адміністрація регіону 34 17 14 - 12 10
Банківські структури - 10 16 - 15 10
Нові комерційні структури - 3 18 - - -
Мафія - 17 - 20 - 30
Парламент країни 95 51 36 100 89 40
Президент 95 27 24 80 75 80
Примітка. Експертами названо не більше трьох причин.
Серед отриманих відповідей домінує точка зору, що за виникаючі конфлікти у державі переважно мають нестивідповідальність її парламент та Президент. На третє місце за ступенем відповідальності за виникаючі конфлікти вийшли: у вугільній промисловості - адміністрація підприємств, в інших галузях - міністерства та відомства.
Переважна більшість опитаних відзначили, що страйки негативно впливають на економічне становище в країні та на становище працівників в інших, нестрайкуючих галузях. Щодо оцінки впливу страйку на економічне становище самих страйкуючих переважною оцінкою було: "Не знаю", "Важко відповісти". Це свідчить про те, що значна більшість опитаних бачить негативні наслідки страйків, а така оцінка наслідків страйку багато в чому впливає й на зміну думки з приводу ефективності цієї форми протесту.
Кожний трудовий конфлікт має певні наслідки. Результати конфлікту впливають на стан працівників не тільки даного промислового підприємства, але й інших галузей (див. табл. 12).
Оцінка наслідків страйків на підприємствах різних галузей
Показник оцінки Так Ні Не знаю
1 2 3 4
Поліпшать ваше економічне становище
машинобудування 25 52 23
вугільна промисловість 14 86 -
будівництво - 90 10
металургія - 66 34
профспілки 14 7 79
незалежні профспілки 8 38 54
регіональні органи - 85 15
Поліпшать економічне становище у країні
машинобудування 5 85 10
вугільна промисловість - 100 -
будівництво - 80 20
металургія - 66 34
профспілки 4 4 92
незалежні профспілки 3 38 59
регіональні органи - 95 5
Позитивно вплинуть на становище працівників інших галузей
машинобудування 5 72 77
вугільна промисловість 7 86 7
будівництво - 80 20
металургія - 66 34
профспілки 18 28 54
Під час аналізу стану трудової конфліктності на підприємствах регіону було виявлено основні особливості розвитку конфліктів у різних галузях, їх характерні риси. Уявляється важливим також здійснення спроби прогнозу подальшого розвитку конфліктності. У результаті проведених опитувань було отримано дані експертів щодо зміни рівня трудових відносин (див. табл. 13).
Аналіз даних табл. 13 свідчить, що на сьогодні не відбудеться рішучих змін у стані трудової конфліктності: у металургії та вугільній промисловості до кінця 2003 р. спостерігатиметься її зростання, відповідно конфліктність зменшиться у будівництві, й тільки через декілька років можна буде говорити про її значне зменшення в машинобудуванні та будівництві. Серед аргументів було наведено такі: триватиме зростання рівня цін, падіння рівня доходів; не відбудеться стабілізації економічного становища в країні; зростуть зловживання та порушення законності; буде відсутня достатня матеріальна база у галузях, здатна вивести їх із занепаду; не буде надійної програми виходу з кризи держави та галузей; бракуватиме законодавчої основи в державі; не відновляться зруйновані економічні зв'язки; буде неефективною діяльність існуючих органів влади та управління і т.ін.
Зміни трудових відносин на підприємствах різних галузей
Прогноз Роки
1999 2000-2003
Залишиться на колишньому рівні
машинобудування 37 42
вугільна промисловість 28 29
металургія 16 15
будівництво 50 10
Зменшиться
машинобудування 27 46
вугільна промисловість 14 21
металургія 16 27
будівництво 30 70
Зростатиме
машинобудування 42 37
вугільна промисловість 58 50
металургія 68 50
будівництво 20 20
Думки з приводу змін у стані конфліктності в металургії та вугільній промисловості розділилися, при цьому, на думку половини опитаних експертів, вона зростатиме. Оптимістичний прогноз відносно стану конфліктності пов'язаний, насамперед, з надіями експертів на зміну структури галузі, її оптимізацію, встановлення сталих зв'язків з постачальниками та споживачами, подальше удосконалення чинного законодавства. Негативний прогноз - підвищення конфліктності - зробили ті експерти, які висловили сумнів у можливості стабілізації економіки, поліпшення рівня життя населення у такий короткий термін. Таким чином, на підставі проведених оцінок можна зробити загальний висновок: становище у трудовій конфліктності в найближчому майбутньому не поліпшиться, що робить подальше проведення досліджень з розглянутих питань актуальним та необхідним.
Список використаної літератури
1. Александрова Е. В. Социально-трудовые конфликты: пути решения. - М., 1993. - С.14.
2. Амелин В. Г. Социология конфликта. - М., 1992. - С.149.
3. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 296 с.
4. Беззубко Л. В., Лобас В. М., Чернобай А. В. Вопросы трудовых отношений в условиях рынка: Учеб. пособие. - Макеевка: ДонГАСА, 2000. - 206 с.
5. Бекешкіна І. Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К.: Абрис, 1994. - 48 с.
6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1989. - 190 с.
7. Воронов Ю. П. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - Иркутск, 1974.
8. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и Биржи; ЮНИГИ, 1997. - 501с.
9. Гришина Н. В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов. - Ленинград, 1977. - С.27.
10. Гришина Н. В. Производственные конфликты и их регулирование. - Ленинград, 1982. - С. 118.
11. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту // Соціологічні дослідження. - 1994. - № 5. - С. 144.
12. Забастовки: отношение населения и взгляд изнутри // Вопросы экономики. - 1990. - № 3. - С. 92-98.
13. Зайцева О. А, Радугин А А, Радугин К. А и др. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Центр, 1998. - 432 с.
14. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. - М.: Аспект

 
 

Цікаве

Загрузка...