WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Характеристика трудових конфліктів на підприємстві - Реферат

Характеристика трудових конфліктів на підприємстві - Реферат


Реферат на тему:
Характеристика трудових конфліктів на підприємстві
Однією з найважливіших характеристик стану трудових відносин є насамперед, рівень конфліктності. Нині рівень трудової конфліктності на підприємствах регіону, виходячи з аналізу отриманих відповідей працюючих у різних галузях промисловості, можна оцінити так: у вугільній промисловості - високий; в інших галузях - як середній та низький (див. табл. 8).
Таблиця 8
Оцінка стану трудової конфліктності на підприємствах різних галузей
Рівень конфліктності Вугільна Машинобудування Металургія Будівництво
Високий 52 - - -
Середній 28 27 - 10
Низький - 57 50 20
Важко відповісти 20 26 50 70
Низький рівень конфліктності пов'язаний також з успішною діяльністю адміністрації низки підприємств щодо запобігання та згладжування конфліктів (у металургії), стабільністю роботи підприємства, тим, що тут надається посильна допомога трудящим з боку адміністрації та профспілок, здійснюються заходи з поліпшення соціального захисту працюючих. На підвищення рівня конфліктності впливає відсутність фронту робіт, погроза закриття підприємств, загальний стан розвитку економіки в регіоні.
Основними причинами конфліктів на підприємствах є такі. Перше місце посідають економічні, пов'язані із затримкою заробітної плати - на цю причину вказало більше половини опитаних. На друге та третє місця серед причин вийшли відповідно погані умови праці та некомпетентність керівників.
У вугільній промисловості на третьому місці серед причин конфліктів є розподіл соціальних благ. Питома вага таких причин, як наявність недоліків у розвитку процесів приватизації й акціонування, у розподілі акцій та прибутку, в організації комерційних структур - відносно невисока. Це пов'язане, насамперед, з тим, що процеси подальшого розвитку ринкових відносин ще не відбуваються досить широко й активно в багатьох галузях, особливо у вугільній промисловості, де спостерігається їх помітне відставання. Серед причин виникнення конфліктів на регіональному рівні на перше місце вийшли соціально-економічні, пов'язані з недосконалістю соціального захисту трудящих в умовах розвитку ринку. Так, перевалена більшість профспілкових лідерів назвала основними причинами конфліктів існуючі диспропорції в оплаті праці - випередження темпів зростання цін відносно темпів зростання рівня доходів.
Серед інших важливих причин, що суттєво впливають на економічне становище підприємств, були названі такі: розірвання господарських зв'язків (7-41%); невідрегульованість господарських відносин у СНД (27-38%). Експерти, що представляють місцеві органи управління, розподілили за ступенем важливості такі причини розвитку конфліктності та соціальної напруженості в регіоні: диспропорції в оплаті праці - 100%; розірвання господарських зв'язків - 100%; розшарування суспільства на соціальні групи - 85% ; невідрегульованість господарських відносин у СНД - 85%.
У галузевому розрізі основними причинами конфліктів на підприємствах є: у вугільній промисловості - недоліки (затримка) в оплаті праці, скорочення штатів, розподіл соціальних благ; у металургії - недоліки (затримка) в оплаті праці, погані умови праці, організація комерційних структур; у будівництві - недоліки (затримка) в оплаті праці; у машинобудуванні - недоліки (затримка) в оплаті праці; некомпетентність керівників, особисті причини (див. табл. 9 та 10). Серед основних причин конфліктності в регіоні було відзначено такі: випередження темпів зростання цін відносно темпів зростання рівня доходів та розрив господарських зв'язків, що існували раніше в СРСР.
Основні причини конфліктності та соціальної напруженості
(питома вага відповідей експертів - представників профспілок та виконавчих органів у загальній кількості тих, хто відповів)
Причини Профспілки Незалежні профспілки Виконавчі органи
На підприємстві
недоліки (затримка) в оплаті праці 52 77 100
скорочення штатів 28 34 -
некомпетентність керівників 40 34 85
погані умови праці 46 73 15
приватизація й акціонування 10 14 -
розподіл акцій, прибутку 10 13 -
розподіл соціальних благ 27 46 22
організація комерційних структур 15 23 -
особисті причини 3 15 -
У регіоні
диспропорції в оплаті праці 40 48 100
розшарування суспільства на соціальні групи 28 24 85
випередження темпів зростання цін відносно темпів зростання доходів 65 56 100
страйки 10 - 57
розірвання господарських зв'язків 41 37 100
невідрегульованість господарських відносин у СНД 38 27 85
Примітка. Експертами названо не більше трьох причин.
Основні причини конфліктності та соціальної напруженості
(питома вага відповідей експертів - представників різних галузей у загальній кількості тих, хто відповів)
Причини Маши-нобуду-ван. Вугільна про-мисл. Будівництво Металургія
На підприємстві
недоліки (затримка) в оплаті праці 80 92 30 100
скорочення штатів 20 50 - -
некомпетентність керівників 60 14 - 33
погані умови праці 26 21 20 50
приватизація й акціонування 14 - - -
розподіл акцій, прибутку 28 20 16 -
розподіл соціальних благ 20 50 10 16
організація комерційних структур 28 - - -
особисті причини 34 21 20 -
У регіоні
диспропорції в оплаті праці 62 21 90 50
розшарування суспільства на соціальні групи 42 57 40 33
випередження темпів зростання цін відносно темпів зростання доходів 92 100 70 100
страйки 6 57 - -
розірвання господарських зв'язків 75 78 40 50
невідрегульованість господарських відносин у СНД 75 85 50 33
Примітка. Експертами названо не більше трьох причин.
Крім основних причин конфліктів, не наведених в анкеті, було названо такі: невіра людей у реформи; проблеми з працевлаштуванням; емігрування висококваліфікованих робітників у Росію в пошуках більших заробітків; нестабільність соціально-економічного становища в Україні; невисокий рівень життя населення; відсутність законів, що захищають права людини.
Великий інтерес викликає аналіз відповідей на запитання: "Хто несе відповідальність за конфлікти, що виникають?". Результати отриманих відповідей відображено в табл. 11.
Таблиця 11
Дані відповідей на запитання "Хто несе відповідальність за конфлікти, що виникають?"
Несуть відповідальність за

 
 

Цікаве

Загрузка...