WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рівень суб’єктивного контролю - Реферат

Рівень суб’єктивного контролю - Реферат

є версія для національних меншостей. Усі ці варіанти при своєму створенні проходили ретельну психометричну перевірку.
Для оригінальної версії перевірка надійності проводилася методом розщеплення тесту і методом повторного його виконання через 2 місяці. Ця перевірка показала, що тест досить надійний. Те ж саме можна сказати і про його валідності.
Тестованомусуб'єкту пред'являється 44 твердження, які стосуються різних явищ і подій життя і відносини до них. Він повинен оцінити ступінь своєї згоди і незгоди з кожним із тверджень, використовуючи 6-бальну шкалу (від "цілком не згодний" до "цілком згодний").
Інструкція випробуваному: "Цей опитувальник установлює спосіб, яким деякі важливі події в житті нашого суспільства впливають на різних людей... Будь ласка, виберіть з кожної пари одне (і тільки одне) висловлення, що сильніше Вас торкається".
Після відповіді на усі твердження результати обробляються. Ця обробка відбувається в три етапи.
Спочатку за допомогою спеціального "ключа" підраховуються "сирі" бали по 7 шкалах:
" шкала загальної інтернальності;
" шкала інтернальності в області досягнень;
" шкала інтернальності в області сімейних відносин;
" шкала інтернальності в області невдач;
" шкала інтернальності у виробничих відносинах;
" шкала інтернальності в області міжособистісних відносин;
" шкала інтернальності в області здоров'я і хвороб.
На другому етапі "сирі" бали переводяться в стандартні бали - стіни, що представлені по 10-бальній шкалі. Результати, виражені в стінах, можна вже зіставляти з нормами.
На третьому етапі обробки результатів створюється графік - "профіль РСК" Він вибудовується по всім семи 10-бальним шкалам - із середнім показником, рівним 5,5.
Після цього відбувається інтерпретація отриманих результатів. Аналізується кожна шкала окремо. Відхилення, що перевищує норму (5,5) свідчить про інтернальності, а показники нижче норми - про екстернальності.
Приведемо приклад інтерпретації результатів по Шкалі інтернальності у виробничих відносинах, як найбільш інформативної для цілей професійної діагностики (хоча, це не означає, що результати по інших шкалах ніякого інтересу в цьому відношенні не представляють).
Високий показник по цій шкалі говорить про те, що людина покладається в основному на себе в організації своєї виробничої діяльності. Він вважає, що може впливати на свої відносини з колегами, керувати ними і нести за них відповідальність. Так само він думає, що його професійна кар'єра, просування по службі залежать у більшому ступені від нього самого, а не від когось іншого чи від якихось зовнішніх сил.
Низький показник, отриманий тестованим суб'єктом по Шкалі інтернальності в сфері виробничих відносин, свідчить про те, що він має схильність знімати із себе будь-яку відповідальність за свої професійні успіхи і невдачі. Він вважає, що не він сам, а хтось іншої - начальство, колеги, везіння й ін. - визначають усе, що з ним відбувається в цій області.
Дослідження рівня суб'єктивного контролю показують, що локус контролю універсальний. Він характерний для індивіда в цілому і виявляється однаковим образом у будь-яких ситуаціях, у яких індивід виявляється. Рівень суб'єктивного контролю є узагальненою характеристикою особистості.
Висновки
Отже, рівень суб'єктивного контролю є узагальненою характеристикою особистості, що виявляється схожим образом у різних ситуаціях. Психологи думають, що рівень суб'єктивного контролю зв'язаний з відчуттям людиною відповідальності за те, що відбувається "тут і тепер", а також за віддалені наслідки, тобто із соціальною зрілістю і самостійністю особистості.
Вперше методики діагностики такої характеристики особистості були апробовані в 60-х роках у США. Найбільш відома серед них - шкала локус контролю (locus of control scale), розроблена Дж. Роттером (J. B. Rotter). Ця шкала заснована на положенні про те, що всі люди поділяються на два типи - інтерналів та екстерналів - у залежності від того, як вони оцінюють, що є причиною різних подій у їх житті і хто несе за них відповідальність.
Кожна людина можна оцінити по шкалі "інтернальність-екстернальність". Інтернали мають внутрішній локус контролю, екстернали - зовнішній. Розходження між двома типами локалізації контролю можуть виявитися істотними з погляду успішності професійної діяльності (інтернальний локус контролю значимий корелює з індексом професійного успіху).
Люди інтернального типу оцінюють усі значимі події, що відбуваються з ними, як результат їхньої власної діяльності. Вони продуктивніше трудяться на самоті, більш активні в пошуку інформації. Крім того, інтернальні особистості краще справляються з роботою, що вимагає прояву ініціативи. Вони більш рішучі, упевнені в собі, принципові в міжособистісних відносинах, не бояться ризикувати. Дослідження показують, що інтернальні керівники здатні успішно здійснювати директивне керівництво.
Екстернальна особистість, навпаки, інтерпретує все, що відбуваються в її житті події, як залежні не від неї, а від якихось зовнішніх сил (Бога, інших людей, долі і т.д.). Оскільки екстернали не почувають себе здатними впливати на своє життя, або контролювати розвиток подій, вони знімають із себе усяку відповідальність за все, що відбувається з ними. Разом з тим, вони характеризуються більшої конформністю, більш поступливі і чуттєві до думки й оцінок інших. У цілому, екстернальні особистості виявляються гарними виконавцями, що ефективно працюють під контролем інших людей.
У вітчизняній практиці використовується методика дослідження рівня суб'єктивного контролю (РСК), створена Е. Ф. Бажиним, Е. А. Голінкіной і А.М.Еткіндом у Ленінградському психоневрологічному інституті ім.В.М.Бехтерева на основі шкали Дж.Роттера. Автори даної методики виходять з того, що спрямованість суб'єктивного контролю в тої самого людини може мати варіації в різних життєвих сферах. Тому РСК включає ряд шкал, що вимірюють не просто інтернальність-екстернальність, але і прояви цієї характеристики в таких областях, як відношення до досягнень, невдачам, до здоров'я і хвороби, а також у сфері сімейних, виробничих і міжособистісних відносин.
Список використаної літератури
1. Бажин Е., Голинкина Е., Еткинд А. Опросник рівня суб'єктивного контролю РСК). М., 1993.
2. Бодров В. Психологія професійної придатності. М., 2001.
3. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ромен-ця.-К.: Либідь, 1995.-632с.
4. Педагогика / Под общ. ред. проф. А. II. Кондратюка. - К.: Выща школа,1976.-376с.

 
 

Цікаве

Загрузка...