WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Рівень суб’єктивного контролю - Реферат

Рівень суб’єктивного контролю - Реферат


РЕФЕРАТ
з дисципліни "Психологія та педагогіка"
на тему:
"Рівень суб'єктивного контролю"
ПЛАН
Вступ
1. Поняття рівню суб'єктивного контролю, його типи
2. Шкала локусу контролю Дж. Роттера
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Предмет наукової психології складають конкретні факти психічного життя, що характеризуються якісно та кількісно. Наприклад, під час сприйняття образ предмета зберігає свою відносну сталість навіть за змінених умов сприйняття (книжкова сторінка буде білою і в напівтемряві, і в сонячному світлі). Або ж тривалість часу реакції різних людей на той самий подразник буде різною (звук, спалах тощо).
Однак наукова психологія не може обмежуватися самим лише описанням психологічних фактів, хоч би якими цікавими вони були, їх треба пояснювати.
Важливе місця як в психології, так і в педагогіці посідає вивчення особистості, її головних психологічних ознак. Одним із критеріїв самовизначення особистості є рівень суб'єктивного контролю, тобто уміння людини приймати на себе відповідальність за власну поводенку, за результат діяльності в різних ситуаціях.
1. Поняття рівню суб'єктивного контролю, його типи
Рівень субєктивного контролю (РСК) - здатність суб'єкта контролювати себе і свою поведінку, управляти ним, брати на себе відповідальність за те, що відбувається з ним і навколо.
Поняття суб'єктивного контролю є складовою частиною теорії Джорджа Поттера про локус контролю. Було виділено два типи: екстеріальний та інтеріальний.
Екстеріал думає, що події, що відбуваються з ним, є результатом дії зовнішніх сил - случаючи, інших людей і т.д.
Інтеріал інтерпретує значимі події як результат своєї власної діяльності. Будь-якій людині властиві ознаки того чи іншого типу, причому, у різних ситуаціях може переважати те один, те інший тип, внутрішній контроль яких універсальний і характерний стосовно будь-яких типів подій і ситуацій, з якими йому приходиться зіштовхуватися.
За даними психологів, якщо людина виражений інтеріал, тобто вважає себе відповідальним за всі події, що з ним відбуваються, те для нього, як правило, характерна віра у свої сили, задоволеність працею, як сферою додатка своїх сил. Він більш відповідальний, витривалий, послідовний, емоційно стабільний, схильний до лідерства, у нього висока готовність до самоосвіти і самовдосконалення. Така людина може відрізнятися деякою категоричністю і бути недостатньо сприйнятливим до навколишнього середовища.
Екстеріали - люди весняної стратегії. Вони вбачають джерело невдач і двигун успіху поза собою. Для цих людей характерні такі особливості: несхильність до самокритики і самовдосконалення, гостре відчування соціальної ситуації, зміни в ній, сприйнятливість до середовища. На їхню думку, у їхнє діяльності велику роль грають зовнішні обставини (доля, випадок, люди), вони схильні до тривожності, прислухаються до чужої думки, не уникають обману як тактики самовиправдання.
Узагальнений образ інтеріала-екстеріала допоможе прогнозувати труднощі і проблеми того й іншого типу людей, більш точно визначати особливості і мотиви поведінки, прогнозувати особливості вибору професії і професійного розвитку особистості.
2. Шкала локусу контролю Дж. Роттера
Шкала локусу контролю (Locus of control scale) призначена для діагностики рівня суб'єктивного контролю (РСК). РСК є характеристикою, що визначає ступінь незалежності людини, його самостійності, відповідальності й активності в досягненні цілей. Методика нерідко застосовується в роботі кадрових служб із метою добору претендентів на посаду керівників.
Поняття "локус контролю", введене в психологію в середині 60-х рр. XX в., описує деяке узагальнене представлення людини про те, що є причиною подій його життя і хто несе за них відповідальність.
Локус контролю є двохполюсною характеристикою: на одному полюсі знаходяться інтернали, на іншому - екстернали. У кожної людини є своє місце на шкалі інтернальности - екстернальності. Інтернали мають внутрішній локус контролю, екстернали - зовнішній.
Інтернальна особистість оцінює всі значимі події, що відбуваються з нею, як результат її власної діяльності. Інтернал вважає, що може впливати на події свого життя, керувати ними і, отже, нести відповідальність за них і за своє життя в цілому.
Екстернальна особистість, навпаки, інтерпретує усі відбуваються в її житті події як залежні не від її, а від якихось інших сил (Бога, інших людей, долі і т.д.). Оскільки екстернал не почуває себе здатним або впливати на своє життя, контролювати розвиток подій. Він знімає із себе усяку відповідальність за все происходящее з ним.
Між інтернальними і екстернальними особистостями є й інші відмінності, що можуть виявитися істотними з погляду їхньої професійної діяльності. Так, приміром, екстернали характеризуються більшої конформностью, схильністю маніпуляціям, вони більш поступливі і чуттєві до думки й оцінок інших. У цілому, екстернальні особистості виявляються гарними виконавцями, що ефективно працюють під контролем інших людей.
Інтернали, на відміну від екстерналов, продуктивніше трудяться не в команді, а на самоті. Вони більш активні в пошуку інформації. Крім того, інтернальні особистості краще справляються з роботою, що вимагає прояву ініціативи. Вони більш рішучі, упевнені в собі, принципові в міжособистісних відносинах, не бояться ризикувати. Дослідження показують, що інтернальние керівники здатні успішно здійснювати директивне керівництво.
Інтернальні та екстернальні особистості розрізняються й іншими особливостями, наприклад, самооцінкою. Люди з інтернальним локусом контролю думають про себе як про добрі, товариські, дружелюбні, рішучі, незворушні, чесні, самостійні особистості. А люди з екстернальним локусом контролю вважають себе несамостійними, дратівливими, залежними, егоїстичними, нерішучими, невпевненими в собі, ворожими оточенню.
Відомо також, що інтернали більше піклуються про своє здоров'я, у них рідше бувають психологічні проблеми.
Лонгітюдне дослідження більш 3000 дорослих чоловіків, проведене в США, показало, що локус контролю значимий корелює з індексом професійного успіху (успіх у роботі зв'язаний з інтернальним локусом).
Усі ці розходження можна діагностувати за допомогою опросника РСК (чи Шкали локусу контролю). Автор опитувальника - Дж. Роттер (J. B. Rotter) - створив його в 1966 році. Російською мовою опитувальник РСК був вперше опублікований Е. Бажиним зі співавторами в 1984 році.
Розроблено варіанти цього тесту для дорослих, школярів і навіть для дошкільників. Також

 
 

Цікаве

Загрузка...