WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні аспекти взаємовідносин у подружжя - Курсова робота

Психологічні аспекти взаємовідносин у подружжя - Курсова робота

мотивів і цілей членів родинної групи. Адаптація їх один до одного ситуативна, перманентна, а то й декларативна. Рольові обов'язки в таких сім'ях нерідко виконуються з примусу, що створює психологічне напруження в сімейному сшлкуванні. Емоційна дистанція між чоловіком і жінкою та іншими членами родини створює сприятливий грунт для виникнення психологічної несумісності, а отже, і міжособових конфліктів.
За ознакою комунікативних установок членів родини роз- різнюються корпоративні (прагматичні) і альтруїстичнітипи сімей. У перших спілкування здійснюється на договірних, корпоративних засадах. У такій сім'ї кожний виконує покладенна нього обов'язки лише за умов, якщо інші виконують свої. Як правило, здійснюється жорсткий контроль за поведінкою кожного члена сім'ї, налагоджено систему позитивних і негативних санкцій для заохочення виконання рольових обвязків. Сімейеа група може мати подібні ціннісні орієнтації й бути психологічно сумісного та емоційно пов'язаною, але в ії членів відсутня готовність поступитися власними інтересами заради спільного блага. Прагматичний принцип співжиття ("що ти для мене, те й я для тебе") діє як у взаєминах подружжя, так і в стосунках з дітьми та іншими родичами. Постійно вираховується, хто і скільки доклав зусиль до підвищення сімейного добробуту що отримав натомість. Психологічна рівновага в таких сім'ях дуже нестійка. Цінність кожного визначається тим, якою мірою.він може задовольнити прагматичні установки інших. На цій основі досить легко виховується егоїстичний тил особистості з настановою "жити для себе".
Спілкування в альтруїстичних сім'ях грунтується на сві- домому визнанні кожним членом родини відповідальності за добробут інших. Поведінка членів сім'ї часто йде врозріз з власними потребами і запитами - за принципом "житии для інших". Кожний у такій сім'ї с цінністю сам по собі, а не тому, що дає якусь користь, тобто створює для сім'ї матеріальний добробут і забезпечує їй високий соціальний статус та ін. Навіть члени сім'ї, які порушують прийняті в ній норми поведінки, не стають ізгоями, навпаки, їм усіляко допомагають знайти правильний шлях.
За кількістю і характером комунікативних зв'язків роз- різнюються відкриті і закриті сім'ї. У відкритих особистісна спрямованість не обмежується лише колом родинних інтересів та цілей. Члени сім'ї включені в різні соціальні зв'язки. Специфікою відкритої сім'ї с прагнення до нових контактів. Завдяки цьому підвищується їх соціально-захисний потенціал. Вони мають можливість компенсувати невдачу в одній суспільній сфері переключенням своїх інтересів в іншу.
Закриті сім'ї є комунікативне самодостатніми. Кількість позасімейних соціальних контактів у них'надто обмежена, і, як правило, вони не прапгуть до їх розширення. Головне - це твоя сім'я і родинні зв'язки, а все інше - тло, на якому проходить життя. Власна сім'я посідає перше місце в ієрархії родинних цінностей.
Залежно від адаптивних ресурсів сім'ї, її здатності при- стосовуватися до мінливості умов життя виділяють гнучкі й інертні (консервативні) сім'ї. Гнучкий тип сім'ї характеризується здатністю швидко переорієнтовуватися, якщо цього вимагають нові умови життя. Інертні сім'ї, навпаки, ригідні та консервативні щодо переоцінки й зміни вже усталених стандартів поведінки.
За характером розподілу влади виділяють сім'ї єдиновладні (авторитарні) і демократичні. У перших влада зосереджена в руках когось одного - чоловіка, дружини та ін. Згідно з цим найважливіші рішення приймяються тільки зі схвалення цього члена родини. Соціологи за цим показником поділяють сучасні сім'ї на неопатріархальні і неоматріархальні.
Для демократичних сімей характерна або рівноправність усіх членівродини в прийнятті рішень, або функціональнии розподіл влади: в одних сферах життя головну роль відіграє чоловік, в інших - жінка, у третіх - хтось із батьків подружжя чи старші діти.
Виділення авторитарних і демократичних типів сімей' має істотне значення для оцінки ресурсів сімейного виховання, але за умов, коли відомі інші характеристики спілкування і міжособистісних стосунків. Так, в інтегрованих, гармонійних, емоційно об'єднаних, з альтруїстичними установками сім'ях питання розподілу влади взагалі не виникає. Сімейна ієрархія, яка склалася, сприймається членами родини як природна й оптимальна, незалежно від того - авторитарна вона чи демократична. В дезінтегрованих сім'ях єдиновладдя може бути джерелом постійного психологічного напруження в родинних стосунках.
Класифікація сімей за наведеними шістьма полярними ознаками дещо умовна. Характеризуючи сім'ю як той чи інший тип, беруть до уваги перевагу якоїсь однієї ознаки взаємин у сімейній групі й абстрагуються від усіх інших. Отже, чисті сімейні типи - це наукова абстракція, яка потрібна для розуміння суті явища. В житті звичайно трапляються змішані типи, у яких взаємини характеризуються поєднанням різних ознак у певному співвідношенні. Тому для діагностики сімейних стосунків з метою надання сім'ї психологічної допомоги доцільно визначати тип сім'ї за домінуючою ознакою, наприклад так: "швидше інтегрована, ніж роз'єднана, і т. п.".
Список використаних джерел
1.Степан Геник . Усе починається з родини . // Л.,2000р.
2. Степан Геник . Людина , сім`я , Україна . // Л.,2000р.
3.Психологія . / Видання третє , стереотипне / За ред. членакоресподента АПН України Ю.Л.Трофімова / Київ "Либідь" , - 2001р.
4.Савельичева В.Л. Жінка зробить чоловіка щасливим , якщо почує його "хочу"// Світи . - 1993.- №3.
5.Андреева Г.М. Спілкування і оптимізація спільної діяльності .-
М.:МГУ, 1987р.
6.Дульская О. Стриляйте девушки ... глазами . // АИФ . Здоровье.- 1999г.
7.Лао-Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности . Перевод с китайского . - М .: Знание , 1991г.
8.Дако П. Нове мистецтво жити . Переклад з французької . , 1995р.
9.Обозов Н.М. Психологія між особистісних відносин . - К. : Либідь , 1990р.
10.Рождественская М . Тисяча способів вивести чоловіка (жінку)
з себе . // Сім`я . 2000.- № 9.
11.Рінінська М. Сімейні чвари . // Сім`я . 2000.- № 9.
12.Бєлатов С.А. Дев`ять правил чвари подружжя . // АІФ. Україна . - 2000. - №7 .
13.Сатир В. Как строить себя и свою семью / Перевод с английского . М . : Педагогика . 1992г.
14.Катина Л. Надежды маленький оркестрик // Света . 1996. - №10
15.Петровский А.В. Психология о каждом из нас и каждому из нас о пхологии . М . Российский государственный гуманитарный
университет , 1996г.
16.Суходольський Г.В. Основи психологічної теорії діяльності . Л. : Видавництво ЛГУ , 1988р.
17.Герасимів А. Як зберегти любов чоловіка . // Християнка . - 1999. - №7 / 8 .
18.Витек К. Проблемы супружеского благополучия . - М .: Прогресс . 1988г.
19.Чехова В. Настоящая жена . // Семья . 1999. - №40.
20.Сыменко В.А. Супружеские конфликты . - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Мысль , 1989г.
21.Берн Э. Игры , в которые играют люди . Люди , которые играют в игры . / Пер. с англ. ; Худ. обл. М.В. Драко . - 2-е изд.-
Мн. : ООО " Попудри" , 2000г.

 
 

Цікаве

Загрузка...