WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Післявоєнна психологічна думка (після 1945 р.) - Реферат

Післявоєнна психологічна думка (після 1945 р.) - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"ПІСЛЯВОЄННА ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА"
(після 1945 р.)
ПЛАН
1. Психологія і фізіологія: дискусії про предмет психології в 50-60-і рр. XX століття
2. Розвиток психологічної науки в період із другої половини 60-х до кінця 80-х рр.
3. Використана література
1. Психологія і фізіологія: дискусії про предмет психології
в 50-60-і рр. XX століття
Бурхливий розвиток психології в роки війни й у перші післявоєнні роки давало підставу припускати, що, нарешті, психологічна наука в СРСР зможе перебороти труднощі і забезпечити собі спокійне майбутнє. Однак дійсність виявилася іншою.
Через кілька років після закінчення Великої Вітчизняної війни в науковому житті країни відбувається ряд подій, що свідчать про нову хвилю боротьби за чистоту ленінсько-сталінських ідей у різних сферах наукового пізнання. Початок був покладений у 1948 р. сесією Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук ім. В.І.Леніна (ВАСХНІЛ), на якій була розгромлена генетика. Сама форма і результат обговорення дискусійних питань на сесії свідчили про повернення в науку волюнтаристичних, ідеолого-політичних методів розв'язання спірних проблем, освячених старими ідеями боротьби зі схоластикою, ідеалізмом, буржуазними реакційними вченнями.
Дуже чітко це проявилося в ході організованою Академією наук СРСР і Академією медичних наук СРСР 28 червня - 4 липня 1950 р. науковій сесії, присвяченої проблемам фізіологічного вчення академіка І.П. Павлова. Сесія була скликана за вказівкою І.В. Сталіна, що висловив ідею про необхідність проведення дискусії про вчення І.П. Павлова і давшого відповідне доручення Г.М.Маленкову, Ю.А.Жданову й Е.І.Смирнову. Ця так називана "Павлівська сесія" з'явилася однією із самих похмурих сторінок історії радянської науки післявоєнного періоду. Формально головна задача сесії полягала в тому, щоб "розкрити недоліки, що заважають подальшому плідному розвитку ідей Павлова". Було позначене еталонне, єдино вірне вчення (вчення Павлова про умовно-рефлекторний характер вищої нервової діяльності) і визначені основні "негативні герої".
Психологи, розуміючи всі пагубні наслідки для долі своєї науки основних ідей, висунутих на сесії, звертаються до аналізу природно-наукових основ психічних явищ. Як відзначає Е.А. Будилова, "небезпека зведення психічного до фізіологічного, яка знову виникла на павлівській сесії, змусила згадати про боротьбу з механізмом у природознавстві в 20-х рр." Психологія була поставлена перед необхідністю зробити поворот до павлівської фізіології, відновити наступність із сеченовськими ідеями. Психологи повинні були оцінити роль і значення вчення І.П. Павлова для психологічних досліджень, а психологічна теорія - знайти точки свого росту в навчанні про рефлекторну природу психічного.
У складній обстановці психологам необхідно було знайти шлях, що дозволяє уникнути як зведення психічного до фізіологічного, так і відокремлення психічного від фізіологічного. Були виділені дві ключові проблеми: проблема детермінації психічного і її зв'язку з мозком і проблема об'єктивного методу в психології.
У травні 1962 р. АН СРСР, АМН СРСР, АПН РСФСР і Міністерства вищої і середньої освіти СРСР і Росії організують Всесоюзну нараду по філософських питаннях фізіології вищої нервової діяльності і психології, у якому взяло участь більш тисячі фахівців. У ході дискусій на нараді обговорювалося, насамперед, значення Павлівського вчення для психології. Позначилося кілька підходів: визнання того, що теорія Павлова в умовах сучасної науки втрачає своє значення і протилежна точка зору, що обґрунтовує актуальність, що зберігається, павлівської "парадигми". У цілому підсумком наради з'явилося визнання можливості доповнення павлівського вчення новими ідеями і теоріями в області фізіології і психофізіології.
Принципово по-новому вирішені питання про предмет психології і фізіології вищої нервової діяльності. Було визнано, що ці дві науки мають справу з тим самим об'єктом - вищою нервовою діяльністю як функцією мозку. Розрізняються ж предмети даних наук - відповідно психологічний і фізіологічний аспекти цієї діяльності.
Підводячи підсумки даному періоду розвитку психології в СРСР, необхідно підкреслити, що перебудова психології на основі павлівського вчення сприяла більш чіткій розробці методологічних основ психології, появі нових психофізіологічних підходів і теорій, визначенню специфічних методів вивчення психічних явищ. В остаточному підсумку психології удалося відстояти свою незалежність від претензій фізіології вищої нервової діяльності.
2. Розвиток психологічної науки в період
з другої половини 60-х до кінця 80-х рр.
Після завершення дискусії про роль і значення фізіологічного вчення І.П.Павлова для пізнання психічних явищ починається відносно спокійний, з погляду політичного й ідеологічного впливу на психологію, період її розвитку. Зміни, що відбулися в політичному житті країни в часи "хрущовської відлиги", сприяли тому, що ідеологічний тиск і контроль за наукою перестав бути настільки жорстким, як це було в перше післявоєнне десятиліття. Тим самим були створені умови для інтенсивного поступального розвитку психологічної науки.
Цей період в історії радянської психології характеризується:
активним включенням психології в рішення практичних задач;
розширенням дослідницького проблемного поля і ростом прикладної орієнтованості проведених досліджень;
формуванням нових наукових напрямків і посиленням зв'язку з іншими науками;
розвитком комплексного підходу в пізнанні психічної реальності і розробкою системної методології психологічних досліджень;
зміцненням організаційної і матеріально-технічної бази психології;
постановкою нових теоретичних проблем і розробкою категоріально-понятійного апарата психології.
Це все в кінцевому рахунку сприяло істотному зміцненню статусу психології в суспільстві, зростанню ролі психологічних досліджень при прийнятті відповідальних управлінських, кадрових і навіть політичних рішень.
Важливим напрямком і результатом розвитку психології в аналізований період було поглиблення і конкретизація теоретичних і методологічних основ психології як науки.
Проблеми теорії і методології психології розвивалися в працях багатьох радянських психологів того періоду. На з'їздах Товариства психологів, на XVIII Міжнародному психологічному конгресі, що відбувся в Москві в 1966 р. (і був єдиним Міжнародним психологічним конгресом, проведеним у Радянському Союзі) теоретичні доповіді займали значне місце поряд з численними конкретними дослідженнями. Широко дискутувалися вони і на сторінках журналу "Питання психології". Предметом обговорення були питання про природу і структуру психічного, співвідношенні свідомості і несвідомого, ролі уродженого і придбаного в розвитку психіки, предметі психології на новому етапі її історії і т.д. При цьому можна виділити ряд ключових позицій і досягненьтеоретико-методологічного пошуку.
Обговорення ключових методологічних проблем психології стало сприятливим ґрунтом для розгортання конкретних досліджень в області психології. Характеризуючи особливості розвитку психології в СРСР у 60-80-і рр., можна виділити ряд тенденцій. Розширення проблемного поля досліджень.
Поглиблення міждисциплінарних зв'язків і формування "стикових" проблем, що виникають на перетинанні проблематики різних психологічних дисциплін.
Посилення зв'язку з практикою і її що орієнтує і направляє ролі в розвитку науково-дослідної діяльності.
Зміна проблематики психологічних досліджень під впливом науково-технічного прогресу: теорії інформації і кібернетики, освоєння космосу, інтенсифікації інженерних розробок, появи нових технологій, автоматизованих систем керування і т.д.
Предметом психологічного аналізу виступають у цей період усі рівні організації людини - починаючи від природних, індивідних його характеристик і до найбільш складних, суб'єктно-особистісних проявів. Утверджується ідея, що жодне психічне явище не існує відособлено, ізольовано, ізольовано від інших, а виступає як частина єдиного цілого - людини, суб'єкта діяльності,

 
 

Цікаве

Загрузка...