WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Основні методи вирішення творчих задач - Реферат

Основні методи вирішення творчих задач - Реферат


Винахідники давно звернули увагу на те, що часто в ситуаціях, коли логічні прийоми, процедури мислення виявляються марними і заходять у тупик, природно припустити, що оптимальної є принципово протилежна альтернатива рішення. Наприклад, ведеться пошук міцності виробу, і для цих цілей прагнуть збільшити його вагу, конструкцію роблять суцільнометалеву, у той час як кращих результатів удається досягти шляхом рішення задачі в протилежному напрямку, наприклад зменшити вага конструкції, зробивши її полою.
Метод інверсії базується на закономірності і відповідно принципі дуалізму, діалектичної єдності й оптимального використання протилежних (прямих і зворотних) процедур творчого мислення: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, статичні і динамічної характеристики об'єкта дослідження, зовнішні і внутрішні сторони об'єкта, чи збільшення, навпаки, зменшення розмірів, конкретне й абстрактне, реальне і фантастичне, роз'єднання й об'єднання, конвергенцію (звуження полючи пошуку) і дивергенцію (розширення полючи пошуку). Якщо не удається вирішити задачу від початку до кінця, то спробуйте вирішити її від кінця до початку і т.д.
Безсумнівним достоїнством методу інверсії є те, що він дозволяє розвивати діалектику мислення, відшукувати вихід з, здавалося б, безвихідної ситуації, знаходити оригінальні, часом дуже несподівані рішення різного рівня труднощі і проблемності творчих задач.
Його недоліком і обмеженням є те, що він вимагає досить високого рівня творчих здібностей, базисних знань, умінь і досвіду.
6. Метод емпатії (метод особистої аналогії)
Метод аналогій завжди був важливим евристичним методом рішення творчих задач. Процес застосування аналогії є як би проміжною ланкою між інтуїтивними і логічними процедурами мислення. У рішенні творчих задач використовують різні аналогії: конкретні й абстрактні; ведуться пошуки аналогії живої природи з неживий, наприклад в області техніки. У цих останніх аналогіях можуть бути, у свою чергу, встановлені аналогії за формою, структурі, функціям, процесам і т.д.
У ситуаціях уявної побудови аналога іноді гарні евристичні результати дає такий прийом, як гіперболізація, наприклад значне чи збільшення, навпаки, зменшення масштабів технічного чи об'єкта його окремих вузлів.
Найчастіше емпатія означає ототожнення особистості однієї людини з особистістю іншого, коли намагаються думкою поставити себе в положення іншого. Не випадково емпатія, чи особиста аналогія, у рішенні творчої задачі розуміється як ототожнення людини з технічним об'єктом, процесом, деякою системою. Коли застосовується метод емпатії, те об'єкту приписують почуття, емоції самої людини: людина ідентифікує мети, функції, можливості, плюси і мінуси, наприклад машини, зі своїми власними. Людина як би зливається з об'єктом, об'єкту приписується поводження, що можливо у фантастичному варіанті.
Таким чином, в основі методу емпатії (особистої аналогії) лежить принцип заміщення досліджуваного об'єкта, процесу іншим. З обліком сказаний метод емпатії - це один з евристичних методів рішення творчих задач, в основі якого лежить процес емпатії, тобто ототожнення себе з об'єктом і предметом творчої діяльності, осмислення функцій досліджуваного предмета на основі "вживання" в образ винаходу, якому приписуються особисті почуття, емоції, здібності бачити, чути, міркувати і т.д.
7. Метод організованих стратегій
Одним з головних психологічних бар'єрів у рішенні творчих задач є інерція мислення і нездатність вирішального піти, відмовитися від найбільш очевидного способу і знайти новий підхід, новий напрямок у пошуках ідей рішення.
І навіть якщо ми вибираємо правильні напрямки (стратегії) пошуку ідеї рішення, то виникають побоювання, що ми упустили щось головне, можливо, більш оригінальну стратегію, ідею.
У визначеній мері перебороти инерцию мислення допоможе метод організованих стратегій.
В основі цього методу лежать:
а) принцип самоврядування особистості у виборі нових стратегій рішення творчої задачі;
б) принцип відсторонення, тобто розгляду об'єкта, предмета, процесу, усякий раз зі зненацька нової точки зору.
Евристичні правила методу організованих стратегій:
У процесі рішення творчої задачі записуйте всі спонтанно виникаючі у вас ідеї (стратегії).
Поряд з використанням пропонованих організованих стратегій, використовуйте і перевіряйте спонтанно виникаючі стратегії.
Помнете, що часто одна чи кілька організованих стратегій добре доповнюються виникаючими стратегіями.
Висновки
Отже, можна зробити наступні висновки:
Правила рішення творчих задач також часто називають евристичними правилами, а окремо узяте правило, прийом рішення творчої задачі часто називають евристикою.
Про продуктивність евристик і евристичних правил у рішенні творчих задач добре знають винахідники і раціоналізатори. Однак і вони часто їх використовують стихійно. А це надзвичайно ускладнює їх практичне застосування. Тому навчання рішенню творчих задач і в шкільній, і у вузівській практиці в основному здійснювалося методом проб і помилок, тобто далеко не кращим чином. Правда, як у вітчизняній практиці в роботах Г.С.Альтшуллера, Г.Я.Буша, так і в закордонній практиці є серйозні спроби описати ці методичні рекомендації в застосуванні до винахідників, наприклад, методу "мозкового штурму", метод синектики й ін. Але ці методичні рекомендації, якщо їх сформулювати у виді правил, можуть знайти саме широке застосування й у діяльності менеджера - сучасного керівника.
Евристичний діалог "мозкової атаки" базується на ряді психологічних іпедагогічних закономірностей, але перш ніж їх сформулювати, варто коротко зупинитися на тих теоретичних передумовах, якими керувалися творці цього методу. Винахідниками було відзначено, що колективно генерувати ідеї ефективніше, ніж індивідуально. Метод евристичних питань доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації чи упорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Евристичні питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики рішення творчої задачі. Замічено, що результативність творчої діяльності, особливо на етапі генерування нових ідей, істотно підвищується, якщо широко використовувати всі нові і нові асоціації, що у підсумку породжують по-справжньому продуктивні ідеї рішення проблеми. У процесі зародження асоціацій установлюються неординарні взаємозв'язки між компонентами розв'язуваної проблеми й елементами зовнішнього світу, включаючи компоненти колишнього досвіду творчої діяльності осіб, які беруть участь у колективному рішенні проблеми, творчої задачі. Метод інверсії (у психології його іноді називають методом звертання) являє собою один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на пошук ідей рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, найчастіше протилежних традиційним поглядам. Метод аналогій завжди був важливим евристичним методом рішення творчих задач.
Список використаної літератури
1. Ильина О.Н. Милорадова Н.Г. Управление персоналом. Психология управления. Справочное и учебное пособие для специалистов и руководителей кадровых служб строительного комплекса Москвы. - М.: ЗАО "издательский дом "Логос - Развитие", 2002.
2. Милорадова Н.Г. Мышление в дискуссиях и решениях задач. Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям. 2-е изд. М.: изд-во АСВ, 2000.
3. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. Учебно-методическое пособие. Москва - Воронеж, 2002.
4. Практическая психология: Учебник /Под ред. М.К. Тутушкиной. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям. М.: Изд-во АСВ, 1997.
5. Милорадова Н.Г. Психологический практикум по курсу "Психология управления". М.: МГСУ, 2004.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992, с.27-140; 165-193; 359-388;435-515.
7. Никифоров Г.С., Сливкин Ю.Н. Психология менеджмента /Психологическое обеспечение профессиональной деятельности /под ред. Никифорова Г.С. - СПб.: изд-во С.-Петербургского ун-та, 1991, с.84-95.

 
 

Цікаве

Загрузка...