WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Когнітивна сфера особистості - Реферат

Когнітивна сфера особистості - Реферат

на рухову, емоційну, образну, словесно-логічну;
2. за тривалістю закріплення і збереження матеріалу - на короткочасну ( оперативну ) й довгочасну;
3. залежно від того, як процеси пам'яті включаються в структуру діяльності, як вони пов'язані з її цілями та засобами, - на мимовільну й довільну;
4. за усвідомленням ( розумінням) змісту матеріалу пам'яті - на смислову й механічну.
Рухова пам'ять полягає у запам'ятовуванні та відтворенні людиною своїх рухів. Така необхідність виникає переважно в практичній діяльності людини.
Емоційна пам'ять - це запам'ятовування і відтворення своїх емоцій і почуттів. Емоції сигналізують про потреби та інтереси, відображають наше ставлення до оточення.
Образна пам'ять полягає в запам'ятовуванні образів, уявлень про предмети та явища навколишнього світу, властивостей і зв'язківміж ними. Вона буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою, смаковою залежно від аналізаторів, з якими пов'язане її походження.
Словесно-логічна пам'ять є специфічно людською пам'яттю, що базується на спільній діяльності двох сигнальних систем, у якій головна роль належить другій.
Короткочасна пам'ять характеризується швидким запам'ятовуванням матеріалу, негайним його відтворенням і коротким строком зберігання.
Оперативна пам'ять - це запам'ятовування, збуруження і відтворення інформації в міру потреби в досягненні мети в конкретній діяльності або окремих операцій діяльності.
Довгочасна ( тривала ) пам'ять - базується на довгостроковій фіксації пам'яті, характеризується тривалим збереженням і наступним використанням інформації в діяльності людини.
Мимовільна пам'ять - полягає в запам'ятовуванні та відтворенні матеріалу без спеціальної мети цого запам'ятати або пригадати.
Довільна пам'ять - це запам'ятовуання і відтворення, коли людина ставить перед собою мету запам'ятати, коли виникає потреба в навмисному заучуванні.
Смислова пам'ять - пов'язана з розумінням того змісту, що запам'ятовується. Вона опирається на смислові зв'язки в мозкових структурах на систему словесних і образних асоціацій, що становить основу.
Механічна пам'ять - це пам'ять, якій притаманне не розуміння, не усвідомлення, як правило, навмисного запам'ятовування. Матеріал, який ми запам'ятовуємо механічно ще не має певного місця в матеріальному досвіді. Цю інформацію треба втиснути за допомогою вольової пам'яті.
Мислення - узагальнене та опосередковане пізнання світу в процесі практичної і теоретичної діяльності індивіда, засіб творчості особистості.
Поетапне формування розумових дій за Гальперіним :
I етап: зовнішня дія через матеріальні предмети, які змінюються на символи.
II етап: оформлення у вигляді вербальних знаків.
III етап: голосова вербалізація і проговорювання.
IV етап: в думках, за допомогою внутрішнього мовлення.
Мисленнєві операції.
Аналіз:
Мисленнєвий поділ предметів і явищ на частини чи властивості (форма, колір, смак...).
Синтез:
Мисленнєве об'єднання частин або властивостей в одне ціле.
Порівняння:
Зіставлення предметів і явищ, відшукування схожості й відмінностей між ними.
Узагальнення:
Мисленнєве об єднання предметів і явищ за їхніми спільними й суттєвими ознаками.
Абстрагування:
Виділення одних ознак і абстрагування від інших (здійснюється на основі аналізу).
Мислення та розв язування задач
Мислення та розв язування задач тісно пов язані один з одним. Але їх не можна співставляти, зводячи мислення до розв язку задачі. Розв язок задачі здійснюється тільки з допомогою мислення, а не інакше. Але мислення проявляється не тільки в розв язуванні задачі. Мисленнєва діяльність необхідна і для самої постановки задач, для виявлення і визнання нових проблем. Мислення потрібно також для засвоєння знань, для розуміння тексту в процесі читання та у інших таких випадках.
Хоча мислення не зводиться до рішення задач, найкраще всього формувати його іменно в ході рішення задач, коли учень зіштовхується з проблемами і питаннями які йому підсилу, і формує їх. За останній час на основі психологічних досліджень проблемною ситуацією і рішенням задач розробляються методи проблемного вивчення учнів. Ці методи вивчення направлені на те щоб поставити навчаючого в положення першовідкривача, дослідження деяких посильних для нього проблем.
Допомога і управляючий зі сторони педагога складаються не в усуненні цих труднощів, а в тому, щоб готувати навчаючого до їх усунення.
Дуже поширеним прийомом уяви є аглютинація, тобто "поєднання" різних, звичайно не об єднуваних якостей, деталей, частин. У вигляді так званого поєднання функцій аглютинація виступає як один із прийомів технічної творчості, винахідництва.
Дуже важливим прийомом створення творчого образу є аналогія, коли будується образ, чимось схожий на реально існуючу річ, організм, дію. Саме на цьому принципі ґрунтується спеціальна галузь знання біології та інженерної справи - біоніка. Біоніка виділяє певні якості живих організмів і застосовує їх для створення механізмів.
Аналогія - дуже поширений прийом у технічній творчості - буває близько, безпосередньо і віддаленою. Володіння цим прийомом - один із провідних компонентів здатності до конструювання, інженерної справи та винахідництва.
Психологічні особливості винахідницької діяльності сприяють тому, що навіть у поставленій й розв язаній задачі тривалий час зберігається "інерція" об єктивності її творчого змісту, об єктивної новизни. Саме цей заряд об єктивної новизни, що міститься у винахідницькій задачі, потрібний для розвитку творчої діяльності й зберігання всіх психологічних особливостей об єктивної творчості.
Список використаної літератури:
1. "Загальна психологія" за редакцією П. М. М ясоїд. Київ 2002р.
2. "Психологія" за редакціює Ю. Л. Трофімова. Київ 2001р.
3. "Общая психология" за редакцією А. В. Петровського. Москва1976г.
4. "Експериментальная психология" за редакцією Т. В. Корнилова. Москва 2002г.
5. "Практическая психология" за редакцією Г. С. Абрамова. Москва 1977г.

 
 

Цікаве

Загрузка...