WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

взаєморозуміння, додаток спільних зусиль для подальшої організації діяльності, у кінцевих результатах якої зацікавлені ті що спілкуються. Специфіка интеракції в тім, що вона фіксує не тільки обмін інформації, але й, головне, організацію спільних дій, а отже, виробляє їхні форми й норми.
А поводження людей, наприклад, у конфліктних ситуаціях обумовлено їхньою схильністю до них і здійснюється в наступних формах. Суперництво - як прагнення домогтися задоволення власних інтересів за рахунок і на шкоду іншої людини. Пристосування - приношення в жертву власних интересів заради інтересів іншої людини. Компроміс - означає взаємна згода й поступки.
Реальні механізми взаємодії працюють тоді, коли організовані спільні злагоджені дії людей. Стратегія й тактика взаємодії можлива лише на основі взаєморозуміння. Причому, стратегія визначається соціальною діяльністю тобто професійною працею, а тактика - безпосереднім поданням про партнера, його намірах, установках, мотивах. Взаємодіючи, люди не тільки піклуються про плани
спільної праці, але й, виражаючи себе як індивідуальні особистості, взаємно сприймають один одного.
Перцептиnная функція спілкування пояснює сприйняття й розуміння іншої людини й самого себе, установлення на цій основі взаєморозуміння й взаємодії. В акті спілкування включаються й працюють всі психічні процеси. З їхньою допомогою сприймаються й оцінюються індивідуальні особливості психіки й поводження людини. Соціальна перцепція припускає не тільки розуміння й прийняття цілей, мотивів, установок партнера по спілкуванню, але й розглядає як, яким образом він сприймається.. У ході пізнання іншої людини одночасно здійснюється кілька процесів: і емоційна оцінка цього іншого, і спроба зрозуміти лад його вчинків, і заснована на цьому стратегія власного поводження.
Як механізми соціальної перцепції виділяють: ідентифікацію, рефлексію й эмпатию. Ідентифікація позначає ототожнення, уподібнення себе іншим. Ідентифікувати себе зі співрозмовником означає: по-перше, об'єднання себе з ним на основі сталого емоційного зв'язку й включення у власний світ прийнятих його норм і цінностей; по-друге, це подання, бачення людиною свого співрозмовника як продовження самого себе (проекції), наділення його своїми особливостями - рисами, почуттями, бажаннями; по-третє, постановка себе на місце співрозмовника, що проявляється у вигляді занурення, перенесення себе в поле, простір, обставини партнера й приводить до засвоєння його особистісних змістів.
Раціональне осмислювання ситуації партнера підсилюється емоційним переживанням, тобто эмпатієй (співпереживанням). Эмпатія дозволяє взяти до уваги лінію поводження іншої людини. На основі емоційної оцінки людини формується відношення до нього: симпатія, антипатія. Эмпатія може проявлятися у формах: співпереживання - переживання тих же емоційних станів, що й інша людина, через ототожнення з ним. Співчуття - переживання власних емоційних станів із приводу почуттів іншої людини.
Наступним механізмом перцепції є рефлексія. Під рефлексією в соціальній психології розуміється усвідомлення діючим індивідумом, як він сприймається партнером по спілкуванню. Інакше кажучи, розуміння співрозмовника шляхом міркування за нього.Отже, рефлексія - це своєрідний процес подвоєного дзеркального відображення суб'єктами один одного.
Розглянуті механізми взаєморозуміння дозволяють перейти до аналізу самого процесу пізнання людьми один одного з погляду вивчення змісту міжособистісної перцепції (аналіз її механізмів, сопровождаюших її ефектів).
Зміст міжособистісного сприйняття є взаємодія двох партнерів, що має дві сторони: оцінювання один одного й зміна якихось характеристик, завдяки самому факту своєї присутності. При оцінюванні партнера люди часто будують цілу систему інтерпретацій його поводження й причин, його викликаючих . В умовах дефіциту информаuии починається приписування причин поводження й виникає ціла система способів приписування (атрибуція).
Приписування залежить від учинку. Храктер атрибуцій залежить від того, є суб'єкт спрйняття сам учасником цих подій. Стає ясно, чому співробітник, що не виконав завдання, "винить" обставини, а керівник, її що поставив і особисто що не брав участь, "винить" підлеглого. По цій же причині відповідальність за визначення події приписується іншим людям. Важливо пам'ятати, що в міжособистісному сприйнятті атрибутивні процеси займають значне місце.
Ефект "ореола" - це своєрідне "клеймо" на образ людини, що заважає бачити його дійсне поводження. Тому під час спілкування шляхом приписування формується установка на раніше існуючий образ і спотворюється сприйняття. Ефект "первинності" виникає при сприйнятті незнайомої людини й заздрості від порядку й значимості подання інформації для оцінки особистості. Раніше доведена інформація, хоча вона й діаметрально протилежна останньої, відіграє вирішальну роль при сприйнятті.
При сприйнятті знайомої людини діє ефект "новизни'" И остання, нова інформація, також протипоставлена раніше висловленої, виявляється найбільш значимою. Помилкове сприйняття зв'язане й зістереотипом. Він виникає в силу недостатнього досвіду й інформації й існує у вигляді стійкого образа. У результаті виникає спрощений підхід і упередження до людей. Існують стереотипи сприйняття професій, етнічні стереотипи й ін.
У процесі перцепції відбувається не просто сприйняття один одного, а Рождается ціла гама почуттів, виникають емоційні відносини, механізми утворення яких вивчає атракція.
Включення атракції в процес міжособистісного сприйняття необхідна умова спілкування людей. Для того щоб виник привабливий образ, позитивне емоційне відношення в спілкуванні, слід дотримуватися ряду положень.
Конкретними прийомами формування атракції можуть служити наступні. Прийом "ВЛАСНЕ ім'я" рекомендує частіше звертатися по імені та по батькові, тому що ці звуки - сама приємна мелодія для людини. Ім'я, дане людині, супроводжує його все життя й нероздільно з його особистістю. Такий обіг служить показником уваги й викликає часто неусвідомлені позитивні емоції. Наступний прийом пов'язаний з особою людини, що, як відомо, є "дзеркалом душі". Мімічні реакції особи рідко піддаються контролю й тому відбивають дійсне відношення до співрозмовника. Привітне выраження на особі, посмішка сигналізують про дружність, товариських відносин й добрі наміри.
Прийом "золоті слова" має на увазі, щоб люди не скупилися на компліменти, похвалу й заохочення. Сутність прийому "терплячий слухач" зводиться до того, щоб уміти зацікавлено вислухати співрозмовника, не тільки дати, але й сприяти тому, щоб він висловився. Ще один прийом допоможе вплинути на людину, якщо, спілкуючись, будуть використані знання про людей, їх сімейне положення, хобби й інші індивідуальні особливості й характеристики особистості.
Таким чином, ефективне спілкування людей припускає обмін інформацією, організацію взаємодії й взаєморозуміння. Всі вони, будучи активним суб'єктом соціального керування й іншої взаємодії, повинні не тільки розвивати свої комунікативні якості, тобто володіти технологією й конкретними техніками спілкування, але й сприяти оптимізації їх у співрозмовника. Тут важливо опановувати стратегією

 
 

Цікаве

Загрузка...