WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота


Серед рiзних видiв груп спецiально видiляють референтну групу.
Референтна (еталонна) група - це реально iснуюча або умовна група, погляди, норми якої є зразком для особистостi.
Особистiсть намагаеться входити в контактну, референтну для неї групу, норми, цiннiснi орiентацil якої вона визнає, пiдтримує i вважає най оптимальнiшими. Тодi суб'єкт не лише сам дотримуеться цих норм, а й спонукає до аналогiчної поведiнки iнших. Буває так, що юнак є учнем шкiльного класу, товаришує з однокласниками, але референтною для нього є група друзiв з мiкрорайону, в якому він мешкає, чи спортивна команда, чи музичний ансамбль.
Iнколи референтна група є умовною. Наприклад, для пiдлiтка також може бути уявлювана група "сильних" чоловiкiв. Частiше такi групи придумують для себе замкнутi, некомунiкабельнi, інтровертовані люди.
Психологія і поведінка окремої людини як особистості істотно залежить від соціуму. Який являє собою складно облаштоване суспільство, в якому люди об'єднані одне з одним в багато чисельні, різноманітні, більш чи менш стійкі утворення, які називаються групами. Серед таких груп можна виділити великі і маленькі. Великі представлені державами, націями, народностями, партіями, класами, виокремленими по професійним, економічним, релігійним, культурним, освітнім, віковим, статевим та іншим ознакам. Через ці групи опосередковано здійснюється вплив ідеології суспільства на психологію людей які їх складають.
Безпосереднім провідником впливу суспільства і великих соціальних груп на індивіда є мала група. Вона являє собою невелике об'єднання людей (від 2-3 до 20-30 людей), зайнятих якою-небудь спільною справою і знаходяться в прямих стосунках один з одним. Мала група являє собою елементарну ячейку суспільства. В ній людина проводить більшу частину свого життя. Прикладами малих груп, найбільш значимих для людини, є сім'я, шкільний клас, трудовий колектив, об'єднання близьких друзів і.т.д. Малу групу характеризує психологічна і поведінкова спільність її членів, яка виділяється і обособлює групу, робить її відносно автономним соціально-психологічним утворенням. Ця спільнота може виявлятися по різним характеристикам - від суто зовнішніх до досить глибоких внутрішніх. Міра психилогічної спільноти визначає сплоченість групи - одну з основних характеристик рівня її соціально-психологічного розвитку.
Малі групи можуть бути різними за величиною, характеристикою, і структурою відносин, які існують між її членами, по індивідуальному складу, особливістю цінностей, метою і змістом діяльності. Структура міжособистісних відносин, чи обмін діловою і особистою інформацією, називають каналами комунікації, морально-емоційний тон міжособистісних відносин - психологічним кліматом групи. Загальні правила, яких дотримуються члени групи, називають груповими нормами.
Всі перераховані характеристики являють собою основні параметри по яких виділяють і вивчають малі групи в соціальній психології.
Розглянемо класифікацію малих груп. Умовні, або номінальні, - це групи, які поєднують людей, що не входять до складу ні однієї малої групи. Іноді виділення таких груп необхідно в дослідницьких цілях, щоб зрівняти результати, отримані в реальних групах, з тими, які характеризують випадкове об'єднання людей, що не мають ні постійних контактів один з одним, ні загальної мети. На противагу номінальним групам виділяються реальні. Вони являють собою дійсно існуючі об'єднання людей, що повністю відповідають визначенню малої групи.
Природними називають групи, які складаються самі по собі, незалежно від бажання експериментатора. Вони виникають і існують, виходячи з потреб суспільства або включенных у ці групи людей. На відміну від них лабораторні групи створюються експериментатором з метою проведення якого-небудь наукового дослідження, перевірки висунутої гипотeзи. Вони настільки ж діючі, як і інші групи, але існують тимчасово - тільки в лабораторії.
Умовні, або номінальні, групи являють собою штучно виокремлені б'єднання людей. На відміну від них всі інші види груп реально існують у суспільстві й досить широко в ньому представлені серед людей різних професій, віків, соціальної приналежності.
Природні групи діляться на формальні й неформальні інша назва - офіційні й неофіційні. Перших відрізняє те, що вони створюються й існують лише в рамках офіційно визнаних організацій, другі виникають і діють як би поза рамками цих організацій ( приміром є, шкільний клас як офіційна мала група й неформальне молодіжне об'єднання як неофіційна група). Цілі неофіційних груп звичайно виникають і існують на базі особистих інтересів їхніх учасників, можуть співпадати і розходитися із цілями офіційних організацій.
Малі групи можуть бути реферерентними й нерсферентними. Референтна - це будь-яка реальна або умовна (номінальна) група, до якої людина добровільно себе зараховує або членом якої він хотів би стати. У референтній групі індивід знаходить для себе зразки для наслідування. Її мета й цінності, норми й форми поводження, думки й почуття, судження й думки стають для нього значимими зразками для наслідування й проходження. Нереферентною вважається така мала грyппа, психологія й поводження якої далекі для індивіда або байдужні для нього. Крім цих двох типів груп, можуть існувати й антиреферентні групи, поводження й психологію членів яких людина зовсім не приймає, засуджує й відкидає.
Всі природні групи можна розділити на високорозвинені й слаборозвинені. Слаборозвинуті малі групи характеризуються тим, що в них немає достатньої психологічної спільності, налагоджених ділових і особистих взаємин, що зложилася, структури взаємодії, чіткого розподілу обов'язків, визнаних лідерів, ефективної спільної роботи. Другі являють собою соціально-психологічні спільності, що відповідають всім перерахованим вище вимогам. Слаборозвиненими по визначенню є, наприклад, умовні й лабораторні групи (останні часто лише на перших етапах їхнього функціонування).
Серед високорозвинених малих груп особливо виділяються колективи. Психологія розвиненого колективу характеризується тим, що діяльність, заради якої він створений і котрою на практиці займається, має, безсумнівно, позитивне значення для дуже багатьох людей, не тільки для членів даного колективу. У колективі міжособистісні відносини засновані на взаємній довірі людей, відкритості, чесності, порядності, взаємоповага й т.п.
Для того щоб назвати малу групу колективом, вона повинна відповідати ряду досить високихвимог: успішно справлятися з покладеними на неї завданнями (бути ефективною у відношенні основної для неї діяльності), мати високу мораль, гарні людські відносини, створювати для кожного свого члена можливість розвитку як особистості, бути здатною до творчості, тобто як група давати людям більше, ніж може дати сума тієї ж кількості індивідів, що працюють окремо.
Психологічно розвинутий як колектив вважається така мала група, у якій склалася диференційована система різних ділових і особистих взаємин, що будуються на високій моральній основі. Такі відносини можна назвати колективістським.
Що ж таке колективістські відносини? Вони визначаються через поняття моральності, відповідальності, відкритості,

 
 

Цікаве

Загрузка...