WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

інтелектуального розвитку й формування наукового світогляду. Під кондиційним спілкуванням розуміється взаємовплив людей, розраховане на те, щоб привести один одного в певний фізичний або психічний стан. Таке спілкування створює стан психологічної готовності до навчання, формулює установки для оптимізації інших видів спілкування й тим самим сприяє інтелектуальному й особистісному розвитку людини.
При мотиваційному спілкуванні здійснюється передача один одному спонукань, установок, готовності до дій у певному напрямку, що приводить до формування установок до дій, актуалізациї потреб. Виступаючи джерелом додаткової енергії, мотиваційне спілкування дозволяє набути нові інтереси, мотиви й цілі діяльності. Тим самим збільшується психоенергетичний потенціал самої людини, стимулюється його розвиток. Діяльністне спілкування пов'язане з різними видами трудової, пізнавальної або навчальної діяльності й служить способом передачі інформації, розширює кругозір, розвиває здатності людини. У ході його здійснюється міжособистісний обмін діями, операuиями, навичками й уміннями, що збагачує й удосконалює діяльність самої людини.
Засоби спілкування можна визначити як способи кодування, передачі, переробки й розшифровки информаuии, переданої в процессі спілкування. Інформація може передаватися й прийматися різними способами: тілесними контактами (торкання тіла, руками й т.п.); на відстані, за допомогою органів почуттів (спостереження за діяльністю іншої людини, сприйняття звукових сигналів). Людина винайшла й удосконалила такі способи, як мова й інші знакові системи, писемність у її різноманітних формах (тексти, схеми, малюнки), технічні засоби передачі й прийому информаuии (радіо, телебачення, механічна, магнітна, лазерна й інша форми запису). Під засобами спілкування розуміється те, яким чином людин реалізує зміст спілкування й досягає його мети. Залежать вони від рівня розвитку людини і його культур.
Залежно від засобів спілкування може бути безпосереднім і опосередкованим, прямим і непрямим. З допомогою природних органів людини (рука, голова, тулуб, голосові зв'язування й т.п.) здійснюється опосередковане спілкування. Воно необхідно людині для навчання й виховання, використовуючи наявні від народження прості й ефективні засоби й способи навчання: умовно-рефлекторні, вікарні й вербальні. При опосередкованому спілкуванні використовуються спеціальні засоби. Це можуть бути як природні предмети (ціпок, кинутий камінь, слід на землі й ін.), так і культурні (знакові ситеми, печатка, радіо, телебачення й ін.). Таке спілкування допомагає засвоєнню як власних засобів, так і вдосконалюванню на їхній базі здатності до самоосвіти й самовиховання людини, а також до свідомого керування процесом спілкування. Пряме спілкування здійснюється при особистих контактах, коли бачать, чують, почувають співрозмовника, реагують на певні дії. Непряме спілкування припускає участь посередників.
Залежно від змісту, uелей і засобів спілкування можна розділити на кілька видів. Тут доцільно виділити такі його види, як ділове, особистісне й цільове.
Особливе місце в ряді різноманіття видів спілкування займає педагогічне спілкування. Педагогічне спілкування - це спілкування між викладачем і тим, яких навчають, або вихованцем, між батьками і їхніми дітьми. Воно спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, досягнення оптимального стану навчально- виховного процесу й ефективне досягнення педагогічної мети. Тут особливе місце й роль належить педагогові. Він повинен опанувати мистецтвом, майстерністю педагогічного спілкування.
Як провідні критерії оптимального педагогічног спілкування можна вважати такі, як високий авторитет педагога в тих, яких навчають, заснований на эмпатії й навіть любові між ними; досконалість у володінні психологічними технологіями й техніками; досвід, що сполучить із творчим початком у взаємозв'язках і відносинах. Отже з цих критерій можна виділити типи спілкування, визначити його стиль. Американські психологи, наприклад, уважають, що важливо виділяти проактивный, реактивний і сверхреактивный типи педагогів.
Отже, усвідомивши сутність спілкування, його мету, зміст, засоби, типи й види варто розглянути й функuии спілкування.
У психології виділяють три функції спілкування (іноді їх називають сторонами, аспектами), які дозволяють більш чітко структувати цей процес. Серед них: комунікативна, обмін інформацією; інтерактивна,
Кращий для спілкування є діалог, у ході якого відбувається зміна комунікативних ролей, динаміку якої на прикладі одного з партнерів можна представити у вигляді послідовності відрізків: висловлення, відношення, воспринтие повідомлення, підготовка до висловлення, знову висловлення.
Не вербальна комунікація виконує наступні функції, заміщення мови, репрезентація емоційних станів партнерів по спілкуванню. Учені вважають, що в спілкуванні слова становлять 7%, звуки й інтонація - 38%, не вербальна взаємодія - 55%, за іншими оцінками, невербальному спілкуванню приділяється до 80%. До не вербальних засобів відносять кинесику (оптико-кінетична система), праксемику, такесику візуальне спілкування або контакт очей. Дуже важливе значення мае навколишне середовище, меблі, обстановка взагалі:квадратний стіл сприяє створенню відносин соперництва і зухвалої поведінки людей, рівних поположенню. вони найчастіше використовуються для проведення короткої діловий бесіди, підкреслюючи субординації. За таким столом відносини співробітництва встановлюються найбільше з тими, хто поруч. Причому, з тими, хто праворуч, буде виходити більше взаєморозуміння, чим з тими, хто ліворуч і найменше - навпроти. Такий стіл - для офіційних взаємин.
Круглий (неофіційний) стіл використається для довірчого спілкування, для "зручності" дискусії. Уважається, що ті, хто розташований праворуч від начальника, ближче до нього й найбільше його розуміють. Ті, хто ліворуч, - теж близькі люди. Інші - дистанційовані. Якщо за круглим столом розташувалися дві або кілька груп для дискусії, то як правило, праворуч від лідера розташовуються члени його команди.
У візуальному спілкуванні використається специфічна знакова система - це "контакт очами". Його характеристиками є: частота обміну поглядами, спрямованість і тривалість, динаміка й статика й інші рухи очей. Контакт очами доповнює вербальну комунікацію, а саме: повідомляє про готовність продовжувати або припинити її, сприяє розкриттю внутрішнього стану або, навпроти, прихованню його.
Погляд партнера може бути: а) діловим, якщо не опускається нижче очей іншої людини, зосереджений у районі чола; б) соціальним, якщо він спрямований на символічний трикутник на обличчі партнера, розташований на рівні очей й в області рота; в) інтимний, минаючий через лінію очей й, що опускається на інші частини тіла; г) погляд скоса використається для передачі інтересу або ворожості
Отже, у процесі комунікації люди обмінюються інформацією, а також вступають у взаємодію, без якої неможлива спільна праця.
Інтерактивна функція спілкування пов'язана з виробленням стратегій, тактики й техніки взаємодії людей, організацією їхньої спільної діяльності для досягнення певних цілей.
Таке спілкування припускає досягнення

 
 

Цікаве

Загрузка...