WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі - Курсова робота

колективізму, контактності, організованості, ефективності й інформованості. Під моральністю мається на увазі побудова внутріколективних і позаколективних відносин на нормах і цінностях загальнолюдської моралі. Відповідальність трактується як добровільне прийняття колективом на себе моральних і інших зобов'язань перед суспільством за долю кожної людини незалежно від того, є він членом даного чи колективу ні. Відповідальність також проявляється в тім, що члени колективу свої слова підтверджують справою, вимогливі до себе й друг до друга, об'єктивно оцінюють свої успіхи й невдачі, ніколи не кидають почату справу на півдорозі, свідомо підкоряються дисципліні, інтереси інших людей ставлять не нижче своїх власних, по-хазяйськи ставляться до суспільного добра.
Під відкритістю колективу розуміється здатність установлювати й підтримувати гарні, споруджувані на колективістській основі взаємини з іншими колективами або їх представниками, а також з новачками у своєму колективі. На практиці відкритість колективу проявляється в наданні різнобічної допомоги іншим колективам, не членам колективу. Відкритість є однієї з найважливіших характеристик, по якій можна відрізнити колектив від зовні схожих на нього соціальних об'єднань.
Поняття колективізму містить у собі постійну турботу членів колективу про його успіхи, прагнення протистояти тому, що роз'єднує, руйнує колектив. Колективізм - це також розвиток добрих традицій, упевненості кожного у своєму колективі. Почуття колективізму не дозволяє його членам залишатися байдужими, якщо зачеплені інтереси колективу. У такому колективі всі важливі питання вирішуються спільно й, по можливості, при загальній згоді.
Для справді колективістських відносин характерна контактність. Під нею розуміються гарні особисті, емоційно сприятливі дружні, довірчі взаємини членів колективу, що включають увагу друг до друга, доброзичливість, повага й тактовність. Такі взаємини забезпечують у колективі сприятливий психологічний клімат, спокійну й дружелюбну обстановку.
Організованість проявляється у вмілій взаємодії членів колективу, у безконфліктному розподілі обов'язків між ними, у гарній взаємозамінності. Організованість - це також здатність колективу самостійно виявляти й виправляти недоліки, попереджати й оперативно вирішувати виникаючі проблеми. Від організованості безпосередньо залежать результати діяльності колективу.
Однією з умов успішної роботи колективу й установлення довірчих взаємин є гарне знання членами колективу один одного й стани справ у колективі. Це знання називається інформованістю. Достатня інформованість припускає знання завдань, що стоять перед колективом, змісту й підсумків його роботи, позитивних і негативних сторін, норм і правил поведінки. Сюди входить гарне знання членами колективу один одного.
Таких малих груп, які повністю би відповідали всі перерахованим вимогам колективу, у дійсності майже немає. Більшість реально існуючих малих груп займає проміжне положення між слаборозвиненою групою й високорозвиненим колективом. По окремих своїх соціально-психологічних параметрах ці групи цілком можуть претендувати на те, щоб називатися колективами, однак іншим серйозно уступають. Проведені дослідження різних дитячих груп показують, що сильними їхніми сторонами, які наближують такі групи до високорозвиненого колективу є непогані особисті взаємини, колективізм, інформованість , а слабкими - замкнутість, низькі організованість, відповідальність і ефективність. Представлену модель треба розглядати скоріше як ідеал, до якої повинен прагнути колектив у процесі свого розвитку, чим як те, що відбиває реальність існування малих груп .
Група на шляху просування до колективу звичайно проходить, ряд етапів, що включають не тільки прогресивні зміни її психології, але й своєрідні кризи.
А.Г. Цеглярем була встановлена, наприклад, така залежність: усяка група на шляху свого розвитку як колектив (якщо розвиненість оцінити по психологічному кліматі) обов'язково проходить через період тимчасового спаду. У самому - початку розвитку групи спостерігається, як правило, підйом, що супроводжується підвищеною активністю, піднятим настроєм, ентузіазмом, які потім переміняються більш-менш помітним спадом. Слідом за ним, якщо групі вдається зберегти себе як спільність і придбані раніше колективістські якості, знову спостерігається підйом, що, однак, не досягає тієї висоти, на якій з погляду загальної психологічної настроєності колектив перебував на початку.
Тимчасовий психологічний спад у групі пояснюється складними внутрішніми процесами перебудови групової психології, в часності міжособистісних відносин, у міру просування групи до колективу. Спочатку ці взаємини будуються тільки винятково на беспосередньо емоційній основі. Новизна ситуації, перші сприятливі враження членів групи один про одного створюють у них емоційно позитивний настрій, що відбивається в показниках психологічного клімату. Потім знову створена група включається в спільну діяльність, і новий, більш різнобічний досвід спілкування один з одним, член групи в процесі їх спільної діяльності, виявляє, що в кожного є не тальки переваги, які є більш помітні спочатку, але й недоліки. Виявлення цього факту знижують задоволення, одержуване від відчуття один з одним, і це позначається на загальному емоційному настрої групи. Він тимчасово знижується, але здатний знову піднятися, якщо в ході спільної діяльності членам групи вдасться перебороти виниклі труднощі міжособистісного характеру.
Шлях руху різних малих груп до колективу індивідуальний, і кожна з них проходить його посвоєму, включаючи період кризи. Ця криза маже наступити в різні періоди існування групи, бути більш або менш глибокою. Але головне складається в таму, що практично в кожній малій групі залишаються свої внутрішні проблеми, які не дозволяють їй піднятися до рівня розвитку ідеального колективу.
1.2. Феноменологія малих груп.
Під феноменологією розуміється подання й опис основних явищ, характерних для деякого об'єкта, у цьому випадку - для малих груп. Деякі явища, пов'язані з малими групами, ми вже розглядали раніше. Це явище конформності формування й функціонування групових норм. Тепер зупинимося на інших феноменах малої групи й на основних науковихпоняттях, за допомогою яких описуються явища в малій групі, досліджувані соціальною психологією.
Ті самі члени групи в різній системі відносин, звичайно, займають неоднакове положення. Для більше точної характеристики місця кожної людини в структурі внутрішньогрупових відносин психологи користуються поняттями "позиція", "статус", "внутрішня установка" і "роль".
Позиція - це поняття, означає офіційне положення людини в тій або іншій підсистемі відносин. Вона визначається зв'язками даної людини з іншими членами групи. Від позиції, займаної людиною в групі, залежить ступінь його потенційного впливу на вчинки інших членів групи.
На відміну від позиції статус індивіда в групі - це реальна соціально-психологічна характеристика його положення в системі внутрігрупових відносин, ступінь дійсної авторитетності для інших учасників. Коли студент, наприклад, говорить, що він займає визначену позицію, цим підкреслюється його

 
 

Цікаве

Загрузка...