WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Формування творчої особистості вчителя - Курсова робота

Формування творчої особистості вчителя - Курсова робота

письменників. Учні заздалегідь готуються до уроку, підбирають і вивчають матеріал, готуючись до інтерв'ю з письменником.
У процесі підготовки учнів до вище згаданих видів творчої діяльності Стамат Т.В. використовує такі творчі завдання:
за початком художнього твору скласти власну кінцівку, або прочитавши твір до кінця, змінити її;
постановка проблемного питання до кожної теми, яке передбачає письмову відповідь;
побудова нестандартних таблиць до теми, що вивчається тощо (див. додаток 3).
У своїй педагогічній діяльності Стамат Т.В. широко використовує метод системного аналізу, який передбачає розв'язання творчих задач шляхом використання елементів системи, у якій виникали труднощі, елементів оточуючого середовища і зв'язку між ними.
Нашої уваги заслуговує також творча лабораторія вчительки української мови та літератури Першої української гімназії м. Миколаєва Ковальчук Наталії Павлівни.
На уроках української мови вона активно використовує методаналізу навчальних текстів для виконання творчих завдань. Підбираючи творчі завдання для уроку, учителеві необхідно продумати, які тексти з підручника і матеріали з зошитів слід запропонувати учням для аналізу при виконанні творчих завдань. І, хоча в процесі аналізу діти не знайдуть прямих відповідей на завдання, адже воно творче, а не репродуктивне, вони ще раз повторять теоретичний матеріал, який є основою для виникнення асоціацій у свідомості дітей. Аналізуючи асоціації, що виникли, діти зможуть знайти відповіді [ 3, 60-61].
Ковальчук Н.П. пропонує учням на уроках із української мови самим складати:
завдання для тематичної атестації (той, хто найкраще складає ці завдання, може бути звільнений від тематичної атестації, отримавши високу оцінку автоматично) (див. додаток 4);
опорні схеми до параграфа.
Під час вивчення української мови вчителька пропонує такі види творчих завдань:
за малюнком скласти діалог на основі теми уроку;
скласти твір, протилежний даному, підібравши до слів у тексті антоніми (на основі теми уроку) тощо.
На уроках з української літератури Ковальчук Н.П. пропонує учням наступні творчі завдання:
виконати малюнок до прочитаного художнього твору, або до його фрагменту і пояснити, чому саме так він виконаний (учні пояснюють форму, кольори і чому саме цей фрагмент твору обрано) (див. додаток 5);
написати вірш-відгук на основі прочитаного твору (див. Додаток 6).
Ці завдання передбачають використання методу синектики:
символічної аналогії - зображення умови задачі у вигляді схеми, малюнка й аналіз можливостей використання кожного елемента та схеми для пошуку розв'язків;
фантастичної аналогії - виклад умови задачі у вигляді казки і застосування прийомів фантазування (зменшення-збільшення, прискорення-уповільнення швидкості, часу, об'єднання-дріблення, зміна законів природи, зробити навпаки та ін.) для пошуку відповідей [3, 62-63].
Учні Ковальчук Н.П. також часто інсценують уривки з улюблених творів.
При координуванні й коригуванні діяльності педагогічного колективу з розвитку педагогічної творчості особливе значення має стимулювання творчої діяльності вчителів та регулювання стосунків між учителями й керівниками школи, педагогами й учнями.
При регулюванні стосунків керівникові школи треба звернути увагу:
на попередження й вирішення конфліктних ситуацій, які виникають у колективі як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин;
індивідуальний підхід до кожного вчителя;
диференційоване управління впровадженням новаторського досвіду.
Для стимулювання творчої діяльності вчителів керівникам шкіл радимо:
створити систему заохочення вчителів до творчої діяльності (моральне й матеріальне заохочення);
систематично пропагувати кращий досвід педагогічної діяльності вчителів: при цьому вона може бути внутрішкільна (виступи вчителів у районі, місті, підготовка статей, методичних рекомендацій, дисертацій тощо);
проведення змагань, конкурсів, творчих робіт, методичних виставок;
проведення тижнів педагогічної творчості;
анкетування вчителів у процесі їх атестації.
У процесі внутрішкільного контролю для розвитку педагогічної творчості вчителів при відвідуванні уроків і позаурочних заходів керівники шкіл повинні звертати увагу:
на нестандартні форми й методи навчання та виховання, їх поєднання й результативність;
конструювання навчального матеріалу;
нестандартні прийоми планування навчально-виховного процесу;
здатність учителя модифікувати й комбінувати в нестандартному напрямі;
уміння виділити основну ідею уроку, виховного процесу;
виявлення зерен педагогічного досвіду.
Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчально-виховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості учня чи поведінці учнівського колективу на основі перетворення педагогічної діяльності самого вчителя. У процесі внутрішкільного контролю керівники школи спостерігають за змінами в педагогічній діяльності вчителів та навчальній діяльності учнів, у розвитку їхніх творчих здібностей.
Аналізуючи взаємозалежність творчої діяльності вчителя й учнів, результати їхньої спільної діяльності, керівник школи робить висновок щодо динаміки розвитку творчої індивідуальності вчителя.
Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямо-пропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей учителя.
Тому для організації навчально-виховної діяльності необхідно враховувати саме такі чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого творчого потенціалу може вільно розвиватися творчий учитель.
Сприятливі умови для творчої діяльності та самореалізації особистості вчителя створені у Першій українській гімназії міста Миколаєва.
Робота з обдарованими дітьми вимагає від педагогів найвищих рівнів творчої діяльності. З метою виявлення рівнів творчої педагогічної діяльності вчителів Першої української гімназії ми провели анкетування. "Самооцінка творчої діяльності вчителя на уроці" (див. додаток 7). Анкета складається з переліку творчих аспектів діяльності вчителя на уроці і кількості балів, які відповідають рівням творчої педагогічної діяльності (найнижчий ранг- 1, а найвищий - 4). Самооцінка творчої діяльності вчителя з розвитку потенційних можливостей учнів у процесі їх навчання дорівнюватиме середньому арифметичному проставлених балів.
Проаналізувавши результати анкетування, ми отримали наступні результати:
на репродуктивному працює лише 10% респондентів; на раціоналізаторському - 17%;
на конструктивному рівні -

 
 

Цікаве

Загрузка...