WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект - Курсова робота

самоуправління діяльністю, варто розглянути загальні закономірності його формування та розвитку.
Відомо, що соціальні зв'язки, в які людина вступає протягом свого життя, впливають на формування Ії здатності до саморегуляції, адже будь-які міжособистісні стосунки складаються у процесі спільної діяльності та вимагають розподілу функцій між членами групи, усвідомлення власної ролі у системі "я та інші", а звідси людина виступає для себе і як об'єкт, і як суб'єкт управління, який планує, організовує та аналізує власні дії. Таке самоуправління називають рефлексивним, оскільки воно базується на свідомому відображенні людиною власних дій, процесів, відображення особистістю свого "Я".
Усвідомлення особистістю свого "Я", що відбувається на основі рефлективного відображення внутрішнього світу інших людей самого себе, веде до фундаментальної зміни позиції людини й у ставленні до власної діяльності. Тепер відбувається не просто передбачення результатів здійснюваних дій, але й їх організація: формулювання та обґрунтованість зети, аналіз з точки зору значущості та можливості досягнення, створення нових способів здійснення своїх дій, побудова різноманітних критеріїв, еталонів, показників контролю та оцінки. Таким є процес самоуправління. Але варто зазначити, що вищі рефлективні процеси саморегуляції, пов'язані з формуванням самосвідомості особистості, не можуть функціонувати самі по собі. Вони реалізуються за допомогою певних нейрофізіологічних механізмів, які являють собою складні функціональні системи, що формуються у людському мозку в процесі його біологічного дозрівання та розвитку.
Досить цікавими є результати нейропсихологічних експериментальних досліджень та його співробітників, які показали, що процеси програмування та критичної оцінки дій у людини залежать від нормального функціонування її лобних долей кори великих півкуль. Їх пошкодження веде до імпульсивних дій, втрати контролю та критичності. Що ж стосується задніх відділів мозку, то їх ушкодження призводить до інертності та дезавтоматизації виконавчих дій, .хоча критичність у людини не порушується (за Ю.М.Кулюткіним 1985)
Таким чином, закономірності становлення загальних механізмів самоуправління діяльністю мають універсальний характер, вони відносяться до онтогенетичного розвитку особистості в цілому. Розглянемо, як вони проявляються у процесі розвитку самостійності.
Відомо, що прагнення людини до активної самостійної діяльності і починається ще у ранньому дитинстві, коли дитина хоче зробити все сама.
У підлітковому віці прагнення стати самостійною особистістю веде до відомої всім вікової кризи, пов'язаної з тим, що бажання бути дорослим ще не забезпечене відповідними можливостями (психофізіологічними, інтелектуальними, моральними), а стосовно раннього юнацького віку, тим більше студентського періоду, то саме тут є всі можливості для реалізації себе як самостійної особистості.
4. Методичні вказівки до організації самостійної
роботи студентів
Самостійна робота - важливий компонент науково-дослідницької роботи студентів, що сприяє формуванню творчого мислення молоді, розвитку її інтелекту.
Самостійна робота включає різні аспекти діяльності: це і підготовка до лекцій, до семінарських та лабораторних занять тощо.
При підготовці до семінарських та лабораторних занять необхідно, щоб студент був заздалегідь ознайомлений із планом заняття, необхідними видами роботи на ньому, а також знав тематику рефератів чи доповідей, які виносяться для обговорення на занятті.
Працюючи над рефератом чи доповіддю, студент повинен проявити власну ініціативу та самостійність при виборі літературних та наукових джерел, проведенні спостережень га інших методів дослідження, у складанні плану реферату (доповіді) та 'їх оформлення. Це необхідно не тільки для вміння самостійно працювати з науковими джерелами, а й для розвитку психологічної культури та мовлення студентської молоді.
Перш ніж розпочати написання реферату або доповіді, студенту варто виконати таку роботу:
- дібрати до теми необхідну літературу та глибоко її вивчити;
- продумати та скласти детальний план роботи;
- осмислити правильність та довести основні положення, що висуваються для обговорення;
- зіставити факти, що розглядаються в науковій літературі, виділити їх спільне та відмінне, узагальнити науковий матеріал у відповідності зі складеним планом реферату або доповіді;
- підготувати необхідні до роботи ілюстрації, вміло використовувати власні спостереження, досвід та інші методи дослідження.
Готуючись до лекції, студент повинен повторити попередній матеріал, а також самостійно опрацювати той, який не був розглянутий раніше. Підготовка та написання рефератів чи доповідей виступає важливою формою самостійної роботи студентів.
У практиці вищої школи широко використовуються колоквіуми та контрольні роботи як форми перевірки самостійної роботи студентів із теоретичних курсів.
Найкращий спосіб проводити колоквіуми в кінці кожного розділу курсу, а особливо з тих тем, які не розглядалися на семінарських і лабораторних заняттях та є предметом самостійного опрацювання.
Колоквіуми, як правило, проводить той викладач, який читає лекційний курс.
Кожен студент до колоквіуму повинен самостійно вивчити рекомендовану літературу та підготувати відповіді на питання, які виносяться на колоквіум.
Контрольні роботи проводяться викладачем протягом семестру як форма поточного контролю знань студентів. Все це сприяє розвитку навичок науково-дослідницької роботи студентів (НДРС), необхідної для формування творчого потенціалу студентської молоді, становленню кваліфікованих фахівців у різних галузях народного господарства.
1.2. Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця
Глобальні соціально-економічні, демографічні, енергетичні, економічні, етнічні проблеми суспільства визначають пріоритетність напрямків здійснення необхіднихнауково-педагогічних досліджень (соціальний, історичний, теоретичний, методичний, технологічний). Дослідження соціологічного напрямку мають на меті визначення потреб суспільства.
Історичний характер педагогіки як науки свідчить про те, що без вивчення історичного досвіду неможливо проаналізувати шляхи і здійснити процес трансформації традиційних ідей в інноваційні, оскільки без зв'язку з традицією немає новаторства, а без використання досвіду минулого конструювання майбутнього значно уповільнюється, а іноді стає неможливим.
Наслідком дослідження теоретичного напрямку має стати обгрунтування наукових основ концепції сучасної освіти.
Кожна теорія освіти при використанні її ідей у реальній практиці реалізується за допомогою конкретних засобів. Цей напрям досліджень має методичний характер.
Оскільки однією з реалій сьогодення є поняття "технологія", технологічний напрямок наукових досліджень має надзвичайно актуальне значення.
Система освіти повинна не тільки відповідати вимогам суспільства, але й носити випереджальний характер. Саме цей момент потребує особливої уваги. Якщо зосередитися тільки на майбутньому і працювати лише на майбутню школу, то поза увагою залишаються важливі аспекти сучасної освіти. Саме тому інноваційні процеси сучасності

 
 

Цікаве

Загрузка...