WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів - Курсова робота

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів - Курсова робота

видами мистецтва;
б) адекватне емоційно-чуттєве сприйняття художніх творів у поєднанні з їх аналізом;
в) позитивна моральна рефлексія по відношенню до навколишнього світу.
Подані критерії дають можливість діагностувати та корегувати рівні морально-естетичного розвитку учнів.
Однією з суттєвих перешкод у формуванні морально-естетичний якостей старшокласників є невміння сприймати художній твір.
Можна дивитися і не бачити, можна бачити і не розуміти, а коли не розумієш, залишаєшся байдужим. Так і школярі. Що є причиною байдужості до класичної музики, літератури та живопису, культури як своєї, так і інших народів? Все це можна пояснити непідготовленістю до художнього сприймання твору, недорозвиненістю естетичної культури. Сприймання художнього твору - це проблема розвитку естетичних смаків і поглядів. проведені спостереження та анкетування у даному 10 класі показали, що інтереси та переваги школярів обмежені низьким рівнем. У школярів переважають прагматичні орієнтації, які слаборозвинені, з рефлективними оцінками, відсутні вміння вступати до процесу художнього спілкування, не прослідковується зв'язок між морально-естетичною свідомістю та морально-естетичною поведінкою. Між тим, вони доброзичливо ставляться до мистецтва, відчувають недостачу його впливу і бажають отримати відповідну освіту. Отож, в результаті проведеної роботи було визначено деякі методичні поради до викладання світової художньої культури в старших класах, які передбачають:
урахування вікових особливостей учнів старших класів;
звернення до морально-естетичної природи мистецтва у процесі передачі знань;
увага до авторської позиції, яка виражена у творі мистецтва, протилежних точок зору, визначення власної позиції;
оволодіння семантичною структурою різних видів мистецтва та засобами їх виразності;
визначення художньо-педагогічного спілкування основним методом діяльності вчителя.
Що стосується англійської літератури зокрема, слід відмітити, що проблема вивчення культурних та соціальних особливостей життя народу, мова якого вивчається, лишається актуальною вже протягом більш ніж двох століть.
Сьогодні вирішується проблема організації процесу навчання у вітчизняній школі таким чином, щоб іноземна мова вивчалася як феномен національної культуринароду, як модель бачення світу цим народом та його сприйняття гуманістичних цінностей.
Саме це допомагає забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування та взаєморозуміння представників різних культур.
Список використаної літератури.
1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. -К., 1981. - 206с.
2. Библер В.С. Школа диалога культур // Искусство в школе. - М., 1992 - №2.
3. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1983. - 272с.
4. Борев Ю.Б. Єстетика. - М., 1988. - 496с.
5. Ващенко Г. Виховний ідеал. 4.2, 3, 4. - Брюссель-Торонто-Нью-Йорк-Лондон-Мюнхен, 1976. - 208с.
6. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. - Л., 1977. - 116с.
7. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. - Л., 1989. - 155с.
8. Вікова психологія / під ред. Г.С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1976. - 270с.
9. Волкова Е.В. Произведения искусств в мире художественной культурі. - М., 1988. - 240с.
10. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Искусство, 1986. - 573с.
11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237с.
12. Гетьманець М.Ф. Суб'єктивність - закон творчості // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2000. - №2. - С.51-53.
13. Гончаренко Н.В. Художественное в эстетике и в искусстве. - К., 1990. - 249с.
14. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. - М., 1986. - 126с.
15. До питання про генезис проблеми спілкування // Філософська думка. - К., 1987. - №5. - С.23-33.
16. Эстетика: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов вузов / под. общ. ред. Лувчук Л.Т. - К., 1991. - 302с.
17. Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. - М., 1991.
18. Эстетическое воспитание молодежи средствами искусства / под ред. Бутенко В.Г. - М., 1991. - 242с.
19. Естетичне виховання / упор. Яранцева Н.О. - К., 1988. - 214с.
20. Журавлев В.В. Мир художественной культуры. - М., 1987. - 237с.
21. Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. - К., 1981. - 116с.
22. Ильин Е.Н. Искусство общения. - Минск, 1987. - 108с.
23. Ильин Е.Н. Рождение урока. - М.: Педагогика, 1986. - 176с.
24. Искусство в мире духовной культуры. - К., 1985. - 239с.
25. Искусство в системе культуры / сост. и ред. Каган М.С. - Л., 1987. - 267с.
26. Искусство и общение. - Л., 1984. - 168с.
27. Искусство и школа. - М., 1988. - 127с.
28. Искусство - фактор эмоционально-нравственного развития школьников. - М., 1986.
29. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1981. - 204с.
30. Каган М.С. Мир общения: проблемы межсубъективных отношений. - М., 1988. - 320с.
31. Каган М.С. О месте искусства в жизни школы // Искусство в школе. - М., 1992. - №1. - С.11-19.
32. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987. - 190с.
33. Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Художественная культура и гармоническое развитие личности. - К., 1982.
34. Кон И.С. психология старшеклассника. - М., 1980. - 191с.
35. Корнійчук О.Е. Життя - джерело мистецтва. - К., 1985. - 294с.
36. Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. - К.: рад. школа, 1983. - 96с.
37. Левитов Н.Д. Психология старшего школьника. - М., 1955. - 214с.
38. Левшина Л.С. Как воспринимается произведение искусства. - М., 1983. - 96с.
39. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979. - 46с.
40. Липский В.Н. Эстетическая культура и личность. - М., 1987. - 128с.
41. Лихачев Б.Т. теория эстетического воспитания школьников. - М., 1985. - 176с.
42. Львова Ю.Л. Развивать дар творчества. - К., 1987. - 136с.
43. Малахов В.А. Искусство и человеческое мироотношение. - К., 1988. - 211с.
44. Массовые виды искусства и современная художественная культура. - М., 1986. - 272с.
45. Машковский И.И. Содружество добра и красоты. - К.: Мистецтво, 1986. - 72с.
46. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. - М., 1985. - 318с.
47. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981. - 96с.
48. Методичні рекомендації по підготовці вчителя до педагогічної діяльності / укладач Бурлака Я.І. - К., 1986. - 17с.
49. Мудрык А.В. Общение как фактор воспитания школьников. - М., 1984. - 112с.

 
 

Цікаве

Загрузка...